Copy

Nieuwsbrief FUMO 14 oktober 2015
Lees deze nieuwsbrief in uw browser
FUMO

Wat staat er in deze nieuwsbrief?

Sanering toekomstige N31 bij Harlingen

Een deel van het terrein van de toekomstige N31 bij Harlingen wordt gesaneerd. Dit is een oud industrieterrein (Perseverantiaterrein) met zwaar verontreinigde grond van de vroegere koolteerdestilleerderij. Afgelopen weken is de bovengrond afgegraven en afgevoerd. De FUMO houdt toezicht op de uitvoering van deze complexe sanering en controleert of de sanering conform de Wet bodembescherming en het saneringsplan wordt uitgevoerd.

Over de koolteerdestilleerderij
De activiteiten van de koolteerdestilleerderij bestonden uit het bewerken van koolteer tot bruikbare eindproducten, bijvoorbeeld carbolineum. Deze stoffen zijn in de grond beland. Omdat de grond schadelijke stoffen bevat, wordt de grond verwijderd en schoongemaakt.

Regels voetstartende paramotors veranderd

Per 1 juli 2015 zijn paramotors vrijgesteld van de luchthavenregeling. Een paramotor is een luchtvaartuig met een glijscherm, ook parapente genoemd, waarmee zweven mogelijk is. De piloot draagt een motor op de rug. De vrijstelling geldt alleen voor voetstarters. Dit zijn paramotors die starten met behulp van de benen van de bestuurders. Paramotors die beschikken over een landingsgestel, zogenoemde trikes, vallen niet onder de vrijstelling en moeten nog steeds een luchthavenregeling aanvragen.
 
Uitzonderingen
In principe moeten alle luchtvaarttuigen starten van of landen op een terrein waar de provincie een luchthavenregeling voor heeft afgegeven. Sinds 2010 wordt er een uitzondering gemaakt voor ongemotoriseerde luchtvaartuigen. Denk hierbij aan ballonnen, schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen.

Startbijeenkomst Energiek Toezicht

Verslag
‘Energiek Toezicht’ is de naam van het Friese project dat toezicht en handhaving op het gebied van energiebesparende maatregelen en mogelijkheden wil stimuleren. Donderdag 10 september vond de startbijeenkomst van dit project plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd voor alle toezichthouders in Fryslân.

Presentaties
Na de opening kreeg Marja Krans, wethouder van de gemeente Smallingerland, het woord. Zij zoomde in op de relaties tussen verschillende partijen die met elkaar te maken hebben in het toezicht en handhavingstraject. Rommy Bakker van de VNG beschreef de doelen en de inhoud van het energieakkoord. Lize Bakker gaf daarna een kijkje in de keuken van ‘Mannen van Staal’. Michiel Oudega van de gemeente Leeuwarden vertelde hoe de gemeente energiebesparing aanpakt. Na de pauze kwam Ruben van den Brenk van de gemeente Utrecht aan het woord over hoe bedrijven in deze gemeente worden gestimuleerd. Aart Dijkstra van de FUMO gaf als afsluiter een antwoord op de vraag “Hoe gaat het project ‘Energiek Toezicht’ eruit zien?

Alle presentaties zijn terug te vinden op de website van de FUMO.

FUMO adviseert bij nazorgplan baggerdepot

De FUMO adviseert bij nazorgplannen voor (bagger)stortplaatsen. Als een stortplaats niet meer gebruikt wordt, moet zo’n plan worden opgesteld.

Uitdaging Trijehûs
Baggerstortplaats Trijehûs is de provinciale stortplaats voor bagger uit de Friese vaarwegen. Het depot ligt op een driehoekig eiland ten noorden van Grou. Het gebruik van deze stortplaats door de provincie Fryslân is in 2011 beëindigd. De uitdaging bij het nazorgplan Trijehûs was het ontwerp. De bagger moet goed worden afgedekt en de stortplaats moet mooi in het landschap passen. Daarbij komt nog dat er ook ruimte moet zijn voor natuur en recreatie.

Nazorgplan
 In het nazorgplan wordt onder andere een beeld gegeven van de kosten en rekening gehouden met alle belanghebbenden, bijvoorbeeld natuurverenigingen. Verder worden alle activiteiten tijdens de nazorgperiode in het plan vastgelegd.

Veiligheid
Het is de bedoeling dat er met een nazorgplan een stabiele en veilige situatie wordt bereikt. Dat is een situatie waarbij de controles veilig uitgevoerd kunnen worden en waarbij de verspreiding van verontreiniging wordt tegen gegaan.

Succesvolle jaarlijkse VTH Netwerkdag

Verslag
Donderdag 24 september vond de jaarlijkse netwerkdag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) plaats. Dagvoorzitter Maaike van Alphen, adjunct-directeur FUMO, opende de bijeenkomst. Er waren ruim 200 aanwezigen in Eernewoude. Na de gezamenlijke presentatie over de toezichtkring Natuurhandhaving Noord Nederland door Sylvia te Wierik van Politie Noord Nederland splitste de groep zich. Bezoekers konden zich inschrijven voor diverse presentaties. Er waren presentaties over 'stookinstallaties', 'drones', 'groene wetgeving Ruimtelijke Ordening in relatie tot vergunningverlening' en 'erfafspoeling'. Tussendoor was er genoeg tijd om te netwerken.

Presentaties
Op de website van de FUMO vindt u een samenvatting van de presentaties.

Film specialistisch adviesWat doen de specialisten bij de FUMO?
In het filmpje krijgt u een beeld van het werk dat onze specialisten doen.

In het kort

Gewijzigde regelgeving drones
Per 1 juli 2015 is de regelgeving voor drones gewijzigd. Voor recreatief gebruik zijn de regels aangescherpt. Voor commerciële doeleinden is er wat meer mogelijk. Meer informatie over deze regelgeving kunt u vinden op www.fumo.nl.

De Nacht van de Nacht op 24 oktober 2015
Het doel van deze nacht is om bewustwording te creëren voor de gevolgen van lichtvervuiling. Lichtvervuiling is het overmatig gebruik van kunstlicht in de nacht. De overlast die hierdoor ontstaat noemen we lichthinder. Veel deelnemers van de FUMO omarmen dit project. Zij doen die nacht bijvoorbeeld alle lichten uit in de kantoren. Meer informatie vindt u op www.nachtvandenacht.nl.

Lichthinder, hoe op te lossen?
Jaarlijks worden miljoenen euro’s verspild aan verlichting. Dit vormt een aanslag op de portemonnee en het milieu. De FUMO kan gemeenten en de provincie ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen voor lichthinder. Medewerkers van de FUMO kijken dan ook gelijk naar mogelijke energiebesparingen.

Nieuw, de Energiehelpdesk
De FUMO is een Energiehelpdesk gestart voor het beantwoorden van vragen over duurzaamheid en energie. Onze energiespecialist helpt u graag verder. U kunt telefonisch contact opnemen met Aart Dijkstra via het algemene telefoonnummer 0566 – 750 300 of uw vragen mailen naar energie@fumo.nl.

Bodemdag - Pak de Ruimte voor Bodem
Op 12 november wordt door het Bodem Platform Fryslân van 09.00 tot 15.30 uur de jaarlijkse Bodemdag georganiseerd. Het thema is dit jaar bodem, het fundament onder het bestemmingsplan en de omgevingswet? We gaan van bestemmingsplan, via Besluit bodemkwaliteit naar wat doet ICT voor ons. Op de website vindt u de uitnodiging. Aanmelden tot 1 november bij j.hospes@fumo.nl. De Bodemdag vindt plaats bij de FUMO in Grou.

Kennisbijeenkomst geluid
Datum: 26 november 2015 Op 26 november wordt door de FUMO de kennisbijeenkomst Geluid georganiseerd. Meer informatie en de uitnodigingen volgen nog. U kunt zich wel alvast opgeven bij j.hospes@fumo.nl.

Even voorstellen: Peter Esselaar

In elke nieuwsbrief wordt iemand gevraagd zich voor te stellen. Uiteraard wil ik daaraan meewerken maar ik vroeg mij wel af wat moet ik vertellen? Er zijn namelijk veel mensen in milieuland die mij op één of andere manier al kennen.
 
Mijn naam is Peter Esselaar en ik ben sinds 1 januari 2014 als adviseur werkzaam bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing. Voorheen was ik werkzaam bij diverse gemeenten en de Milieuadviesdienst. Ik voel mij daardoor extra verbonden met de problemen die zich op de werkvloer van de gemeente voordoen.
 
Bij de FUMO ben ik op een breed gebied actief; ik ben een echte generalist. De ene keer werk ik als projectleider bij de provinciale weg N381. De andere keer ben ik adviseur bij een bestemmingsplan. Ook houd ik mij bezig met de advisering over bodemtaken waar het Besluit bodemkwaliteit een onderdeel van is.
 
In mijn werk houd ik altijd in het achterhoofd dat samenwerken sterker maakt. Dit leidt tot een beter product voor de burger of ondernemer die van ons afhankelijk is.
Like ons op Facebook
Volg op ons Twitter
Website
YouTube
Copyright © 2015 FUMO, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven voor de FUMO nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief is verzonden naar <<E-mail:>>

U kunt ons bereiken op:
Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden ▪ J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou ▪ 0566 750 300
info@fumo.nlwww.fumo.nl ▪ NL93 RABO 0135 5152 38 ▪ BTW nr NL 8526.08.263.B.01 ▪ KvK nr 5749 9470

uitschrijven  ▪   Stuur deze nieuwsbrief door  ▪  Voeg ons toe aan uw adressenboek   ▪  inschrijven


Email Marketing Powered by Mailchimp