Copy

Nieuwsbrief FUMO 1 juli 2015
Lees deze nieuwsbrief in uw browser
FUMO

Zwemwater in Fryslân 

In de zomermaanden wordt er veel gezwommen in het Friese oppervlaktewater. De zorg voor het oppervlaktewater en de controle daarvan wordt geregeld in de Whvbz (Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden) en het bijbehorende besluit. De provincie is bevoegd gezag en de FUMO voert deze taak namens de provincie uit. De provincie heeft 53 zwemlocaties aangewezen. Deze worden door de FUMO gedurende het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit.
 
Aan het begin van het seizoen voert de FUMO een veiligheidsonderzoek uit, waarbij wordt gelet op onderhoud, aanwezigheid van bijvoorbeeld afval, gevaarlijke situaties en aanwezigheid van voorzieningen zoals drijflijnen. Daarnaast wordt er tenminste eenmaal per maand wateronderzoek gedaan door de waterbeheerder, naar ziekteverwekkende bacteriën. Mocht er iets aan de hand zijn, bijvoorbeeld een slechte waterkwaliteit door blauwalg, dan zal de FUMO in overleg met de waterbeheerder en de eigenaar van de locatie een waarschuwing of in ernstigere gevallen een negatief zwemadvies of zwemverbod instellen.
 
De waterkwaliteit wordt ter plaatse op informatieborden aangegeven. De waterkwaliteit is ook te raadplegen via  www.zwemwater.nl, teletekstpagina 725 en via de zwemwatertelefoon (058-2925650).
 
Ook via de Zwemwaterapp is het mogelijk snel op te zoeken waar veilig gezwommen kan worden. Download de Zwemwaterapp voor Android of iOS.

Kennisbijeenkomst agrarische onderwerpen

Op 4 juni jl. organiseerde de FUMO een kennisbijeenkomst. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst waren de agrarische onderwerpen aan de beurt. Er werden korte presentaties gehouden over verschillende onderwerpen. De eerste twee presentaties gingen over mestvergisting. De eerste presentatie had als onderwerp monovergisting. De andere presentatie zoomde in op afval in mestvergisters en alles wat daar bij komt kijken.

Daarna was het tijd voor Barend van der Veen van de projectgroep “Nije Pleats”. Door “Nije Pleats” worden aan de voorkant van een traject (verbouw- / nieuwbouwplan in de agrarische sector) alle vergunningverleners bij elkaar gebracht voor een “keukentafelgesprek”. Door vooraf over wensen en mogelijkheden te praten, wordt voorkomen dat “onmogelijke” plannen worden ingediend. Dat scheelt een hoop frustratie, geld en gedoe.

Verder werd het Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren toegelicht en volgde er nog een presentatie over externe veiligheid en windturbines. Al met al een nuttige ochtend waarbij veel informatie werd uitgewisseld.
 
De presentaties kunnen op de website worden bekeken.

FUMO jaarverslag 2014

Op de Algemeen Bestuursvergadering van 29 juni jl. is het eerste jaarverslag van de FUMO uitgedeeld. In het jaarverslag wordt een globaal beeld gegeven van het startjaar 2014. Aan het woord komen diverse bestuurders, afdelingshoofden en medewerkers. In het verslag krijgt u ook een beeld van de inkomsten en uitgaven van de FUMO in 2014.
 
Het jaarverslag is hier online te lezen. Op de website van de FUMO kunt u een PDF downloaden.

Karl Raats te gast bij de FUMO

Op dinsdag 16 juni jl. was Karl Raats te gast bij de FUMO. Karl Raats is een internationaal spreker en verspreider van creativiteit. Genodigden waren contactpersonen en de managers van de deelnemers, met als doel om op een andere, creatieve manier samen te werken.
 
Karl Raats nam iedereen mee op een creatieve ontdekkingsreis. Door middel van diverse ideeën en opdrachten leerde hij de aanwezigen om op een andere manier naar problemen en oplossingen te kijken. Hij stimuleerde om met een open mind, respect en vertrouwen voor de ander samen te werken.
 
Wat Karl liet zien met een aantal voorbeelden is dat iedereen beperkingen heeft en dat er in iedere beperking een talent schuilt. Als we op deze manier naar elkaar kunnen kijken gaan samenwerkingen vanzelf en komen we tot geweldige prestaties. Karl legde de nadruk op het talent van iemand. Bijvoorbeeld ongeduld kan ook een talent zijn die je in kan zetten. Aan het eind sloot Karl af met de woorden ‘doen, doen en nog eens doen?’.

De reacties na de lezing waren heel positief. De aanwezigen kregen het boek Somniyum mee, een reeks in pure storytelling stijl over het creatieve proces.

Week van de Uitwisseling 

Donderdag 11 juni heeft de FUMO 8 medewerkers van andere organisaties in Grou ontvangen in het kader van de week van de uitwisseling. Onze gasten werken bij de Friese gemeenten, Leeuwarden, Heerenveen en Harlingen. Ook waren er medewerkers van Wetterskip Fryslân, UWV, CJIB en Friesland College op bezoek.

Tijdens het ochtendprogramma heeft de directeur, Marinus van der Wal, iedereen in vogelvlucht meegenomen door de organisatie. Wat is de FUMO, wat doet de FUMO en hoe is de organisatie ontstaan. De qasten waren redelijk onbekend bij de FUMO. Elke medewerker heeft vooraf aangeven waar zijn of haar interesse lag. In de loop van de dag verspreidde de groep zich door de hele organisatie. Dit resulteerde in interessante gesprekken en het uitwisselen van heel veel kennis.

De eerste reacties over deze dag waren positief en enthousiast. Een aantal reacties: 'Wat werken er ontzettend veel leuke mensen bij de FUMO', 'Ik voel mij heel erg welkom' en 'ik wil wel bij de FUMO werken'. De gasten van de FUMO hebben de organisatie beter leren kennen en men was verrast door de verscheidenheid aan taken die worden uitgevoerd.

Noteer deze data

Netwerkdag Handhavingssamenwerking
Datum: 23 september 2015
Tijd: 8.30 uur tot 14.00 uur
Plaats: Earnewâld
Sinds enkele jaren organiseren de partners van de Handhavingssamenwerking in Fryslân, een netwerkdag voor vergunningverleners, toezichthouders, handhavers en beleidsmedewerkers op het gebied van natuur, bouwen, ruimtelijke ordening en milieu. De focus van de netwerkwerkdag 2015 ligt op interessante ontwikkelingen op het gebied van Milieu. Eind augustus ontvangt u per mail de officiële uitnodiging en kunt u zich aanmelden.
 
Bodemdag - Bodem in de breedte
Datum: 10 november 2015
Deze dag draait om de inbreng van bodemspecialisten in het bestemmingsplan. Daarna volgt in het ochtendprogramma de inleiding van en de discussie met de aanvrager, toezichthouder en vergunningverlener. De gevolgen van een melding in het kader van Besluit bodemkwaliteit worden besproken. Het middagprogramma staat in het teken van automatisering en wat deze voor ons kan betekenen met de Omgevingswet in het vooruitzicht. Tijd en plaats volgen nog.

Even voorstellen: Dieuwke de Vries

Na jaren werkzaam te zijn geweest bij de Milieuadviesdienst ben ik overgegaan naar de FUMO. Hier werk ik als toezichthouder industrie bij de afdeling Toezicht en Handhaving. Op dit moment ben ik gedetacheerd bij de gemeente Leeuwarden, als inspecteur omgevingsdienst. Hier houd ik mij bezig met de controles van bedrijven die niet zijn over gegaan naar de FUMO. Wanneer er evenementen zijn, zoals het Bevrijdingsfestival dan ga ik met een collega op pad om geluidcontroles uit te voeren. Het leuke van detachering is dat je elkaars kennis kan delen. De FUMO kan op basis van detachering werknemers met kennis en ervaring aanbieden. Het kan goed zijn voor organisaties om nieuwe medewerkers met frisse ideeën in dienst te hebben. Zij kunnen inspireren en veranderingen implementeren.
 
Sinds kort wonen mijn man en ik in Roderwolde, bekend om de olie- en korenmolen en het mooie natuurgebied de Onlanden. We hebben daar een voormalig woonwinkel / woonhuis uit de jaren 30 gekocht dat we nu aan het verbouwen zijn. Echt tijd voor andere hobby’s is er op dit moment niet, maar dat komt wel weer.
Like ons op Facebook
Volg op ons Twitter
Website
YouTube
Copyright © 2015 FUMO, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven voor de FUMO nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief is verzonden naar <<E-mail:>>

U kunt ons bereiken op:
Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden ▪ J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou ▪ 0566 750 300
info@fumo.nlwww.fumo.nl ▪ NL93 RABO 0135 5152 38 ▪ BTW nr NL 8526.08.263.B.01 ▪ KvK nr 5749 9470

uitschrijven  ▪   Stuur deze nieuwsbrief door  ▪  Voeg ons toe aan uw adressenboek   ▪  inschrijven


Email Marketing Powered by Mailchimp