Copy

Bydelsmødrenes Nyhedsbrev

Juni 2016

Hverdagens integration – vores ansvar!

Integration er på alles læber – det er godt, for den gode integration er alles ansvar - det er nemlig den integration som foregår i hverdagen mellem os mennesker.
Den gode integration har vi alle et ansvar for vil lykkes.

I Gyldendals ordbog defineres Integration, som den proces, der forener adskilte enheder og skaber en større helhed. Integration kan altså defineres, som det der samler og forener og som der vokser et nyt fællesskab ud af. Den slags fællesskaber kræver noget af os alle sammen, det kræver at vi vender os mod hinanden, skaber øjenkontakt, smiler, stopper op og hilser.

Bydelsmødre er eksperter i at skabe fællesskaber lokalt. Vi kalder det hverdagens integration. Vi har mange års erfaring med at integrere kvinder, som oplever at leve i udenforskab. Økonomer Uden Grænser anslår at omkring 80.000 kvinder med etnisk minoritetsbaggrund har brug for en Bydelsmor – kvinder som har brug for støtte til de første usikre skridt ud af udenforskabet og ind i fællesskabet. Og hvert år leverer Bydelsmødre 137.000 frivillige timer for at hjælpe den gruppe kvinder. (Læs rapporten fra ØUG blandt andre evalueringer her.)

For os handler integration om at styrke det enkelte menneske, bygge selvtillid op og skabe ligeværdige relationer mellem mennesker.  Skabe ligeværdige, lokale fællesskaber, hvor man mødes, deler viden og erfaringer. Hvor man undrer sig, stiller spørgsmål og hvor man hjælper hinanden med at komme klogere videre.
For en del år siden, da vi var i gang med at udvikle Bydelsmødrekonceptet, sagde en af Bydelsmødrene, at det var vigtigt, at Bydelsmødre og de kvinder, Bydelsmødrene hjalp, ikke blev delt op i forskellige grupper, men blev opfattet som en del af samme fællesskab som ligeværdige medlemmer. Hun sagde, at oplevelsen skal være, at vi bare bytter erfaringer, for vi lærer alle sammen noget, når vi taler med hinanden. Den gensidighed og det ligeværd bygger Bydelsmødre på; oplevelsen af at være en del af noget, kunne bidrage med noget og være noget for nogen. Hverdagens integration er lokale fællesskaber, hvor alle oplever sig som en bidragende del, hvor alle betyder noget og hvor alle forventer noget af hinanden.

Hos Bydelsmødre ved vi, at det at opleve sig som en vigtig del af et lokalt fællesskab styrker følelsen af at høre til, det at se sig selv som en væsentlig motivator for andre, styrker handlekraften, det at bygge bro mellem kvinder og lokale tilbud, styrker troen på, at man er en nødvendig del af samfundet.
Men det er ikke gjort med det. Robert Putnam, en amerikansk sociolog, er blandt andet optaget af et samfunds sammenhængskraft. Sammenhængskraft handler om at opbygge tillid, styrke relationer og netværk og have forståelse for samfundets skrevne og uskrevne regler. Putnam bruger begreberne afgrænsede og brobyggende netværk. I de afgrænsede netværk mødes man med mennesker, man ligner, mens man i de brobyggende netværk overskrider det kendte og mødes på tværs og derved får man indsigt i hinandens hverdag. At lytte til og tale med mennesker, som ikke er fra ens nære netværk og som man ikke mødes med til daglig, åbner op for nye perspektiver og nye måder at se og forstå hinanden og verden på. Ifølge Putnam afhænger et samfunds sammenhængskraft af evnen til at mødes i disse brobyggende netværk.
Fællesskaber og solide relationer mellem mennesker styrker altså det enkelte menneske, men det styrker også sammenhængskraften i et samfund. Hos Bydelsmødre har vi brug for jer for at integrationen i Danmark skal lykkes. Vi har brug for at netværk åbnes op og har lyst til samtaler og møder med mennesker, vi ikke umiddelbart synes vi ligner. 

De bedste løsninger findes i fællesskab. Integration er vores fælles ansvar.
God sommer og de bedste hilsener
Mai-Britt
Chefkonsulent
Bydelsmødrenes Landsorganisation

Hjertevarm mad - fra hele verden

Prøv kogebogen ”Hjertevarm mad – fra hele verden” og lær samtidig et hjertesundt alternativ til middagsmaden i hele verdens køkkener.
Bogen er endnu ikke skrevet, men vil blive produktet af et samarbejde mellem Bydelsmødre, Hjerteforeningen, Trygfonden og Journalist Rushy Rashid, og har til hensigt at forebygge hjertekarsygdomme især hos borgere med etnisk minoritetsbaggrund og med udgangspunkt i deres egne yndlingsretter.

Lær mere om projektet HER.
 

Nyt til Bydelsmødregrupperne

At blive Bydelsmor indebærer en masse ny viden og nye opgaver. Kerneopgaven er at støtte kvinder til at tage ansvar for og kontrol over eget liv, men udover det er der en masse organisatorisk og ledelsesmæssige opgaver. Hvordan får man som ny Bydelsmor tid til alt det?

En mulighed er at tilknytte organisatorisk frivillige til Bydelsmødregruppen. 

Læs 1. del omkring de organisatorisk frivillige og deres opgaver HER.

Tillykke til de nye Bydelsmødre

Der er blevet uddannet mange nye hold Bydelsmødre i dette forår.
Velkommen i et stærkt og værdifuldt fællesskab, som giver håb og glæde til mange, og derfor er det en ekstra stor fornøjelse at se nye Bydelsmødre blive uddannet overalt i Danmark.
Vi ønsker alle nye velkommen!

Se de festlige billeder fra diplomoverrækkelserne i Herning, Holbæk, Ringsted, Høje Gladsaxe, Høje Tåstrup og Helsingør HER.


 

Glæd jer til næste Nyhedsbrev, hvor...

I kan læse 2. del om, hvordan man klæder frivillige på til at blive gode ledere.

I får også et indblik i, hvordan Bydelsmødre skaber debat gennem samtalesaloner, dilemmaværksteder eller kunstnerisk formgivning, hvadenten det er på Statens Museum for Kunst eller til Folkemødet.
Hold øje med Bydelsmødrenes facebookside, hvor vi løbende holder jer opdaterede.
Share
Forward
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2016 Bydelsmødrenes Landsorganisation
All rights reserved.


Email: info@bydelsmor.dk
Our mailing address is:
Bydelsmødrenes Landsorganisation
Pasteursvej 2
København V 1799
Denmark

Add us to your address book


Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har vist interesse for Bydelsmødrene. Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet i fremtiden, så frameld dig på linket nedenfor.

update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp