Copy

Bydelsmødrenes Nyhedsbrev

Oktober 2017

Det er mit liv

Det er nemt nok at sige, at alle har ret til at bestemme over deres eget liv. Det kan virke nærmest banalt for ja selvfølgelig skal man bestemme over sit eget liv og hvad man vil bruge det til. Men når vi bevæger os væk fra idealer og ind i hverdagen og kigger på vores liv og på retten til at bestemme over det, så opstår der en lang række dilemmaer og en lang række refleksioner om grænser, om børneopdragelse, kønsroller, ligestilling og meget mere.  Det er i hverdagsperspektivet, at diskussionerne om retten til at bestemme for alvor bliver interessante - for hvilke konsekvenser eller dilemmaer opstår, når idealforestillinger støder sammen med vores helt konkrete hverdag? Det er først når vi byder ind med vores egne eksempler og oplevelser, at det for alvor bliver spændende og svært, det er først her vi for alvor mærker os selv og hinanden og det er først her vi for alvor kan lære af hinanden og udvikle os.

I år er der på landsmødet fokus på social kontrol. For hvad betyder social kontrol egentlig, når vi taler om det i et hverdagsperspektiv? Hvilke dilemmaer møder vi og hvordan kan vi finde på nye løsninger og nye veje videre? På landsmødet skal vi drøfte hvad social kontrol er, hvilke konsekvenser det har og hvilke dilemmaer vi som mødre lever i, når vi forsøger at forene retten til at bestemme over eget liv med forskellige forventninger, drømme, bekymringer, traditioner, opdragelsesformer og den opgave det er at være mor. 

Målet på landsmødet er at forstå de dilemmaer som kobler sig til social kontrol og tale om, hvordan vi som Bydelsmødre kan hjælpe med at skabe et rum, hvor mødre får lov til at sætte ord på de dilemmaer og udfordringer, de oplever.

Vi glæder os til i fællesskab at tage de vigtige diskussioner og sammen blive klogere på emnet og sammen tage endnu et skridt for kvinders ret til at bestemme over eget liv. Vi bliver helt sikkert ikke færdige med refleksionerne på en enkelt søndag, men vi håber, at landsmødet bliver startskuddet til mange refleksioner rundt omkring i Bydelsmødregrupperne, med veninder og venner og i familierne.

Læs mere om landsmødet ved at klikke HER
 
De bedste hilsener
Mai-Britt
Chef for Bydelsmødre

Social kontrol

Til årets landsmøde skal vi tale om social kontrol, fordi Bydelsmødre er en del af løsningen for at bekæmpe konsekvenserne af social kontrol. Men hvad er social kontrol egentlig? Og hvorfor er det vigtigt, at vi tager emnet op?

Få mere styr på social kontrol her HER

Portrætartikel - Shazia Mughal

I en ny artikelserie sætter vi fokus på social kontrol fra forældreperspektivet. Som mor er det let at havne i dilemmaer mellem ens egne, familiens og barnets ønsker og følelser - og det bliver ikke lettere, når den kultur man lever i, er anderledes end ens baggrund. 

Mød Shazia Mughal i den første artikel HER

Bydelsmødre med vokseværk

Antallet af Bydelsmødre stiger stødt. Over hele landet samles kvinder for at lære om bl.a. familieliv, sundhed og samfund - og for at lære hvilke værktøjer vi har brug, så vi kan hjælpe andre. 

Læs mere om nye Bydelsmødre HER 
 

Glæd jer til næste Nyhedsbrev, hvor...

I kan læse om årets landsmøde. Glæd dig også til næste artikel om Shazia Mughals tanker og udfordringer.
Hold øje med Bydelsmødrenes facebookside, hvor vi løbende holder jer opdaterede.
Share
Forward
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2017 Bydelsmødrenes Landsorganisation
All rights reserved.


Email: info@bydelsmor.dk
Our mailing address is:
Bydelsmødrenes Landsorganisation
Pasteursvej 2
København V 1799
Denmark

Add us to your address book


Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har vist interesse for Bydelsmødrene. Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet i fremtiden, så frameld dig på linket nedenfor.

update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp