Copy
Newsletter / Nyhetsbrev         Unsubscribe from this list
View this email in your browser

Upcoming: Registration for e-course on autonomy

The 5 ECTS university-level e-course "Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management. Lessons from the Åland Example" approaches territorial autonomy from an interdisciplinary perspective, focusing on law and political science. The aim is to provide participants with a broad academic framework for discussing territorial autonomy from different perspectives, among others against the background of concepts such as self-determination, power-sharing and minority rights.
The course is open for participants from all over the world. It is first and foremost designed for university students but everyone is welcome to register for one of the 20 places offered. Registration is open from 9 December 2015 to 20 January 2016. More information on our homepage.

Snart dags för anmälan till e-kurs om självstyrelse

E-kursen "Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management. Lessons from the Åland Example" är en högskolekurs som motsvarar 5 ECTS och ges i samarbete med Öppna högskolan på Åland. Kursen är tvärvetenskaplig och diskuterar självstyrelse i ett brett perspektiv, i relation till bland annat självbestämmande, flernivåstyre och minoritetsrättigheter, med Åland som huvudsaklig fallstudie. Kursen är öppen för deltagare från hela världen. Den är främst riktad till universitetsstuderande men vem som helst kan registrera sig. Registreringen öppnar 9 december 2015 och stänger 20 januari 2016. Mer information finns på vår hemsida.

We are looking for a Research Coordinator and an IT coordinator

Check out the descriptions of both those temporary, part-time positions, in Swedish, at our home page.

Vi söker en forskningskoordinator och en IT-koordinator

Är du intresserad av självstyrelse-, minoritets- och säkerhetsfrågor och bra på att organisera, sammanställa och presentera? Då kanske du är rätt person för att bli vår forskningskoordinator och hjälpa oss med våra publikationer, forskningsprojekt och konferenser. 
Vi söker också en IT-koordinator som kan se över och utveckla våra IT-system och verktyg. 
Läs mer om båda dessa tidsbestämda deltidsanställningar på vår hemsida.

 
Recent working papers
Countries without armies / Barbey
There are at least 26 countries around the world that have chosen to exist without an army. Christophe Barbey from the APRED Participative Institute for the Progress of Peace, offers a thorough mapping of these countries in the working paper "Non-militarisation: Countries without Armies. Identification Criteria and First Findings."
The future of Iraqi Kurdistan
In "The future of Iraqi Kurdistan: The ”Islamic State” as Catalyst for Independence?" Silke Jungbluth has written a working paper that concerns the history of Iraqi Kurdistan up until the IS invasion and the changing realties this implies. The author describes the possibilities for a future Kurdish state, while also discussing extended autonomy as an alternative to full independence for the Kurds in Iraq.
New system for newsletters
We are implementing a new system for sending newsletters and managing subscriptions. If you are unsure why this is sent to you or if you encounter difficulties, please contact Information Officer Susann Simolin (info(at)peace.ax) and we will try to sort it out!
Nya arbetspapper
Länder utan arméer / Barbey
Det finns åtminstone 26 länder runtom i världen som har valt att inte ha någon armé. I det nya arbetspappret "Non-militarisation: Countries without Armies. Identification Criteria and First Findings" presenterar Christophe Barbey från APRED Participative Institute for the Progress of Peace en grundlig kartläggning av dessa länder.
 
Irakiska Kurdistans framtid
Silke Jungbluth har skrivit arbetspappret "The future of Iraqi Kurdistan: The ”Islamic State” as Catalyst for Independence?" som handlar om irakiska Kurdistans historia fram till IS invasion och den förändrade verklighet som denna medför. Författaren beskriver möjligheterna för en framtida kurdisk stat men diskuterar också utökad självstyrelse som ett alternativ till full självständighet för kurderna i Irak.
Nytt system för nyhetsbrev
Vi har övergått till ett nytt system för att skicka nyhetsbrev och hantera prenumerationer. Om du  upplever några problem, kontakta gärna informationsansvariga Susann Simolin (info(at)peace.ax) så försöker vi lösa det!
 
Share
Tweet
Forward
+1
Copyright © 2015 Ålands fredsinstitut / The Åland Islands Peace Institute, All rights reserved.

Phone: +358 (0)18 15570

info(at)peace.ax
www.peace.ax


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp