Copy

Soms vragen we ons af of zelfs onze grootste fans - waaronder jij, <<Voornaam>> ? - weten wat Rondpunt nu juist doet. We vinden het belangrijk om ons aanbod breed kenbaar te maken zodat elke (in)direct betrokkene bij een verkeersongeval hulp op maat kan krijgen. Daarom schakelden we Wingsuits in om het verhaal van Rondpunt geanimeerd te vertellen. Kijk je mee en vertel je het voort?
Rondpunt in woord en beeld
Het verhaal van Rondpunt in woord en beeld door Wingsuits.
Deze activiteiten vertalen zich ook naar het Meerjarenactieplan dat we opstelden voor 2017-2020. In 2020 bestaan we als organisatie tien jaar en tot dan willen we nog heel wat dromen verwezenlijken die vervat zitten in strategische doelstellingen. We zetten ze voor jou op een rijtje:
  • We dromen van een warme uitwisseling tussen professionals uit verschillende sectoren, daarom zetten we zoveel mogelijk in op het stimuleren van intersectorale samenwerking.
  • We gaan voor een beleid dat het perspectief van verkeersslachtoffers insluit en dat kansen geeft aan elk individu. Hiervoor blijven we aan beleidsbeïnvloeding doen.
  • We willen dat verkeersslachtoffers niet alleen kunnen genieten van steun uit verwachte hoek, maar ook van steun uit onverwachte hoek. Via campagnes en het delen van verhalen bevorderen we de solidariteit.
  • We ondersteunen zoveel mogelijk professionals door het geven van vormingen op maat zodat geen bijkomende schade berokkend wordt. 
  • Dagelijks zijn we bezig met onze kennis te ontwikkelen zodat we elke betrokkene bij een verkeersongeval kunnen gidsen op maat.
  • Naast onze bestaande projecten 'FIVE2NINE' en 'Verloond Talent' starten we nu ook met twee nieuwe projecten, 'Gelijk Spel' en 'Rechten verkeersslachtoffers EU-richtlijn 2012/29' zodat verkeersslachtoffers kracht vinden in de erkenning van hun rechten.
  • Daarnaast blijven we ook sensibiliseren zodat elke weggebruiker zich veilig voelt en dat ook daadwerkelijk is.
Om dit alles te kunnen realiseren zijn we met tien medewerkers en één structurele vrijwilliger. Kennen jullie al iedereen op onze teamfoto? Ellen, Yasmine en Joke kwamen er onlangs nog bij!

 
'Getuigen Onderweg' breidt uit naar bedrijven!
 


We organiseerden 534 getuigenissen van direct betrokkenen bij een verkeersongeval voor leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar in 2016.
We vinden dat we dit voor bedrijven ook moeten kunnen! De afgelopen twee jaren kregen we reeds aanvragen binnen en gingen we op bezoek bij deze bedrijven. Hierdoor kunnen we ons aanbod optimaal aanpassen en uitbreiden. Momenteel maken we een profiel op van al onze getuigen zodat we ons aanbod maximaal kunnen laten aansluiten bij de ongevalsfactoren die bedrijven signaleren. Verder kijken we ook hoe we tegemoet kunnen komen aan de internationale context waarbinnen bedrijven werken. Dit door samen te werken met anderstalige lotgenotenwerkingen. Met de steun van KBC onderzoeken we in 2017 ook hoe werknemers deze getuigenissen ervaren en op welke manier we het effect kunnen verbeteren. Het zijn namelijk niet alleen de toekomstige chauffeurs die gesensibiliseerd moeten worden. Wil je zelf een bedrijfsbezoek aanvragen of ken je een bedrijf dat interesse heeft in ons aanbod? Neem dan contact op via
info@rondpunt.beAarzel zeker niet om deze mail door te sturen naar mogelijk geïnteresseerden, zo kunnen we samen werken aan verkeersveiligheid!

 
Bedrijfsbezoek aanvragen
 
Journalistenaward 2016


 
Net als vorig jaar reikten we ook dit jaar een award uit aan de journalisten die in 2016 verkeersslachtoffers respectvol interviewden. De selectie gebeurde op basis van de Code van de Raad voor de Journalistiek. De Journalistenaward 2016 in de categorie geschreven pers ging naar HLN-journalist Sam Vanacker en in de categorie audiovisuele pers waren VTM-journalisten Carolien Van Nunen en Sien Debruyne de gelukkigen. Door het uitreiken van een Journalistenaward stimuleren we journalisten om op een positieve manier om te gaan met verkeersslachtoffers en veroorzakers, en hun naasten en nabestaanden met respect te benaderen. Zo kunnen we onnodige extra emotionele schade na een verkeersongeval voorkomen.
Lees meer

Hou onze website, Facebook -en Twitterpagina in de gaten voor meer nieuws en updates!
Copyright © 2017 Rondpunt vzw, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list