Copy
View this email in your browser
Getuigen onderweg

Vraag nu jouw getuige voor het najaar

Tonnen leuke mails en opbeurende woorden voor de verschillende getuigen van Getuigen onderweg liepen onlangs binnen.
Eentje van een leerkracht:

Jullie doen geweldig werk:
Niet alleen sensibiliseren jullie de jonge mensen voor het verkeer, maar jullie geven ook een fantastische kans aan de verkeersslachtoffers om zich op een respectvolle manier zinvol en zingevend in te zetten voor de maatschappij.
Bedankt voor jullie inzet en succes in de toekomst!


Ontvang je volgend schooljaar ook graag een gastspreker van Getuigen onderweg?
Doe dan nu al je aanvraag.
Zo ben je gerust voor de grote vakantie.

 
Een voorbeeldproject

UGent en FIVE2NINE

FIVE2NINE is opgestart vanuit de signalen van verkeersslachtoffers met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) over het sociale isolement waarin ze terechtkomen.

Een vrijetijdsbuddy neemt deze jongere op regelmatige basis mee naar leuke activiteiten.

Wie zijn die buddy's?
De buddy's zijn meestal vrijwilligers of sinds kort ook studenten orthopedagogiek aan de Universiteit Gent.
Sofie Vindevogel, verbonden aan deze universiteit vakgroep orthopedagogiek, reageerde op de projectoproep: Ik wil erbij! van Hart voor Handicap.

Samen met Rondpunt diende ze de verdere uitwerking van het project in.
Hart voor Handicap liet eind maart weten dat ze dit project financieel willen steunen.

Zo slaagt Rondpunt samen met de Universiteit Gent erin de duurzaamheid van FIVE2NINE te bevestigen zodat jongvolwassenen met een NAH volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

 
Beleidsbeïnvloeding

Uitbreiding rouwverlof

Al verschillende keren stond de uitbreiding van het rouwverlof op de politieke agenda, maar tot nu zonder concreet resultaat.
Momenteel krijgt men drie dagen bij het overlijden van echtgenoot, kind of kind van echtgenoot, (stief)vader, (stief)moeder, schoonvader, schoonmoeder.
Dit is vaak zelfs niet genoeg om de periode tussen het overlijden en begrafenis te overbruggen, laat staan om te rouwen.

Rondpunt wil het onderwerp samen met de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen opnieuw onder de aandacht brengen. Daarin wordt samengewerkt met verschillende experten op vlak van rouwverwerking, ervaringsdeskundigen en verenigingen die bij dezelfde thematiek betrokken zijn.

De thematische verloven, waaronder het rouwverlof, staan in de komende periode op de planning in de commissie Sociale Zaken. Groen en CD&V werken aan de aanpassing van hun wetsvoorstel.

Het doel voor Rondpunt en OVK is om tegelijkertijd vanuit verschillende invalshoeken de nood aan een uitbreiding van het rouwverlof en een cultuur waar rouw een plaats krijgt aan te kaarten.

Werk je graag mee aan dit initiatief? Neem dan contact op met Joke Schepers.
Sinds 2014 merkt Rondpunt vzw een grote stijging in de psychosociale hulpvragen.
Maar ook bij andere vragen helpt Rondpunt verkeersslachtoffers en hulpverleners.

We geven eerst een oriënterend advies of verwijzen door naar de juiste hulp.

Zit je met een vervelend probleem of een prangende vraag rond je ongeval?
Mail ons dan gerust.
Nathalie bekijkt jouw vraag.
Het UZA wordt het eerste ziekenhuis in België met een gespecialiseerde vleugel waar moeder en kind centraal staan. Het ziekenhuis bracht alle geneeskunde voor kinderen samen in één gebouw: neonatologie, materniteit en pediatrie.

Kinderen en ouders blijven op die manier in de aparte vleugel dicht bij elkaar.
Kinderen worden niet langer ontvangen in een consultatieruimte met volwassenen.
Er is een speelzaal voor de kleinsten en een ontspanningsruimte voor tieners.
Was je er niet bij op het benefietconcert van Collegium Vocale Gent in Concertgebouw Brugge voor Rondpunt?
Bekijk hier de sfeerbeelden.
2 uur reanimatietechnieken, dat is wat elke Vlaamse jongere binnenkort achter de kiezen moet hebben wanneer hij de school verlaat. Minister Crevits (CD&V) nam het op in een actieplan dat ze zo snel mogelijk in de praktijk wil brengen.
EU-Richtlijn tot vaststelling van de minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten:

Slachtoffers van een misdrijf hadden in het verleden verschillende rechten in de 28 Europese lidstaten. Bovendien kon ook de omgang met slachtoffers vaak nog beter. Daarom schreef Europa in 2012 een richtlijn, die de minimumnormen harmoniseert en ze in de vorm van rechten giet.

Tegen november 2015 moeten alle Europese lidstaten deze richtlijn toepassen.

Bekijk een presentatie van Frida Wheldon van Victim Support Europe hierover.

De volledige richtlijn lees je hier.
24 juni 2015

Rondpunt verhuist

Op 24 juni verhuist Rondpunt naar de Uitbreidingsstraat 518 bus 2.01 in 2600 Berchem.

Ons nieuwe huis is een beetje kleiner. Dus ben jij nog op zoek naar degelijk kantoormateriaal bel of mail ons.
© 2015 Rondpunt vzw


Schrijf je uit     Update je profiel