CopyGeen zorgen <<Voornaam>>, het gaat nog heel goed met Rondpunt!

Nog steeds zet een team van 9 medewerkers zich elke dag enthousiast in voor een goede opvang van verkeersslachtoffers in Vlaanderen. Enthousiasme alleen is niet genoeg, we hebben een duidelijke koers nodig en iemand die ons inspireert. We zoeken een nieuwe algemeen coördinator! Heb jij een hart voor verkeersslachtoffers en beschik je over de nodige competenties? Laat je dan overtuigen om te solliciteren met onderstaand filmpje of bekijk de vacature!
Solliciteer nog tot 26 juni!


Als verkeersslachtoffer, naaste of nabestaande ken je vast en zeker de Indicatieve Tabel die verzekeringsmaatschappijen en politierechters gebruiken om in te schatten welke schade je opliep na een verkeersongeval. In 2016 onderging de Indicatieve Tabel een aantal belangrijke wijzigingen waardoor je nu ook als slachtoffer inzicht krijgt in de schadebepaling. Enkele wijzigingen:
  • Een aantal schadeposten werd vereenvoudigd.
  • Nu wordt aan medische experten nadrukkelijk gevraagd om hun beslissingen beter te motiveren. Transparantie troef!
  • De scheidingslijn van 6% bij het bepalen van de vergoeding wanneer je blijvend ongeschikt bent, valt weg.
Wil je op de hoogte zijn van alle belangrijke wijzigingen in de Indicatieve Tabel? Klik dan hieronder door want we zetten ze voor jou op een rijtje!
 
Lees meer

Van revasport naar sport in de buurt

 
Dankzij jullie steun gingen we vorige maand van start met ons gloednieuwe project Gelijk Spel. Nadat we merkten dat kinderen en jongeren met een blijvend letsel het moeilijk vinden om na revalidatie een sportclub te vinden thuis in de buurt, besloten we om een project op te starten. We willen de krachten bundelen van jonge revalidanten, hun ouders, revalidatiecentra en sportclubs zodat sport in de buurt ook voor kinderen en jongeren met blijvend letsel mogelijk is. Op 10 mei was de kick-off van het project in de vorm van een heuse sportproefbeurs in revalidatiecentrum Pulderbos. De revalidanten konden die dag proeven van boogschieten, judo, boccia, dans en curling. Sindsdien krijgen ze elke woensdag na de lunch een andere sport voorgeschoteld zodat ze hun lievelingssport kunnen ontdekken! We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de interesses van de revalidanten zodat ze enthousiast zijn om van de sport te proeven. Zo organiseren we binnenkort een tennisworkshop samen met G-Sport Provincie Antwerpen voor een jongere die voor zijn ongeval niet weg te slaan was van de tennisbaan.
 

"Ik kijk er echt naar uit om terug een racket vast te nemen en al de herinneringen die eraan vasthangen. Voor mijn ongeval was dit echt mijn passie, ik wil opnieuw die blijdschap ervaren." - jonge revalidant


Om fondsen in te zamelen voor dit project organiseerden we in de maand mei een tombola. In ruil voor het kopen van een lotje van 5 euro kon je kans maken op een gesigneerd wielershirt, een kwaliteitsmatras van M-line of het meevolgen van de startetappe van de Tour De France vanuit een volgwagen! De prijzen zijn reeds uitgedeeld maar nogmaals bedankt voor de steun aan sport en spel voor iedereen!
 


De psychosociale opvang na een verkeersongeval en de organisatie en continuïteit hiervan is van grote waarde in het traject van verkeersslachtoffers en hun naasten. We krijgen regelmatig het signaal hoe belangrijk verkeersslachtoffers en hun naasten het vinden om een vaste aanspreekpersoon voor de psychosociale opvang te hebben gedurende de ziekenhuis -en revalidatieperiode en indien dit niet mogelijk is in te zetten op continuïteit van de zorg en doorverwijzing. Ook als slachtoffers in het ziekenhuis of tijdens revalidatie komen te overlijden, is dat heel betekenisvol voor nabestaanden.

Om de actuele doorverwijspraktijken in kaart te brengen, bevroegen we 24 sociale diensten van ziekenhuizen en revalidatiecentra. Enkele bevindingen delen we graag mee:
  • 83% van de ziekenhuizen en revalidatiecentra beschikt over protocollen rond doorverwijzing.
  • 100% neemt bij ontslag contact op met thuiszorgdiensten en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, 75% met de huisarts en 42% met de Centra Algemeen Welzijnswerk
  • 42% verwijst door naar lotgenotenwerkingen maar hierbij valt op dat niet alle lotgenotenwerkingen even gekend zijn. De NAH Liga is het beste gekend (83%), daarna OVK (71%), vervolgens Over-Hoop (42%) en slechts 8% kent Even-Zeer. De respondenten geven aan dat het te vroeg is voor doorverwijzing naar lotgenotenwerkingen aangezien het verwerkingsproces nog moet starten. 
  • Een andere belangrijke bevinding: slechts 8% kent de bemiddelingsdienst Moderator en naar hen werd nog niet doorverwezen. 
Vele mooie samenwerkingsinitiatieven in functie van doorverwijzing werden reeds genomen. We doen graag een oproep om goede samenwerkingsinitiatieven met ons te delen via joke.schepers@rondpunt.be zodat we deze kunnen verspreiden als good practice. Op die manier hopen we nieuwe initiatieven aan te wakkeren die de continuïteit van de zorg kunnen optimaliseren! 
De NAH Liga doet een warme oproep om fundamenteel en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in verband met een niet-aangeboren hersenletsel samen met hen in kaart te brengen via deze survey!  
Copyright © 2017 Rondpunt vzw, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list