Copy


Dag <<Voornaam>>,

Alvorens je prettige en veilige feestdagen toe te wensen, blikken we samen met jou nog graag even terug én vooruit!
In september vroegen we aan jullie hoe jullie nu eigenlijk denken over vluchtmisdrijf. Het is een problematiek waarvan de cijfers nog steeds doen duizelen. In 2016 waren er 4.426 letselongevallen met vluchtmisdrijf.

Ook de attitudemeting gaf opmerkelijke inzichten. Met het feit dat 70% van de bevraagden kan begrijpen dat iemand na een verkeersongeval in paniek wegvlucht gaan we volgend jaar aan de slag. Bijna 70% gaf ook aan de veroorzaker te willen ontmoeten indien hij of zij ooit slachtoffer wordt van vluchtmisdrijf. Bij Moderator kan je terecht voor herstelbemiddeling op maat.

In november stonden we stil bij de 318 dodelijke verkeersslachtoffers van 2016 in Vlaanderen. Naar aanleiding van deze Internationale Herdenkingsdag in Damme werd het Vlaams Actieplan voor Verkeersslachtoffers onder de aandacht gebracht bij de Vlaamse regering. 

Het Vlaams Actieplan voor Verkeersslachtoffers is het resultaat van een Stuurgroep bestaande uit leden uit allerlei sectoren die vier maal per jaar bijeenkomen om de stand van zaken te bespreken. Uniek aan dit forum is dat de uitwisseling tussen beleid en werkveld vorm krijgt. De leden krijgen hier de mogelijkheid om intersectoraal samen te werken en hun perspectief te verbreden. Op 28 november 2017 kwam de Vlaamse Stuurgroep Verkeersslachtoffers opnieuw bijeen. Rondpunt kreeg de gelegenheid om haar stand van zaken uit de doeken te doen. We delen deze update ook graag met jullie.
Lees meer
In december kregen 25 verkeersslachtoffers, naasten en nabestaanden de kans om zich voor te bereiden op eventueel contact met de pers. Samen met OVK en Over-Hoop organiseerden we een mediatraining waar drie sessies aan bod kwamen. 

In een eerste sessie kregen de deelnemers inzicht in het Vlaamse medialandschap en de werking van een redactie. Ze ontdekten welke factoren bepalen of iets als nieuws gezien wordt. Vervolgens kregen ze de kans om zelf voor de camera te staan. Het interview werd in groep besproken en de deelnemers kregen praktische tips mee. In een laatste sessie vernamen ze meer over hun rechten bij het geven van een interview. Lees hier wat de deelnemers er zelf van vonden!
Lees meer


Vanaf volgend jaar werken we voor het project FIVE2NINE samen met Samana! 
In 2014 startten we met het pilootproject FIVE2NINE in samenwerking met de Universiteit van Gent. We koppelden in de periode 2014-2017 zestien jongvolwassenen met een NAH aan 26 buddy’s. Samen gingen ze op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding. Dit pilootproject leverde inzichten op waarmee we een methodiek konden ontwikkelen om de jongvolwassenen nog beter op weg te helpen in de uitbreiding van hun sociaal netwerk.

Samana zal vanaf 2018 aan de slag gaan met deze methodiek. Door een samenwerking met Samana kunnen we meer jongeren bereiken en kunnen we hen bovendien helpen in hun eigen regio. We hopen dat de gevonden vrijetijdsbesteding hiermee een duurzamer karakter zal krijgen. Je kan deelnemen in het project als jongvolwassene met een NAH die het sociale isolement wil doorbreken of als vrijwilliger die buddy wordt van een jongvolwassene met een NAH.
Lees meer
Af en toe moeten we vaststellen dat de ondersteuning en begeleiding van veroorzakers van een verkeersongeval nog niet helemaal verloopt zoals gewenst. Toch maakt ook voor hen de juiste hulp het verschil.

Vanuit eigen overtuiging en het Actieplan van de Stuurgroep Verkeersslachtoffers willen we regionale verschillen bij professionals wegwerken. In 2018 zullen we dit onder andere doen door ons in te zetten voor de verdere uitbouw en provinciale verankering van de lotgenotenwerking voor veroorzakers, Even-Zeer. Ben je benieuwd wat we hiervoor reeds deden en wat onze plannen zijn voor de toekomst?
Lees meer

Snelnieuws

  • Nog twee dagen de tijd om een buitengewoon kunstwerk ten voordele van Rondpunt in huis te halen! Het is je laatste kans om nog mee te bieden op een unieke Jeroom of Jonas Geirnaert! Meer info.
  • Goed nieuws voor de getuigen en buddy's uit West-Vlaanderen en Antwerpen! Op 4 mei 2018  is er een uitwisselingsmoment voor de provincie Antwerpen en op 8 juni 2018 kunnen de getuigen en buddy's uit West-Vlaanderen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Zet het alvast in jullie agenda, een uitnodiging volgt!
  • Op vrijdag 9 maart 2018 organiseert Over-Hoop een gratis info-avond over NAH en seksualiteit in dagcentrum Eindelijk in Buggenhout. Op voorhand inschrijven via de website van Over-Hoop is verplicht.
  • Het kantoor van Rondpunt sluit tussen 25 december 2017 en 1 januari 2018. Heb je in die periode vragen? Dan kan je eventueel bij het CAW uit jouw regio terecht! Vanaf 2 januari 2018 kan je opnieuw contact opnemen met ons via 03/205.74.80 of info@rondpunt.be!

We wensen jullie warme en veilige feestdagen toe!

Copyright © 2017 Rondpunt vzw, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.