Extra Nieuwsbrief
oktober 2016
Beste secretariaat, nieuws van Golfvereniging De Batouwe!
Vacature Bestuurslid Golfvereniging De Batouwe
 
Het bestuur wil u mededelen dat bestuurslid Henk van de Vreede heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een tweede bestuursperiode.
In de Nieuwsbrief van augustus heeft u kunnen lezen over de op handen zijnde bestuursmutaties. Dit betekent dat het bestuur een werving- en selectieprocedure gaat starten voor een commissie coördinator voor de niet-wedstrijd gerelateerde commissies.
Henk van de Vreede is bereid om zijn bestuursperiode te verlengen tot de ALV in april 2017, waardoor alle werkzaamheden van het bestuur een normaal verloop kunnen blijven houden.

Namens het bestuur van Golfvereniging De Batouwe,
Mieke van de Pasch
Secretaris
Het bestuur van Golfvereniging De Batouwe roept kandidaten op voor de functie van

Commissiecoördinator (m/v)

Wie zoeken wij?
U heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent een teamplayer.  Uw portefeuille bevat alle niet-wedstrijd gerelateerde commissies. Dit zijn de HBR-commissie, Commissie Committed  to Green, Handicartcommissie en Commissie Kleine Baan/hoge hcp. Tevens bent u betrokken bij de Communicatiecommissie.
U heeft voldoende tijd om deze functie uit te voeren. U moet rekening houden met 1-2 dagdelen per week. De benoeming is voor drie jaar met maximaal een verlenging van drie jaar.
Alleen meerderjarige leden van de golfvereniging komen in aanmerking voor deze functie.
 
Taken commissiecoördinator
De commissiecoördinator
  • is de contactpersoon vanuit het bestuur voor de aan de commissiecoördinator toebedeelde commissies;
  • is verantwoordelijk voor het functioneren van deze commissies.
U houdt nauw contact met de voorzitters van deze commissies. De contacten verschillen per commissie en variëren van telefonisch contact, bijwonen van vergaderingen tot werven van nieuwe leden voor de commissies. Daarnaast speelt u een rol bij de beleidsontwikkeling van de vereniging.
 
Procedure
Het bestuur benoemt een werving- en selectiecommissie. Deze bestaat uit minimaal drie zittende bestuursleden en twee gewone leden van de vereniging. Deze commissie heeft een gesprek met de kandidaten. De commissie selecteert een kandidaat en adviseert het bestuur hieromtrent waarna het bestuur deze kandidaat ter benoeming voorstelt op de Algemene Ledenvergadering.
 
Interesse?
Als u wil reageren op deze vacature stuur dan voor 1 december 2016 uw schriftelijke reactie met motivatie en een curriculum vitae naar de Werving & Selectiecommissie t.a.v. Marloes Gebuijs, Office manager, secretariaat@debatouwe.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Henk van de Vreede (06-42089989).
                                            

Email Marketing Powered by Mailchimp