9 maart 2017
Beste <<Voornaam>>, Het Bestuur van Golfvereniging De Batouwe nodigt u uit!
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Namens het Bestuur van Golfvereniging "De Batouwe" nodig ik u hierbij uit voor de
 
Algemene Leden Vergadering
maandag 3 april 2016 om 20.00 uur in het Clubhuis van de Vereniging
 
AGENDA
1.   Opening
2.   Mededelingen Bestuur
3.   Ingekomen stukken
4.   Notulen ALV 15 november 2016
5.   Financieel jaarverslag 2016
           a. Toelichting
           b. Verslag Kas Controle Commissie
           c. Decharge Bestuur
6.   Bestuursverkiezing
Henk van de Vreede heeft te kennen gegeven dat hij zijn bestuurstermijn, aflopend november j.l., niet wil verlengen. Hij is bereid geweest om zijn taak als bestuurslid tot de ALV april 2017 uit te voeren. Het bestuur draagt Karin Teluy voor als zijn opvolger. Karin stelt zich hier in het kort voor. Tijdens de vergadering zal door de wervings- en selectiecommissie een toelichting worden gegeven.
7.   Beleid: verslag Batouwe CafĂ©
8.   Vaststelling datum najaars-ALV. Voorstel is 28 november 2017.
9.   Rondvraag
10. Sluiting
 
Met vriendelijke groet,

Jaap Kats,
Secretaris
                                            
Email Marketing Powered by Mailchimp