Copy
www.filozofia-ekonomii.pl
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

POLSKA SIEĆ FILOZOFII EKONOMII

NEWSLETTER

Najbliższe wydarzenia PSFE


  • marzec 2016 - Konferencja z okazji 240 rocznicy opublikowania "Bogactwa Narodów" Adama Smitha, Politechnika Gdańska (szczegóły wkrótce)
  • 15/04/2016 - Seminarium "Filozoficznie o ekonomii", Uniwersytet Warszawski (szczegóły wkrótce)

Sprawozdania PSFEKraków:

W dn. 11 grudnia 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się kolejne seminarium PSFE z cyklu „Filozoficznie o ekonomii”. Referaty wygłosili: mgr Robert Mróz (UW), mgr Krystian Mucha (UEK), dr Karolina Safarzyńska (UW), mgr Mariusz Maziarz (UE we Wrocławiu), dr Joanna Dzionek-Kozłowska (UŁ) oraz prof. Bogusław Czarny (SGH). Formuła seminarium pozwoliła na wnikliwe przedyskutowanie poszczególnych wystąpień. 
Każdy referent miał do dyspozycji godzinę czasu w ramach której prezentował główne tezy swojego artykułu, ustosunkowywał się do uwag koreferenta oraz odpowiadał na pytania z sali. Po zakończeniu obrad był czas na wspólne biesiadowanie i nocny spacer ulicami Krakowa;)
Program seminarium znajduje się na stronie 
www.filozofia-ekonomii.pl/seminarium


Poznań:

W dn. 15-19 września 2015 r. odbył się w Poznaniu 10. Polski Zjazd Filozoficzny – najważniejsze spotkanie polskiego środowiska filozoficznego, odbywające się cyklicznie co kilka lat (pierwszy Zjazd miał miejsce w 1923 r. we Lwowie). W ramach Zjazdu Polska Sieć Filozofii Ekonomii współorganizowała sympozjum specjalne zatytułowane  ‘Od teorii do modeli – filozoficzne podstawy procesu modelowania w ekonomii’. W dyskusji wzięli udział prof. dr hab. Andrzej Malawski (UE, Kraków), dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL (WF KUL), dr hab. Łukasz Hardt (WNE UW), dr Krzysztof Nowak-Posadzy (IF UAM) oraz dr Marcin Gorazda (Centrum Kopernika, Kraków). Uczestnicy debaty odnieśli się do najważniejszych kwestii związanych z filozoficzną analizą modeli i procesu modelowania w ekonomii.Szczegółowy opis sympozjum można znaleźć na stronie Zjazdu
http://zjazdfilozoficzny.amu.edu.pl/sympozja-specjalne

Publikacje książkowe


Promuj swoje publikacje

Publikacje zagraniczne


Ukazał się kolejny numer czasopisma popularnonaukowego FILOZOFUJ!

Konferencje zagraniczne


Informacje o konferencjach i sympozjach znajdują się również na stronach http://enposs.eu/ oraz http://philo-eco.eu/
WEBINARS

The Working Group on the History of Economic Thought (INET)
Zapraszamy do współpracy przy kolejnym newsletterze. Informacje, które chcieliby Państwo zamieścić w następnym wydaniu prosimy przesyłać na adres tomasz.kwarcinski@uek.krakow.pl
Informując o wybranych publikacjach z zakresu filozofii ekonomii, PSFE nie ponosi odpowiedzialności za treści w nich zawarte.

Copyright © 2015 PSFE, All rights reserved.

rezygnuję z otrzymywania newslettera    chcę zaktualizować swoje dane