Copy
www.filozofia-ekonomii.pl
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

NEWSLETTERNOWOŚĆ! 


Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii,
red. M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński już w przedsprzedaży (więcej)

To książka w formacie handbook’a – pierwsza tego typu pozycja w polskiej literaturze. Przedmowę napisał prof. Uskali Mäki.
Promuj własne publikacje

Najbliższe wydarzenia PSFE


  • przełom listopada i grudnia 2016 - promocja numeru tematycznego Studiów Metodologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (szczegóły wkrótce)
  • grudzień 2016 - Debata wokół książki Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, Uniwersytet  Ekonomiczny w Krakowie (szczegóły wkrótce)

Sprawozdania PSFE


Uskali Mäki w NBP
21 października 2016 w Instytucie Ekonomicznym NBP odbyło się otwarte seminarium, na którym prof. Uskali Mäki wygłosił wykład, pt. Models, assumptions and their assessment: Some hopefully useful hair-splitting. Link do tekstu, który był podstawą wykładu [pdf]. W związku z tym, że prof. Mäki jest autorem przedmowy do książki Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii odbyła się również krótka, przedpremierowa prezentacja tej publikacji. 

Gdańsk:
13/06/2016 IV Konferencja Ekonomia/kultura/wartości: How much is enough?

Prelegentami podczas konferencji byli: Profesor Edward Skidelsky – Anglik, filozof, współautor książki pt. „How much is enough", którą napisał ze swoim ojcem, wybitnym ekonomistą – Robertem Skidelskim; profesor Paul Dembiński – Polak, od 50 lat mieszkający w Szwajcarii, ekonomista wykładający na uniwersytetach we Fryburgu i Genewie oraz prof. Jerzy Hausner – ekonomista na Uniwersytecie Jagiellońskim, polityk, były minister gospodarki. Wszyscy trzej, choć reprezentujący różne profesje, wychowani w różnych kulturach i posiadający różne doświadczenie zawodowe, w swoich wystąpieniach byli zaskakująco zgodni w kwestii oceny współczesnej ekonomii i obecnego stanu rzeczy.

Prelegenci zgodnie uznali, że przyczyną współczesnych kłopotów rynkowych jest kryzys systemu, rozerwanie związku pomiędzy wartościami etycznymi a zachowaniami w biznesie, instrumentalne traktowanie wartości (Hausner), „finansjalizacja” wszystkich dziedzin życia (Dembinski), z jednoczesnym brakiem poczucia sensu – „Cokolwiek robimy – czy umiemy odnaleźć w tym sens?” (Skidelsky). Pytania „ile” i „jak” nie zastąpią pytania „po co”…

Zarówno prof. Dembiński, jak i prof. Hausner wskazalina rolę firm w budowaniu nowej ekonomii, przy czym pierwszy z nich wskazywał poziom mezo, gdzie to jednostki, czy też pojedyncze firmy są generatorami zmian, zaś drugi – koncepcję firmy-idei, która realizuje siebie, a nie dostosowuje się wyłącznie do trendów rynkowych.

http://ekonomia-kultura-wartosci.zie.pg.edu.pl/how-much-is-enough 

Kraków:
13/05/2016 - Seminarium "Filozofia & Ekonomia" Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 
W ramach corocznego seminarium dr Sebastian Szymański wygłosił referat pt. Kim są najgorzej sytuowani? Wątki ekonomiczne w drugiej zasadzie sprawiedliwości Rawlsa. Koreferentami byli dr Ryszard Kowalski (Katedra Mikroekonomii UEK) oraz dr Tomasz Kwarciński (Katedra Filozofii UEK). 
15/04/2016 "Filozoficznie o ekonomii" Uniwersytet Warszawski

Kwietniowe seminarium miało wyjątkowy charakter, było ono bowiem niemal w całości poświęcone dyskusji nad tekstami do książki Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii. Główne tezy swoich rozdziałów przedstawili prof. Andrzej Malawski, dr hab. Wojciech Giza, dr hab. Łukasz Hardt, dr Marcin Gorazda, dr Bartosz Scheuer, dr Małgorzata Dereniowska, dr Ryszard Kowalski, dr Tomasz Kwarciński. Na koniec przedyskutowano również projekt rozprawy doktorskiej mgr Mariusza Maziarza.

www.filozofia-ekonomii.pl/seminarium

Publikacje książkowe


Economic Analysis, Moral Philosophy, and Public Policy
Promuj własne publikacje

Publikacje zagraniczne


The Oxford Handbook of Professional Economic Ethics
Economic Analysis, Moral Philosophy, and Public Policy
Ukazał się kolejny numer czasopisma popularnonaukowego "FILOZOFUJ!"

ENPOSS w Krakowie


Z przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja The European Network for the Philosophy of the Social Sciences (ENPOSS) odbędzie się we wrześniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

Swój przyjazd zapowiedzieli m.in. Daniel Hausman (University of Wisconsin-Madison) i Anna Alexandrova (University of Cambridge).

Szczegółowe informacje na stronie www.philosophy.uek.krakow.pl/enposs-2017

Konferencje zagraniczne


Informacje o konferencjach i sympozjach znajdują się również na stronach http://enposs.eu/ oraz http://philo-eco.eu/
Zapraszamy do współpracy przy kolejnym newsletterze. Informacje, które chcieliby Państwo zamieścić w następnym wydaniu prosimy przesyłać na adres tomasz.kwarcinski@uek.krakow.pl
Twitter
Website
Email
Informując o wybranych publikacjach z zakresu filozofii ekonomii, PSFE nie ponosi odpowiedzialności za treści w nich zawarte.

Copyright © 2016 PSFE, All rights reserved.

rezygnuję z otrzymywania newslettera    chcę zaktualizować swoje dane


This email was sent to tkwarcinski@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Polska Sieć Filozofii Ekonomii · www.filozofia-ekonomii.pl · Kraków/Warszawa 00-000 · Poland

Email Marketing Powered by Mailchimp