Copy
Het laatste volleybalnieuws

Beste clubsecretaris,
 
De afgelopen periode heeft een tussentijdse evaluatie van de ‘Voetfout-regel’ plaatsgevonden. Met deze mailing informeren wij je over de actuele stand van zaken. Vriendelijk verzoek aan jou om onderstaand bericht door te sturen naar jullie clubbestuur en overige (kader)leden voor wie dit relevant is. Vast bedankt voor je medewerking!

Geen tussentijdse wijzigingen 'oude' voetfoutregel


Naar aanleiding van de enquête onder verenigingen en het arbitragecorps en video-analyse van 13 wedstrijden is er onvoldoende aanleiding om per direct, dus lopende het seizoen, een wijziging aan te brengen in de ‘Voetfout-regel’. Dit besluit is afgelopen vrijdag ook gecommuniceerd naar de leden van de Bondsraad.

De spelregel werd in de enquête door 2/3 van de respondenten neutraal, positief dan wel zeer positief beoordeeld. 1/3 van de respondenten is echter negatief tot zeer negatief. Uit de video-analyse bleek bovendien dat scheidsrechters terughoudend omgaan met het toepassen van de regel. Tevens zou het tot onduidelijkheid kunnen leiden om lopende het seizoen aanpassingen in de regel te doen. De uitkomsten laten ook zien dat 40% positief is wat betreft de uitvoering van de regel, maar ook dat bijna 20% van de respondenten neutraal en 40% negatief tot zeer negatief staat t.o.v. de uitvoering van de regel. Bovenstaande uitkomsten bieden de Werkgroep Arbitrage en het Bondsbestuur voldoende aanleiding om richting het volgende seizoen aan de slag te gaan met de wijze waarop deze spelregel, en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd, verder verbeterd kan worden door deze waar nodig aan te passen en/of te verduidelijken.
 
Meer weten? Klik hier voor het Advies van de Arbitragecommissie aan de Bondsraad. Eventuele vragen kunnen worden gesteld via hans.de.vos@nevobo.nl
Nederlandse Volleybalbond
Regio Noord
it Hege Stik 4
Heerenveen, 8445 PZ
Netherlands

Add us to your address book
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
Website
aanmelden voor deze nieuwsbrief   -   afmelden voor deze nieuwsbrief