Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Møde i Kooperationens iværksætternetværk

På mødet vil der bl.a. være oplæg om Crowdfunding v/ Kasper Ganer, Københavns Kommune og Uri Andersen, Permanent Beta.    

Vi skaber rammerne for debat og rådgivning ved opstart af kooperative og/eller socialøkonomiske virksomheder og giver dig mulighed for at realisere dine ideer i fællesskab med andre.

Dato: Tirsdag den 28. februar 2017, kl. 15.00-17.30.
Sted: Kooperationens Hus, Reventlowsgade 14, stuen, 1651 København V.
Pris:  Deltagelse er gratis.
Læs mere og tilmeld dig på Facebook

Kooperationens Akademiuddannelse i ledelse

Kooperationen udbyder igen den særligt tilrettelagte Akademiuddannelse i ledelse 2017-2019 med start fra april. Uddannelsen består af seks moduler. Et modul per halvår.

Modul 1 - Ledelse i praksis
Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi
Modul 3 - Anvendt økonomi og Præsentationsteknik
Modul 4 - Det strategiske Lederskab
Modul 5 - Kvalitet/Miljø/Sikkerhed
Modul 6 - Afgangsmodul

Du kan tilmelde dig for 2 moduler af gangen. Læs mere og tilmeld dig her.
Fristen for tilmelding til modul 1 og 2 er den 1. marts 2017.

PensionDanmarks rådgivningsbus på road trip 

PensionDanmarks nye rådgivningsbus er på sin første landsturné med besøg på virksomheder i hele landet. Bussen er PensionDanmarks første rullende kontor, og de mobile medarbejdere er spændte på den nye opgave. Med rådgivningsbus kan PensionDanmark møde medlemmerne på deres arbejdspladser. PensionDanmark tilbyder en gennemgang af pensionsordningen med en pensionsrådgiver eller en snak om sundhed med en sygeplejerske. Læs mere her.

Vinterferie på Arbejdermuseet

I vinterferien kan man rejse tilbage i tiden sammen med sin familie.For på Arbejdermuseet er der masser af leg som i gamle dage, arbejderhistorie og BZ'er-plakater og dejlig nostalgisk mad.
For både børn og voksne er der skattejagt og ny quiz. Der er en lille præmie til alle. Skattejagten er gratis. Besøg Arbejdermuseets hjemmeside.

Bliv parat til de nye krav om behandling af personoplysninger

Business photograph designed by Creativeart - Freepik.com

Virksomheder skal leve op til en lang række nye og skærpede krav om behandling af personoplysninger fra maj 2018. Allerede nu bør jeres virksomhed få et overblik over, hvordan I behandler personoplysninger og tilpasse jer de nye krav. Det giver store bøder ikke at overholde reglerne.

Kooperationen tilbyder jer deltagelse i to workshops i Odense.

Workshop 1 - den 29. marts 2017
Dokumentationskrav – persondatapolitikker og persondatamapping

 • Hvordan får man overblik over sin virksomheds datastrømme og behandlinger af personoplysninger?
 • Hvordan skal dokumentationen udformes?
 • Hvad skal indgå i en persondatapolitik?
 • Hvad vil Datatilsynet kigge på, hvis de kommer på besøg?
Workshop 2 - den 19. april 2017
Sikkerhedsbrud/beredskabsplaner og databehandlere/databehandleraftaler 
 • Hvordan forbereder man sig bedst muligt på uforudsete sikkerhedshændelser?
 • Hvordan skal virksomheden forholde sig til Datatilsynet og de personer, som oplysningerne vedrører?
 • Hvad skal man være opmærksom på ved brug af databehandlere?
 • Hvordan skal en databehandleraftale udformes?
Dato: Den 29. marts og 19. april 2017, kl. 14.00 - 16.00.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. 
Pris:  Deltagelse er gratis.
Tilmeldingfrist: Den 22. februar 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Bliv opdateret og få ny viden om entrepriseret

Kursusdag 1 - den 18. april 2017
Entrepriseaftalen
Entrepriseaftaler er komplekse og sammensatte, og fejl og uhensigtsmæssigheder kan give økonomiske udfordringer. Problemer med aftalegrundlaget giver anledning til mange tvister. Hvad regulerer entrepriseaftalen, betydningen af de forskellige entrepriseformer og hvilke rettigheder og forpligtelser har entreprenør og bygherre i forholdet til hinanden. 

Kursusdag 2 - den 16. maj 2017
Misligholdelse i entrepriseforhold
Det er ofte store summer, der står på spil i entrepriseforhold, og konsekvenserne af misligholdelse kan være alvorlige. Hvornår er det misligholdelse, og hvilke rettigheder og forpligtelser har entreprenør og bygherre i forholdet til hinanden. 
 
Kursusdag 3  - den 22. august 2017
Udbudsretlige problemstillinger
Mange opgaver sendes i udbud, og de enkelte entreprenører bruger betydelige ressourcer på udbuddene. Kendskab til de grundlæggende udbudsretlige regler for tildeling af opgaver i det forskellige udbudsformer, og konsekvenserne af tilsidesættelse af reglerne har stor betydning for entreprenørerne, både for dem får tildelt opgaven, men ligeledes for dem der ikke får tildelt opgaven.

Dato: Den 18. april, 16. maj og 22. august 2017, kl. 10.00 - 15.00.
Sted: Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Pris:  Deltagelse er gratis.
Tilmeldingfrist: Den 13. marts 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:

 • Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning.
 • Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler.
 • Ferieloven.
 • Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.
Dato: Den 23.- 24. marts 2017.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Pris:  Kr. 2.500 alt inklusiv.
Tilmeldingfrist: Den 8. februar 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Ny dom om handicap og opsigelse

Østre Landsrets dom af den 6. december 2016 vedrørte spørgsmålet, om en arbejdsgiver handlede i strid med forskelsbehandlingsloven ved opsigelse den 28. januar 2014 af medarbejderen fra hendes stilling som rengøringsassistent. Landsretten tiltrådte, at medarbejderens diabetes 2 ikke i sig selv kunne anses for et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Det tiltrådtes endvidere, at medarbejderens forskellige sygeperioder ikke kunne anses som én samlet sygeperiode. Læs mere her.

Rekordstor erstatning tilkendt entreprenør

En dom  fra Retten i Lyngby fra januar i år har tilkendt en entreprenør en erstatning for mistet dækningsbidrag. Erstatningen svarer  til 17,6 % af entreprisesummen efter, at bygherren i strid med gældende udbudsregler havde overdraget entreprisekontrakten til en anden entreprenør. 

Erstatningsniveauet er så vidt vides den højeste erstatningsprocent, der er tilkendt i sådanne sager efter hidtidig dansk retspraksis. Læs mere her.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg januar 2017

Den sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg har taget et lille nøk opad fra minus 6 i december til minus 5 i januar 2017. Ordrebeholdningen vurderes som mere utilstrækkelig i januar end i december, mens beskæftigelsesforventningerne indikeres som stigende.
Læs mere her.

Berlin Brandenburg Airport er atter forsinket 

Som tidligere omtalt i nyhedsbrevet har der været, og der er fortsat store problemer med at få åbnet den nye lufthavn i Berlin. Lufthavnen skulle oprindeligt have været indviet i 2011, men åbningsdatoen bliver hele tiden skubbet – optimisterne tror det sker i 2018. I december 2016 meddelte lufthavnen, at den nu havde klaret 80 procent af manglerne, men noget må have glippet. For nu viser det sig, at kontrolsystemerne til lufthavnens 1.200 døre fortsat svigter.

Og prisen for den nye lufthavn? Formentlig 50 milliarder kroner.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp