Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kooperativer tager større samfundsansvar

Det kommer jo ikke som en stor overraskelse.

Og I ved lige så vel som jeg, at de kooperative byggevirksomheder løfter et stort samfundsansvar, også når det gælder om at tage lærlinge og oprette elevpladser. For eksempel kunne jeg med glæde læse på LinkedIn, at Logik&Co netop har udlært fire nye tømmersvende. Stort tillykke til jer alle! 

Det er ikke længere kun en antagelse, at netop kooperative byggevirksomheder som for eksempel TBS,  DCM malerfirma, Logik&Co., MC Malerforretning og alle I andre tager et større samfundsansvar.

Det underbygges nu også i en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Analysen viser, at små og mellemstore virksomheder har flest lærlinge pr. medarbejder (1,3 %), mens det til sammenligning er 0,7 %, der er lærlinge i de store virksomheder. 

Det tyder altså på, at de store ”konventionelle” virksomheder – de med de bredeste skuldre – ikke bærer mest. Og dét er ærgerligt, især for de ca. 8.500 elever på landets erhvervsskoler, som må kigge langt efter en læreplads.

Det er ikke alene trist for den enkelte unge, men det vidner også om et uopdyrket potentiale. For selvom dansk økonomi er kommet godt gennem Corona-pandemien med en høj beskæftigelse og lav ledighed, så bliver der i den grad skreget på kvalificeret faglært arbejdskraft. 

Men det er ikke kun et politisk ansvar at løse manglen på kvalificeret arbejdskraft.

Det har virksomhederne også både ansvar for og en stor egeninteresse i. Derfor er det nødvendigt, at flere af de store virksomheder griber i egen barm og opretter flere lærepladser og bliver endnu bedre til at påtage sig det samfundsansvar. 

Analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viste også en anden interessant ting, nemlig at det især er virksomheder med overenskomst, der er gode til at ansætte lærlinge. Heller ikke det kommer bag på mig. For netop fokus på ordentlige arbejdsforhold og fokus på uddannelse er kerneprincipper i den kooperative model. Og derfor er det naturligt, at vi ser jer gå forrest, når det drejer sig om at tage også dette samfundsansvar.

Mangler de andre inspirationen, så kan de jo passende se nærmere på, hvad I gør rigtigt. Og så følge jeres gode eksempel i stedet for at stjæle de unge med tilbud om højere løn, når de er færdige.

Vi vil selvfølgelig gerne gøre vores til at fortælle og fremhæve. Så husk at fortælle os, når I fejrer nye svende, eller har andre gode historier om emnet, som for eksempel AL-bank, der nu har besluttet at genoptage elevuddannelsen i banken. 

Det gør mig stolt!


Med venlig hilsen

Susanne Westhausen
 

Kooperationens Årsmøde 2022

Kooperationens årsmøde 2022 bliver holdt den 31. maj 2022 i København. Det bliver et årsmøde, hvor vi fejrer Kooperations 100-års jubilæum med alt, hvad dertil hører. 

Under årsmødet holder Kooperationen generalforsamling. Der vil være inspirationsoplæg og masser af mulighed for at møde kollegaer fra andre kooperative virksomheder.

Sæt kryds i din kalender! 

Programmet for årsmødet, lokationer og yderligere information udsendes snart, så hold øje med indbakken.

Kooperationen 100 år


I år fejrer Kooperationen, hele Danmarks arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative virksomheder, sin 100-års fødselsdag!

I 100 år har vores medlemsvirksomheder og vi udlevet og udbredt de kooperative principper og den kooperative model. Og dét skal fejres!

Eks-Skolens Design og Tryk har, som I ved, udviklet vores jubilæumslogo. Og vi er nu i gang med at udvikle en vifte af 100 års merchandise.

Men brug allerede nu logoet alle de steder, du kan komme i tanker om. Og har du brug for en hånd med at sætte noget op med logoet, så må du endelig sige til.

Har du allerede nu en glimrende, festlig og kooperativ ide til fejring? Så kontakt Susanne Westhausen sw@kooperationen.dk eller
Helena G. Hansen hgh@kooperationen.dk.

Fire nyudlærte tømmersvende

Stort tillykke til de fire nye tømrersvende, som er blevet udlært i Logik&Co!

I Kooperationen glæder det os altid at se, når vores medlemsvirksomheder går forrest og tager et samfundsansvar ved at tage lærlinge. 

”I byggebranchen hører man konstant, at der mangler arbejdskraft. Kunne det skyldes, at det kun er et fåtal af mestrene og entreprenørerne, der tager lærlinge?

Vi modtager tæt på 500 ansøgninger om året – vi kan max. have 25. Det er et reelt problem og et kæmpe potentiale, som ikke udnyttes. Det kan vi ikke være bekendt – de unge vil gerne, vi har brug for dem – ansvaret er vores!” –  siger daglig leder af Logik&Co Balder Johansen"

Læs mere om Logik&Co her 

Medlem i medierne

Vores medlemsvirksomhed Analyse&Tal har lavet en stor undersøgelse. Om sexisme og grænseoverskridende adfærd i musikbranchen. Det har Politiken den 25. marts 2022 en større artikel om.

De dykker ned i undersøgelsen, der viser, at der er udbredt sexisme i den danske musikbranche. Sexismen har ikke overraskende alvorlige konsekvenser for arbejdsforholdene.

Blandt andet viser undersøgelsen, at

  • otte ud af 10 af de yngre kvindelige musikere oplever grænseoverskridende adfærd i deres arbejdsliv.
  • 66 pct. af de kvindelige musikere - og 80 pct. af kvinder mellem 18 og 29 år - har de seneste fem år oplevet grænseoverskridende adfærd i deres arbejde.
Knap 6.000 musikere har deltaget i undersøgelsen, som Analyse&Tal har lavet sammen med KVINFO. Opdragsgiverne til undersøgelsen er: Dansk Live, Gramex, JazzDanmark, Koda, ROSA, Tempi og Snyk.

Læs hele rapporten her

Læs hele artiklen bragt i Politiken her

Kooperationens påskeguide

Påsken står for døren og traditionen tro, så betyder det påskeæg, påskefrokoster og påskelam.

Til at forsøde tilværelsen anbefaler vi, at du køber kooperativt, støtter en socialøkonomisk virksomhed eller køber en bæredygtig værtsgave. Vi har samlet en liste over, hvad nogle af vores medlemmer tilbyder af påskelækkerier og aktiviteter.

Hos Grandtoftegaard kan du både komme ud at se påskelam, købe lækre økologiske vintergrøntsager i stadevognen eller købe gode økologiske produkter via deres webshop.
Grantoftegaard driver økologisk grøntsagsproduktion og naturpleje på markedsvilkår og ud fra en socialøkonomisk tilgang, hvor de har beskæftigelsesforløb for mennesker på kanten af arbejdsmarked. 

Du kan læse hele listen og finde links til alle de gode steder her
 

Ny EU-handlingsplan

I december 2021 fremsatte EU-kommissionen en ny handlingsplan. Handlingsplanen sætter rammerne for, hvordan Kommissionen vil arbejde for at udvikle og styrke the social economy frem til 2030.

Formålet med handlingsplanen er at styrke socialøkonomien i den bredeste forstand og herunder også kooperative virksomheder, så sektoren kan bidrage til en mere fair, bæredygtig og inkluderende vækst.

Disse ambitiøse mål søges opnået ved at forstærke sociale investeringer og understøtte socialøkonomiske aktører og socialt iværksætteri i medlemslandene. 

Der er særligt fokus på tre indsatsområder, som handlingsplanen tager udgangspunkt i: 

  • Bedre politiske og juridiske rammevilkår
  • Bedre muligheder for etablering og skalering
  • Større anerkendelse 
De næste par år igangsættes en række initiativer for at realisere disse tre indsatser. Initiativerne skal sikre bedre rammevilkår for socialøkonomien.  

Du kan læse mere om indsatsområderne, og hvad Kooperationen mener om den nye handlingsplan her 

Har du spørgsmål til handlingsplanen, eller har du forslag til, hvad vi fra Kooperationens side skal lægge vægt på fremadrettet i forbindelse med handlingsplanen, så er du velkommen til at kontakte sekretariatet på kontakt@kooperationen.dk

Cooperatives Europe positionspapir

Efter offentliggørelsen af Kommissionens handlingsplan for socialøkonomi (EU Action Plan on Social Economy) har Cooperatives Europe udarbejdet et positionspapir, hvor de fremhæver følgende prioriteter, som bør behandles:

EU’s Action Plan on Social Economy skal fremme lige vilkår for alle virksomheder og derfor tage hensyn til alle former for kooperativer i alle sektorer af økonomien, alle regioner og områder og inddrage alle EU-politikker.

Kommissionen skal arbejde på en mere tydelig definition af socialøkonomien for at muliggøre den fælles forståelse på tværs af medlemsstaterne og sikre en gennemførelse, der er konsekvent og tidsbestemt.

Der er store forventninger til Rådets henstilling på området, som forventes klar i 2023, om at skabe den rigtige politik og retslige ramme.

Læs alle Cooperatives Europes anbefalinger her 

Brostensløb

Kom med til brostensløb med cykelløb og folkefest den 21. maj 2022 kl. 12.00 på Blågårds Plads på Nørrebro.

Brostensløbet er arrangeret af medlemmerne af Kooperativt København.

Brostenløbet byder foruden cykelløb på madboder, musik, ladcykelrace, firmaløb og håndcykelløb.

Med Brostensløbet vil Kooperativt København vise, at kooperative og socialøkonomiske virksomheder tager socialt ansvar og bidrager positivt til lokalsamfundet.

Tilmelding sker på dagen. Kontakt Kooperativt København for mere information om Brostensløbet på hej@kooperativtkoebenhavn.dk.

Du kan læse mere her 
 

Ny forkvinde i Kvinderådet

Der er valgt en ny forkvinde i Kvinderådet.

Stort tillykke til Yildiz Akdogan med posten som forkvinde. 

"Ligestilling er en samfundssag. Ikke en kvindesag. Jeg vil kæmpe for, at gevinsterne ved ligestilling bliver tydelig for enhver: Gevinsterne ved at få flere talenter i spil. Gevinsterne ved at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked. Og gevinsterne ved at forebygge kønsbaseret vold og chikane", siger den nye forkvinde.

Kvinderådet er en paraplyorganisation og medlem af Kooperationen.

Læs mere her

Invasionen i Ukraine og dansk bygge- og anlæg

Den 30. marts 2022 holdt advokat fra INTERLEX Advokater Thomas Heintzelmann webinar om invasionen i Ukraine og dansk bygge- og anlægsvirksomhed.

Du kan se de slides, som Thomas Heintzelmann anvendte under webinaret her

Jobguide til ukrainske flygtninge

En ny hjemmeside skal hjælpe ukrainske flygtninge i job.

For at give ukrainske flygtninge en god start på det danske arbejdsmarked er der nu lavet en hjemmeside, hvor ukrainere kan finde information om deres vej til job. Siden udspringer af det nyligt oprettede partnerskab mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter, KL og Danske Regioner.

Hjemmesiden jobguideUkraine.dk giver et samlet overblik over jobsøgning i Danmark. 

Arbejdsgiverne kan på jobbankerne under #jobsforukraine gøre opmærksom på opslåede stillinger, som det er oplagt for ukrainere at søge.

Informationerne om jobsøgning i Danmark kan også findes i en digital pjece på jobguideUkraine.dk. Informationsmaterialet udleveres også på Udlændingestyrelsens Borgerservicecentre rundt om i landet. 

Læs mere om hjemmesiden her 

Hjemmesiden finder du her

Ny særlov om arbejde til ukrainere

Folketinget vedtog den 16. marts 2022 et lovforslag, der skal gøre det lettere for ukrainske flygtninge at få opholdstilladelse i Danmark.

Loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, indebærer, at ukrainere på flugt får mulighed for at arbejde i Danmark, når Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om ophold. Ukrainske flygtninge med opholdstilladelse er således efter loven fritaget for kravet om arbejdstilladelse.

Vær dog opmærksom på, at medarbejdere fra Ukraine først kan begynde at arbejde, når de har modtaget endelig afgørelse om lovligt ophold efter den nye særlov fra Udlændingestyrelsen. Mens ansøgningen om opholdstilladelse efter særloven bliver behandlet, må ukrainske flygtninge ikke arbejde i Danmark. 

De ukrainske flygtninge må således godt finde et arbejde og få en ansættelseskontrakt, mens sagen bliver behandlet, men de må ikke påbegynde arbejdet, før de har en opholdstilladelse.

Det er vigtigt, at man som arbejdsgiver sikrer sig, at medarbejderen har gyldig opholdstilladelse, og det anbefales, at I betinger ansættelseskontrakten af, at medarbejderen til enhver tid har gyldig opholdstilladelse og dermed arbejdstilladelse.

Særloven trådte i kraft den 17. marts 2022 og gælder til den 17. marts 2024. Det betyder, at alle opholdstilladelser efter loven udløber den 17. marts 2024. 

Læs mere på Virksomhedsguiden og på nyidanmark.dk

Loven kan læses her

Ændring af forskelsbehandlingsloven

Ændring af forskelsbehandlingsloven vedtaget
Folketinget har den 22. marts 2022 vedtaget et lovforslag om ændring af forskelsbehandlingsloven.

Ændringen betyder, at arbejdsgivere pr. 1. juli 2022 ikke længere må indhente oplysninger om jobansøgeres alder i forbindelse med jobansøgning. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2022.

Forskelsbehandlingsloven indeholder allerede et forbud mod direkte og indirekte diskrimination på baggrund af alder. En arbejdsgiver må derfor ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger på grund af alder, medmindre dette er baseret på helt særlige undtagelsesbestemmelser i forskelsbehandlingsloven.

Det betyder, at en arbejdsgiver ikke ved annoncering må angive, at en person med en bestemt alder foretrækkes, og man må heller ikke annoncere efter eller opfordre bestemte aldersgrupper til at søge ansættelse.

Med den nugældende forskelsbehandlingslov må en arbejdsgiver dog gerne anmode om oplysning om en ansøgers alder i forbindelse med ansøgningsprocessen, men det er ulovlig forskelsbehandling, hvis en arbejdsgiver lægger vægt på ansøgerens alder ved udvælgelsen.

Forbud mod at anmode om oplysninger om alder
Af det vedtagne lovforslag følger, at der i forskelsbehandlingsloven indsættes følgende som nyt § 5, stk. 2: "En arbejdsgiver må ikke anmode om oplysninger om en ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading, indtastning m.v. af jobsansøgning".

Lovændringen har til formål at forhindre, at virksomheder fravælger ledige seniorer på grund af alder, når de søger job, og at arbejdsgiver i stedet tager stilling til ansøgerens kompetencer.

Fra den 1. juli 2022 vil det således være forskelsbehandling på grund af alder, hvis en arbejdsgiver anmoder om at få oplyst en ansøgers alder i forbindelse med jobansøgningen eller gennem for eksempel et elektronisk rekrutteringssystem.

Hvis forbuddet overtrædes, vil det blive straffet med bøde. Det vil dog stadig være muligt at anmode om ansøgerens alder i de situationer, hvor der efter de gældende regler i forskelsbehandlingsloven er undtagelser til udgangspunktet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. 

Virksomheder kan fortsat kræve, at en ansøger vedlægger eksamensbeviser, CV med videre, også selv om man derigennem kan udlede en ansøgers alder.

Loven træder i kraft den 1. juli 2022. 

Du kan læse mere her

Nye arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde

Fra 30. april 2022 gælder der nye arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde, der foregår ved skærm/computer. Ændringerne gør reglerne omkring hjemmearbejde mere fleksible og tidssvarende for at imødekomme, at stadig flere mennesker arbejder hjemme.
 
De nye regler har betydning for de arbejdspladser, hvor de ansatte kan arbejde hjemmefra via computer (skærm). Med de nye regler kan en ansat arbejde hjemme op til to dage om ugen, uden at der skal foretages en særlig indretning af ”Skærmarbejdsplads” i hjemmet. Hidtil har grænsen været hjemmearbejde i en dag om ugen.
 
De særlige krav til indretning af såkaldte 'skærmarbejdspladser' gælder også i de nye regler.

Reglerne har hidtil fundet anvendelse, når skærmarbejdet enten foregik i hele arbejdstiden eller foregik regelmæssigt, og arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge. Fremover vil reglen om, at arbejdstiden skal svare til én dag eller mere, blive forøget til mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned.

Reglerne om skærmarbejdspladser gælder både skærmarbejde hjemme, på faste arbejdssteder og på skiftende arbejdssteder, men medens de fleste arbejdspladser løbende er blevet indrettet til at efterkomme reglerne, kan det være mere besværligt og omkostningstungt at leve op til reglerne for skærmarbejdsplads i den ansattes hjem.
 
Med de nye regler kan den ansatte udføre skærmarbejdet på hjemmearbejdspladsen regelmæssigt og op til to dage om ugen som et gennemsnit set over en måned, uden at kravene til indretningen af arbejdspladsen skal opfyldes.
 
De særlige krav i skærmbekendtgørelsen til indretning med videre handler blandt andet om krav til skærm, arbejdsstol, arbejdsbord og til belysning samt krav til enten variation i arbejdet eller pauser, hvis variation ikke er mulig. Skærmbekendtgørelsen indeholder også krav til øjenundersøgelser og skærmbriller.
 
Med de nye arbejdsmiljøregler indføres også en ”sammentællingsregel”, som har hjemmearbejdspladsen som udgangspunkt.

Formålet er at sikre arbejdsmiljøet for ansatte, der udover hjemmearbejdet også udfører skærmarbejde fast på andre arbejdspladser for eksempel på skiftende kontorarbejdspladser.

Sammentællingsreglen betyder, at de særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder, uanset om der udføres skærmarbejde mindre end to dage om ugen på hjemmearbejdspladsen, hvis der samlet set udføres skærmarbejde mere end to dage om ugen på både hjemmearbejdspladsen og for eksempel en anden ikke fast kontorarbejdspladsen.

Der skal ikke sammentælles med de arbejdspladser, hvor den ansatte har adgang til en skærmarbejdsplads, som opfylder de særlige krav i skærmbekendtgørelsen.

Interview med ØreXund Excubator

Som led i ØreXund Excubator projektet kommer der løbende interviews med deltagervirksomhederne.

Denne gang har vi talt med Mia og Hanne, som står bag Paraplyen: 

”Vi vil gerne kvalificere undervisningen i grundskolen, sådan at eleverne kan arbejde meget mere konkret og føle, at de har mere handlekraft i forhold til bæredygtighed. Hvor lærerne kan få sat projekter i gang, som giver eleverne motivation og udsyn, så de ser, at man kan løfte store dagsordener i flok” – Mia og Hanne, Paraplyen.

Læs hele interviewet med Paraplyen her

Har du eller kender du en, som har en iværksætterdrøm? Så kan vi hjælpe med at realisere den!

ØreXund Excubator søger lige nu efter iværksættere på begge sider af Øresund til vores næste kursusforløb, der starter den 21. april 2022.

Kurset er GRATIS og henvender sig til dig, der ønsker at udvikle bæredygtige og demokratiske virksomheder baseret på fællesejerskab.

ØreXund er resultatet af et samarbejde mellem Kooperationen, Tænketanken Demokratisk Erhverv og svenske Coompanion og er støttet af EUs Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak pulje, der uddeler midler til samarbejder på tværs af Øresund, Skagerrak og Kattegat.

Læs mere om ØreXund Excubator her

Godmorgen-møde: Den nye barselsorlovsmodel

Torsdag den 21. april 2022, kl. 9.00 - 9.40, inviterer Kooperationens Personaleforum igen til Godmorgen-møde. Denne gang vil vi sætte fokus på den nye barselslov. 

Folketinget har vedtaget en ny orlovsmodel om øremærket orlov. På dette Godmorgen-møde gennemgår vi den nye orlovsmodel, så medlemsvirksomhederne bliver klædt på til at håndtere orlovsrettighederne for de medarbejdere, der får børn fra og med den 2. august 2022. 

Vi gennemgår medarbejdernes rettigheder til frihed og betaling under barsel, og kommer også ind på refusion af barselsdagpenge fra UdbetalingDanmark og refusion fra Koop-Barsel. 

Du kan læse mere og tilmelde dig her

Workshop og fredagsbar

Kooperationen tilbyder i samarbejde med Flexwerker en kombineret workshop og fredagsbar for lærlinge og elever.

Underviserne er Flexwerker, som er et kooperativt bureau, der arbejder for at det fremme gode arbejds- og studieliv, kollektive organisationsformer og kooperativt iværksætteri og samarbejde.

På workshoppen vil deltagerne blive klogere på det særlige ved at arbejde i en kooperativ virksomhed. De vil blive inspireret til at tænke stort om, hvordan de synes, fremtidens kooperativer skal se ud.

Kooperationen betaler for overnatning samt transport, og virksomheden betaler selv for deltagernes arbejdstid.

Der vil være forplejning i løbet af dagen og rig mulighed for de unge til at møde kolleger fra andre kooperativer.

Arrangementet bliver holdt fredag den 22. april 2022 kl. 13:00 – 18:00 hos Flexwerker, Dronningensgade 34, 1420 København V med efterfølgende fællesspisning.

Tilmeldingsfrist er mandag den 11. april 2022.

Du kan tilmelde dig her

Workshop om bæredygtighed i byggeriet

Den 26. april 2022

inviterer Kooperationen, Udviklingsforeningen, JORTON og Christiansen & Essenbæk til en spændende dag med fokus på bæredygtighed i byggeriet.

Temaet for dagen er:

Hvad betyder den frivillige bæredygtighedsklasse for os?

Tid og sted
Tirsdag den 26. april 2022, kl. 09.00 - 15.00.
JORTON, Robert Fultons Vej 16, 8200  Aarhus N

Målgruppe
Alle kan deltage uanset forhåndsviden.

Deltagelse er gratis.

Se programmet og tilmeld dig her

Bestyrelseskursus for NGO'er

Hvilket ansvar har man som bestyrelse? Hvordan læser man et årsregnskab? Og hvordan sikrer man sig, at man har de rette oplysninger, når man skal træffe beslutninger?

Bestyrelsesarbejdet i NGO’er er som hovedregel ulønnet, og ansvaret og kompleksiteten er stor.

De fleste bestyrelseskurser henvender sig til virksomhedsbestyrelser og kurserne mangler vigtige aspekter af det at sidde i en bestyrelse i civilsamfundet.

Derfor udbyder Kooperationen i foråret 2022 et bestyrelseskursus over tre dage, der klæder bestyrelsesmedlemmer på til de særlige udfordringer, man møder som medlem af bestyrelsen i en NGO.

På kurset vil vi komme ind på bestyrelsens ansvar, hvordan man arbejder med strategi i bestyrelsen, hvilke risici man skal være særligt opmærksom på, hvordan man sikrer det gode samarbejde med et sekretariat, hvordan man skaber den engagerende generalforsamling, læsning af årsregnskaber og meget mere.

Tid og sted
Kurset forløber over tre eftermiddage/aftener. Det foregår i Kooperationen, Reventlowsgade 14, 1651 København V.

Den 4. maj 2022, kl. 15.00 til kl. 19.30
Den 25. maj 2022, kl. 15.00 til kl. 19.30
Den 8. juni 2022, kl. 15.00 til kl. 19.30

Underviser:
Peter Kellermann Brandorff, Kooperationen
Der vil være gæsteoplæg undervejs

Pris:
Kurset er åbent for alle. Prisen er 1.500 kr. for medlemmer af Kooperationen og 2.500 kr. for ikke-medlemmer.

Læs mere og tilmeld dig her.

Førstehjælpskursus

Har alle dine medarbejdere styr på førstehjælpen? Kooperationen kan i samarbejde med Red-Liv tilbyde et fælles førstehjælpskursus i maj. 
Et førstehjælpskursus kan være en stor udskrivning for mindre virksomheder. Derfor henvender kurset sig til mindre medlemsvirksomheder og virksomheder med nye medarbejdere inden for handel, kontor og tilsvarende brancher. Der er mulighed for at tilmelde medarbejdere enkeltvis eller i grupper.

I vil blive undervist af Allan Lassen, som er grundlægger af Red-Liv og har mange års erfaring med førstehjælp som akut ambulancefører. 

Kurset afholdes den 16. maj 2022 fra kl. 09.30 til 15.30 i København. 

Læs mere om kurset og tilmeld dig her.

Personalejura for praktikere

Kooperationen holder kursus i personalejura for praktikere.

Kurset giver deltagerne indsigt i og kendskab til blandt andet arbejds- og ansættelsesret, hovedaftalen og overenskomster, lokalaftaler, virksomhedsnævn og personalepolitik, sygdomsbegrundet fravær, opsigelser og fratrædelser. Endvidere giver det et grundlæggende overblik over de forskellige elementer i form af blandt andet love, EU-regler, overenskomster og retspraksis, der har indflydelse på arbejds- og ansættelsesret. 

Kurset henvender sig til jer, der i det daglige administrerer overenskomster og ansættelser på virksomhederne.

Kurset bliver holdt den 18. - 19. maj 2022 på Hotel Odeon i Odense.

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her.
 

Kommunikation i rollen som
bygge- og projektleder

Kooperationen holder kursus i Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder.

Som bygge- og projektleder er din kommunikation og samspil med kunder og samarbejdspartnere præget af, hvor forskellige vi selv, vores opgaver og faglige baggrunde er i en håndværksvirksomhed. Det er derfor vigtigt, at du i dit daglige arbejde, kender dig selv og ved, hvilken betydning din kommunikation har i forhold til at få en god opgaveløsning.

Derudover er det vigtigt, at du kender de juridiske spilleregler for aftaleindgåelser.

På kurset ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” lærer du din personlighedstype at kende på baggrund af en såkaldt JTI-profil, og du lærer, hvordan du med din profil kan forhandle og løse konflikter i stedet for at have uoverensstemmelser, som ender i det rene juristeri.

Kurset holdes den 22. september 2022, kl. 09.30 - 16.00 på Hindsgavl Slot 

Du kan læse mere og tilmelde dig her

Konflikthåndtering og løsning

Kooperationen holder kursus i Konflikthåndtering og løsning

Uanset om vi bryder os om det eller ej, så er konflikter en del af livet. Konflikter er ikke dårlige eller gode i sig selv. Det er måden, vi håndterer konflikter på, der er afgørende for, hvordan de opleves. Konstruktiv konflikthåndtering kan læres ved hjælp af enkle værktøjer, så du bliver bevidst om, hvornår og hvordan konflikter op- eller nedtrappes.

Kurset inkluderer øvelser, gruppearbejde og præsentationer og dækker følgende områder:
• Kendskab til, hvordan du kan håndtere og løse konflikter konstruktivt og innovativt.
• Indsigt i din egen konflikthåndteringsstrategi.
• Praktisk indføring i facilitering af dit eget team.

Kurset bliver holdt den 4. oktober 2022, kl. 9:30 - 16:00 Hindsgavl Slot

Du kan læse mere og tilmelde dig her

Styrkebaseret udvikling

Kooperationen holder kursus i Styrkebaseret udvikling.

 Efter ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” samt ”Konflikthåndtering og -styring” udbyder vi nu kurset ”Styrkebaseret udvikling – fokus på styrker og motivation.”

Kurset giver deltagerne indsigt i og værktøjer til at arbejde med styrkebaseret udvikling i såvel virksomhed som job og privat.

Denne indsigt kan danne grundlag for blandt andet et udviklingsorienteret perspektiv i f.eks. medarbejderudviklings-samtaler samt større bevidsthed og ansvar for egne kompetencer nu og i fremtiden, så kompetencerne matcher de krav, som virksomheden stiller.

Målgruppe
Kurset henvender sig til de medarbejdere i Kooperationens medlemsvirksomheder, som har deltaget i kurserne ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” og ”Konflikthåndtering og -styring”.

Kurset bliver holdt den 8. november 2022, kl. 09:30 - 16:00 på Hindsgavl Slot

Du kan læse mere og tilmelde dig her

Underoverskrift

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Artikel tekst

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp