Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Udviklingsforeningens årsmøde 2016

Udviklingsforeningen holder årsmøde 2016 i Fredericia. Her mødes foreningens medlemmer til generalforsamling, spændende oplæg, debat og hyggeligt samvær.

Tid og sted
Onsdag den 16. marts 2016, kl. 12.00 - 17.00
Best Western Hotel Fredericia.

Om aftenen er der arrangeret en god middag med underholdning, og der er mulighed for overnatning.

Tilmelding
Sidste frist for tilmelding er fredag den 15. januar 2016.

Deltagelse
Deltagelse i årsmødet er gratis.

Læs mere og tilmeld dig her.

Invitation til KoopStarter Nytårskur

Vi inviterer til kickoff-møde i Kooperationens nye KoopStarter - forum for kooperative iværksættere. Her vil vi året igennem sætte vigtige temaer inden for iværksætteri på dagsordenen.

Kooperationen har søsat KoopStarter, fordi vi ønsker at støtte innovative og ambitiøse iværksættere, der går med tanker om at starte virksomhed eller for nylig har startet virksomhed sammen med andre og ønsker et netværk for at dele erfaringer og sparring samt rådgivning. 

Som deltager i KoopStarter bliver du en del af et dynamisk netværk af iværksættere. Vi ønsker at skabe de bedste rammer for debatter og rådgivning for start af nye kooperative og / eller socialøkonomiske virksomheder og give dig mulighed for at realisere ideer i fællesskab sammen med andre. 

Kom og vær med til at sætte dit præg på KoopStarter.

Hvor?
Kooperationens Hus, Reventlowsgade 14, stuen, 1651 København V.

Hvornår?
Torsdag den 28. januar 2016, kl. 15.00-17.00.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig her.

Pris
Det er gratis at deltage.

Program
Velkommen v/Kooperationen
KnowledgeWorkers grundlæggere kommer for at inspirere og fortælle om udfordringerne som kooperativ iværksætter.
Vær med til at sætte dagsordenen for næste møde.
Netværk over et glas bobler. 

Lad os sammen sætte gang i et godt og iværksætterrigt 2016!

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

DHL Stafetten 2016

Det er tid til at sætte kryds i kalenderen og reservere dagen til DHL Stafetten.
Kooperationen har besluttet at følge succesen op fra de tidligere år og håber, at I sammen med os og andre af Kooperationens medlemmer vil være med til at få en festlig dag ved DHL Stafetten i 2016.

For at skabe de bedst mulige rammer for en festlig dag, vil Kooperationen sørge for, at der er teltpladser, grill og drikkevarer på dagen.

Sæt kryds i kalenderen én af dagene:

 • Aarhus – onsdag den 17. august 2016
 • Odense – torsdag den 18. august 2016
 • København – torsdag den 1. september 2016
Kom i løbetøjet allerede nu, træn dig op til at løbe 5 km og deltag i DHL Stafetten efter sommerferien.

Vi vil følge op i et senere nyhedsbrev med yderligere information.

Lov om ansættelsesklausuler er trådt i kraft den 1. januar 2016

Den nye lov om ansættelsesklausuler er nu trådt kraft. 

Vi orienterede første gang om lovforslaget i vores nyhedsbrev af 16. april sidste år, men på grund af folketingsvalget blev loven først vedtaget sidst i 2015.

Nogle af lovens hovedtræk er:

 • Nye og strenge gyldighedsbetingelser for aftaler om klausuler
 • Nye og snævre grænser for klausulers varighed
 • Nye krav om kompensation til medarbejdere i klausulperioden
 • Et næsten totalt forbud mod aftaler mellem to eller flere virksomheder om ikke at rekruttere hinandens medarbejdere (såkaldte jobklausuler)
Vi vil på vores kommende personaleforumarrangementer gennemgå de væsentligste ændringer i loven.

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor. Kontakt Kooperationens konsulenter, hvis du som medlem af Kooperationen har spørgsmål til indgåelsen af ansættelsesklausuler.

Hvad er et konsortium?

Et konsortium er et samarbejde mellem to eller flere virksomheder, der lægger deres tekniske, faglige, økonomiske og finansielle formåen sammen, så de kan give et tilbud på større opgaver. De virksomheder, der deltager i et konsortium, påtager sig et solidarisk ansvar for hinanden – det betyder, at alle virksomhederne er ansvarlige for, at opgaven leveres til kunden. Og dette uanset om en af de deltagende virksomheder går konkurs eller på anden måde misligholder aftalen.

Det skal dog understreges, at ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen må to potentielle konkurrenter kun afgive et fælles tilbud, hvis de ikke selv har kapacitet til at udføre opgaven alene. Ellers er der tale om et samarbejde, der har til formål at begrænse konkurrencen, altså et kartel.

Ifølge Styrelsens retningslinjer kan en virksomhed udføre opgaven alene, hvis den har nok ledigt mandskab og materiel til at klare opgaven. I det regnestykke er det ikke tilladt at reservere mandskab og materiel til eventuelt kommende kunder og opgaver. Et ønske om at dele en økonomisk risiko gennem et virksomhedssamarbejde er heller ikke lovlig grund.

Og så skal det tilføjes, at Styrelsen heller ikke tillægger det betydning, om der er mange andre tilbudsgivere, eller hvilken markedsstyrke de deltagende virksomheder har.

Men fortvivl dog ikke helt. Styrelsen kan acceptere et lovligt samarbejde, hvis:

 • Virksomhederne kan give en mere konkurrencedygtig pris sammen, end de kan hver for sig
 • Samarbejdet kommer forbrugerne til gode
 • Samarbejdet ikke går længere end nødvendigt for at nå dette mål
 • Virksomhederne  ikke kan udelukke konkurrencen på opgaverne.

Hvad er et kartel?

Et konkurrenceretligt kartel i Konkurrencelovens forstand forudsætter, at der mellem virksomhederne i samme omsætningskæde indgås en aftale eller udvises en fælles adfærd på en sådan måde, at de helt eller delvist ikke konkurrerer med hinanden.
Dette kan fx ske gennem:

 • Priskoordination
 • Markedsdeling
 • Begrænsning af produktion eller salg eller
 • Tilskudskoordinering
Møder afholdt mellem de bydende virksomheder, der vedrører udbuddet, og som har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, er således ulovlige.
Virksomheder, der deltaget i et udbud, bør derfor som altovervejende hovedregel afholde sig fra at indlede dialog med de øvrige bydende, medmindre det klart vedrører forhold, der ikke er konkurrenceparametre. Og det kan derfor ikke understreges nok, at møder eller korrespondance mellem bydende virksomheder, hvor nogle diskuterer løsninger og priser på den samlede opgave eller delydelser, skal man ikke deltage i.

Et eksempel: 10 bydende indkalder til et møde for at drøfte løsninger og priser. Kun to  deltagere ytrer sig på mødet – de andre deltagere er tavse. 

Men de er nu alle med i  en konkurrencebegrænsende aftale, idet de øvrige deltagere i mødet stiltiende har accepteret hvad der blev sagt. Man kan altså ved sin passive deltagelse blive dømt for overtrædelse af reglerne i Konkurrenceloven. Og det er helt uden betydning om virksomheden efterfølgende ikke iværksætter de tiltag, som der blev talt om på mødet.

Man kan for kartelvirksomhed ikke alene få en bøde helt op  i millionklassen, men også risikere en fængselsstraf. Og det at man nu kan få en fængselsstraf betyder, at politiet har fået nye efterforskningsmuligheder:
 • Ransagning hos ikke-mistænkte
 • Observation
 • Telefonaflytning
 • Rumaflytning
 • Dataaflæsning
 • Varetægtsfængsling

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg december 2015

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er minus 7 i december mod minus 8 i november. Vurderingen af den forventede beskæftigelse er steget, mens ordrebeholdningen er faldet i forhold til måneden før. Det er de to komponenter, der indgår i indikatoren. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Læs mere.

Omkostningsindeks for anlæg 3. kvt. 2015

Fra andet til tredje kvartal faldt omkostningerne ved asfaltarbejde med 1,4 pct. I samme periode faldt jern- og stålkonstruktioner også med 1,4 pct. Jordarbejde steg med 1,1 pct., mens betonkonstruktioner steg med 0,8 pct. Vejarbejde, som er sammensat af asfaltarbejde, jordarbejde og betonkonstruktioner, var i samme periode uændret. Læs mere.

Nyt landsbyliv med sociale virksomheder

Kooperationen har afsluttet projektet Udvikling af landdistrikter og øget konkurrencevirksomhed

Formålet med projektet var at udvikle lokale købmænd i Bonderup og Hjortdal i Nordjylland. Projektet skulle sikre tilførsel af varer fra grossister uden at skulle stille bankgaranti. Projektet stillede således skarpt på en af vanskelighederne ved at bibeholde service og fællesskab i landsbyer og på landet.

Borgerne i Bonderup og Hjortdal i Nordjylland ville ikke bare acceptere, at deres lokale købmænd lukkede. De organiserede sig og fik genåbnet butikkerne som andelsejede socialøkonomiske virksomheder – Hjortdal Købmand og Torvekøbmanden i Bonderup. De ansatte i de to købmandsbutikker er bl.a. borgere med psykiske lidelser. 

Rasmus Højen, projektleder hos Råd & Dåd, der driver Torvekøbmanden, er tilfreds med samarbejdet med Hjortdal Købmanden og Kooperationen: ”Vi har udvidet vores fælles netværk, og Kooperationen har hjulpet os til at blive lidt skarpere på forretningen”, siger han.

Du kan læse projektrapporten her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp