Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

I kan stadig tilmelde jer til DHL Stafetten 2016

Det er nu sidste chance for, at I kan tilmelde jer DHL Stafetten 2016 gennem Kooperationen. Vi tager os af tilmelding, teltplads, grill, drikkevarer og trøjer, og I møder parate op.

Løbsdage
Onsdag den 17. august 2016, DHL Stafetten Aarhus
Torsdag den 18. august 2016, DHL Stafetten Odense
Torsdag den 1. september 2016, DHL Stafetten København    

Tilmeldingsfrist: Den 20. april 2016. Læs mere om pris og tilmelding her.

Invitation til møde i Kooperationens iværksætternetværk

Kooperationens iværksætternetværk er for kooperative og socialøkonomiske iværksættere, der ønsker at være en del af et dynamisk netværk.

Vi ønsker at skabe de bedste rammer for debatter og rådgivning for start af nye kooperative og socialøkonomiske virksomheder og give dig mulighed for realisere dine ideer i fællesskab med andre.

Dato: Den 14. juni 2016
Sted: Kooperationens Hus, Reventlowsgade 14, 1651 København V.
Pris:  Deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfrist: Den 13. juni 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

Social impact på bundlinjen

Hvordan måler du den miljømæssige og sociale effekt af din virksomheds samfundsengagement? Kom med til minikonference om dokumentation af virksomheders sociale engagement. 

Minikonferencen afholdes af "TANIA ELLIS - The Social Business Company"
i samarbejde med Kooperationen. Læs mere her.

Dato: Den 31. maj 2016
Sted: KPH-Projects, Enghavevej 80, 3., 2450 København SV
Pris:  Kr. 650 - inklusiv rabatpris for Kooperationens medlemmer.

Ny udgave af Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg

Den populære håndbog er udkommet i en ny revideret udgave. På bar-ba.dk kan den hentes som pdf eller bestilles som bog.

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg arbejder hårdt for at få alle de nye rettelser overført til håndbogens hjemmeside og vil sende et nyhedsbrev ud, så snart det er på plads.

Oversigt over SH- og feriefridage

Skemaet er en oversigt over opsparingen og udbetalingen/aflønningen til medarbejderne, når de afholder SH- og feriefridage m.m. Skemaet indeholder reglerne for 12 forskellige overenskomster. Se skemaet her.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Målet med kurset er først og fremmest at bevidstgøre dig om din rolle og ansvar som bestyrelsesmedlem og vil blandt andet fokusere på:   

Bestyrelsesarbejdet i praksis. Hvad skal man som bestyrelsesmedlem kunne, og hvad kan man forvente. Hvilket ansvar har man. Hvad skal man have af nøgletal og anden information om virksomheden. 

Underviser er Ole Borch, advokat og forfatter til bogen ”Ny i bestyrelsen”:

Dato: Den 26. og 27. maj 2016
Sted: Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense.
Pris:  Kr. 2.600 alt inklusiv. 

Tilmelding: Der er stadig ledige pladser. Læs mere og tilmeld dig her.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:
Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning. Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler. Ferieloven. Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.

Dato: Den 25. - 26. oktober 2016
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C
Pris:  Kr. 2.350 alt inklusiv.

Tilmeldingfrist: Den 26. august 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

Opsigelse af medarbejder med handicappet barn var ikke i strid med forskelsbehand­lingsloven

Højesterets har afgjort, at der hverken var tale om direkte eller indirekte forskelsbehandling i kommunes opsigelse af en medarbejder, der havde haft orlov til pleje af sit handicappede barn. Læs mere her.

Ophør af kontrakt under den nye udbudlov

"I forbindelse med den nye Udbudslov vil vi gerne høre, om der er en pligt til at bringe en kontrakt til ophør, hvis tildelingsbeslutningen annulleres af Klagenævnet?"

Hvis et udbud er gennemført efter den 1. januar 2016, skal man som udbyder og tilbudsgiver være opmærksom på nyskabelsen i Udbudslovens § 185, stk. 2, der i udgangspunktet indebærer en pligt for udbyder til at bringe en kontrakt til ophør, hvis tildelingsbeslutningen annulleres af Klagenævnet eller domstolene.

Udbyder kan ifølge den nye bestemmelse kun undgå at bringe en ulovligt tildelt kontrakt til ophør i helt særlige tilfælde, fx hvis det vil stride mod den offentlige sikkerhed, mennesker og dyrs liv og sundhed eller medføre ekstraordinært værdispild. Læs mere her.

Vejledninger om konsortier

I sidste udgave af Nyhedsbrevet omtalte vi Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 vedrørende LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S' konsortiesamarbejde i forbindelse med Vejdirektoratets udbud af kørebaneafmærkning, som blev vurderet at være i strid med konkurrenceloven.

Overvejer I at indgå i et konsortiesamarbejde, kan det være en rigtig god ide at læse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tre vejledninger om konsortier, "Vejledning i konsortiedannelse", "Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven" og "Udbud med deltagelse af konsortier".
Find vejledningerne her. Ring til Kooperationen ved eventuelle spørgsmål.

Ny vejlov og bod ved forsinkelser

Den nye ’Lov om offentlige veje’, der trådte i kraft den 1. juli 2015, beskriver, at Vejmyndigheden i en kommune kan lade en gravetilladelse være betinget af en bod ved forsinkelser.

Disse regler er nu beskrevet i Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse, som træder i kraft den 1. juli 2016, og som den første kommune i Danmark vil Københavns Kommune anvende de nye regler fra den 1. juli 2016. Reglerne forventes at blive taget i anvendelse i landets øvrige kommuner, når de første erfaringer foreligger. Læs mere her.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg april 2016

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er minus 5 i april mod minus 3 i marts. Der ses dermed en lille opbremsning i byggeriet efter en række måneder med fremgang. Niveauet er løftet en del siden april sidste år, hvor den sammensatte konjunkturindikator var på minus 16. Byggeriet har oplevet en positiv trend siden starten af 2015. Læs mere her.

Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre

Senest i 2030 forventes det, at arbejdstagere i aldersgruppen 55-64 år udgør 30 % eller mere af arbejdsstyrken i mange europæiske lande. I mange lande er pensionsalderen stigende, og mange arbejdstagere vil sandsynligvis få et længere arbejdsliv. 

Arbejdstagere og arbejdsgivere kan opnå betydelige fordele ved at sikre et bæredygtigt arbejdsliv. Ved at følge god praksis for arbejdsmiljøledelse er det muligt at forbedre hele arbejdsstyrkens sundhed. Læs mere og find en masse værktøjer her.

Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

FNs Verdensdag for "Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen" er den 28. april. Temaet i 2016 er "Workplace Stress: a collective challenge”. I dag er der mange arbejdere, der står over et større pres for at imødekomme kravene fra moderne arbejdsliv. Fx øget konkurrence og højere forventninger til ydeevne bidrager til, at arbejdspladsen bliver et stadig mere stressende miljø.

Arbejdsbetinget stress er nu almindeligt anerkendt som et globalt spørgsmål, der påvirker alle lande, alle erhverv og alle arbejdstagere både i de udviklede lande og udviklingslande. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Tlf.: 33 55 77 30
Fax: 33 31 21 30
E-mail: kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by MailChimp