Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Sidste chance for tilmelding til DHL Stafetten

Kooperationen følger succesen op fra tidligere år og inviterer igen til fælles stafet og spisning i Aarhus, Odense og København. 

Vi håber, at mange medlemmer igen i år har lyst til at samles med os til en hyggelig og festlig dag!

Det er sidste chance for tilmelding. Fristen er fredag den 28. april 2017.
Læs mere og tilmeld jer her

Løn i stat, regioner og kommuner 

For de af jer, som regulerer løn efter de offentlige satser, er der nyt lønkort per den 1. april 2017. Læs mere på www.ftf.info  

Personalejura for praktikere til september

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:

  • Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning.
  • Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler.
  • Ferieloven.
  • Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.
Dato: Den 20.- 21. seprtember 2017.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Pris:  Kr. 2.500 alt inklusiv.
Tilmeldingfrist: Den 26. juli 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Bliv opdateret i entrepriseret

Kursusdag 2: Tirsdag den 16. maj 2017
Misligholdelse i entrepriseforhold
 
Kursusdag 3: Tirsdag den 22. august 2017
Udbudsretlige problemstillinger

Du kan tilmelde dig kurserne enkeltvis eller samlet.
Kurserne er for medlemmer.

Dato: Den16. maj og 22. august 2017, kl. 10.00 - 15.00.
Sted: Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Pris:  Deltagelse er gratis. Læs mere og tilmeld dig her.

Diskriminerende stillingsopslag udløste ikke godtgørelser 

Langt de fleste arbejdsgivere ved heldigvis, at det ved annoncering ikke må angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse søges eller foretrækkes en person af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med handicap.

Det sker alligevel med mellemrum, at Ligebehandlingsnævnet skal tage stilling til klager over annonceringer, der er i åbenlys modstrid med forbuddet. To nye afgørelser viser imidlertid, at den ulovlige annoncering ikke i sig selv medfører, at klageren bliver tilkendt en godtgørelse. Læs mere her.

Annullation af en tildelingsbeslutning

Med udbudslovens ikrafttræden den 1. januar 2016 fulgte en væsentlig ændring for så vidt angår konsekvenserne af en annullation af udbyders tildelingsbeslutning.

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af den 23. marts 2017 for første gang annulleret en tildelingsbeslutning i et udbud gennemført efter udbudsloven. Læs mere her.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg april 2017

Den sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er faldet fra minus 4 i marts til minus 6 i april, hvilket den også var på i april sidste år. Dermed ligger byggeriets konjunkturindikator jævnt både i forhold til sidste måned og sidste år. Læs mere her.

Systue med socialt ansvarlig og bæredygtig produktion hos Huset Venture

Systuen hos Huset Venture Storkøbenhavn syr alt, reparerer alt og omforandrer alt. Bliv fx klar til sommeren med Huset Ventures praktiske læsejl som afskærmning. Den lyse og varme tid står for døren, og snart søger vi alle ud på altanen og ud i vores haver.

Huset Venture har også produktion af hjælpemidler i tekstil og fremstilling af tøj til mennesker med handicap.  Læs mere om Huset Ventures systue her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp