Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Invitation til Socialøkonomisk Forum

Den 25. august 2016 inviterer Kooperationen til det første Socialøkonomiske Forum. Med Socialøkonomisk Forum vil vi samle socialøkonomiske aktører og interessenter i Kooperationen til to årlige arrangementer, hvor programmet står på faglig inspiration, netværk og debat om socialøkonomi. Målet er at styrke det socialøkonomiske arbejde såvel på det politiske og det praktiske plan, nationalt og lokalt, og i den enkelte virksomhed som i Kooperationen som helhed. Du kan læse mere om arrangementet her.

Vi ønsker Tom Klausen god vind fremover

Vores mangeårige konsulent Tom Klausen, der blandt andet har rådgivet medlemmerne om overenskomsterne indenfor bygge- og anlæg, arbejdsmiljø, byggejura og opmåling/akkord samt Samarbejdsudvalget, havde sidste arbejdsdag i Kooperationen 30. juni 2016.

Ikke for at gå pension – det er Tom for ung til! – men fordi en gammel drøm om at starte egen tømrer- og snedkervirksomhed er blevet en realitet siden 1. juli 2016.

Vi ønsker alle Tom ”god vind”, men vi vil komme til at savne hans dejlige, rolige jyske lune og hans enorme viden og arbejdsomhed.

CSR People Prize 2016 

Skal jeres virksomhed vinde CSR People Prize 2016? VFSA - Virksomhedsforum for Socialt Ansvar har netop åbnet for indstillinger til prisen, der går til virksomheder, som tager et særligt socialt ansvar ved fx at forebygge sygefravær, fastholde medarbejdere, som er i risikozonen for at glide ud, og ved at indsluse mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. 

CSR People Prize uddeles 7. november 2016 i København. Du kan læse mere om prisen og indstille din eller en virksomhed, du kender her

VFSA sætter fokus på flygtninge
I 2016 har VFSA særligt fokus på flygtninge. VFSA ønsker at inspirere virksomheder til at bidrage til, at flygtninge hurtigst muligt bliver introduceret til det danske arbejdsmarked, så de bliver en ressource for virksomhederne og for samfundet. Som en del af indsatsen har VFSA netop udgivet ”Virksomheder integrerer flygtninge” – et inspirationskatalog, hvor VFSAs virksomheder giver konkrete eksempler på, hvordan virksomheder kan integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. Download kataloget her.

Mindst 500.000 kr. i dødsfaldsdækning til medarbejderne

For medarbejdere med pension i PensionDanmark er de efterladte sikret et mindste-beløb via pensionsordningen, hvis medarbejderen dør før pensionsalderen. Hidtil er mindstebeløbet – som typisk er på 500.000 kr. – blev reduceret til 75 pct. (375.000 kr.), når man fyldte 45 år og til 50 pct. (250.000 kr.) ved 55 år. 

Men fra den 1. juli 2016 er ordningen forbedret, så alle medarbejdere – uanset alder – er sikret samme mindstebeløb ved død helt frem til pensionsalderen. Langt de fle-ste vil derfor være sikret en dækning ved dødsfald på mindst 500.000 kr.  

Medarbejderne kan se deres forsikringsdækninger i pensionsordningen i PensionDanmark på pension.dk/dinpension. Her kan de også hæve eller sænke beløbet på forsikringerne. 

Støtte til videnbaserede innovationsprojekter

Har du en god idé med potentiale til at skabe en god forretning? Og kræver idéen, at din virksomhed får tilført ny viden udefra, f.eks. gennem et samarbejde med en videninstitution eller et privat udviklingshus eller ved at ansætte en ny medarbejder med særlige kompetencer? Så kan det være relevant at søge en investering via InnoBooster. Der udloddes investeringer i størrelsesordenen 100.000 kr. – 5 mio. kr.

InnoBooster investerer i videnbaserede innovationsprojekter fra små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere. Investeringen i din idé kræver hverken ejerandele eller penge retur – men, at din idé har forretningsmæssigt potentiale, og at innovationsprojektet er gennemtænkt. Læs mere om InnoBooster på Innovationsfondens hjemmeside her.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:
Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning. Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler. Ferieloven. Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.

Dato: Den 25.- 26. oktober 2016
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C
Pris:  Kr. 2.350 alt inklusiv.
Tilmeldingfrist: Den 26. august 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Tlf.: 33 55 77 30
Fax: 33 31 21 30
E-mail: kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by MailChimp