Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

VN konference 2016 sætter fokus på samarbejde

Tema: Samarbejdets rammer, redskaber og muligheder
Årets VN konference finder sted i Odense torsdag den 17. november 2016.

Professor Steen Hildebrandt deler ud af sin store erfaring og fortæller om "Hvordan opnås et godt samarbejde?"

Det er gratis at deltage i konferencen. Læs mere og tilmeld dig her.

Kooperationen har vundet udbud

Stor satsning på socialøkonomiske virksomheder i Midtjylland. Kooperationen har vundet udbud, som skal styrke socialøkonomiske virksomheder i Region Midt. Projekt Rummelig imidt består af en række konkrete initiativer rundt i hele Region Midt, som kan give midtjyske borgere en ekstra chance for at komme i job. Læs mere her.

Fra Bruxelles til Mondragon - Young European Cooperators Network (YECN)

For snart to år siden fandt 60 kooperative unge fra 14 forskellige lande sammen i Young European Cooperators Network (YECN). 

Den kooperative bevægelse befinder sig i en brydningstid. De seneste ti års økonomiske og samfundsmæssige udvikling har tydeliggjort alvorlige, demokratiske udfordringer inden for de etablerede politiske og økonomiske institutioner, men også understreget den modstandskraft og tilpasningsevne, som findes inden for den kooperative sektor. Læs mere her.

Den kooperative vidensarbejder

KnowledgeWorker er et bud på, hvordan en moderne virksomhed med fokus på viden kan struktureres. De har eksisteret siden 2011 og har funderet virksomheden på de kooperative principper. KnowledgeWorker tror på at samarbejde fremmer forståelse og tror på, at de kan gøre et bedre arbejde ved at ændre på, hvordan arbejdet er opbygget. Læs mere her

Hustømrerne A/S er med i sundhedsprojekt

Sundhed og motion bliver prioriteret højt hos medlemsvirksomheden Hustømrerne A/S. En usund livsstil har præget hverdagen for en stor del af medarbejderne. Nu er målet at øge sundheden hos den enkelte. 100 personer har deltaget i et kursus, hvor sund kost og daglig motion var på programmet. Se TV klip her.

Tjek din pension på mobil eller tablet

Har du din pension i PensionDanmark, kan du glæde dig over, at du nu får endnu bedre overblik over din pensionsordning på www.pension.dk. PensionDanmark nye hjemmeside fungerer fuldt ud på smartphone og tablet, og det betyder, at du kan tjekke eller justere din pension fx i frokostpausen eller på vej i bussen. På forsiden viser guiden ”Forstå din pension på 5 minutter”, hvad pensionsordningen indeholder. 

APV sten

Selvom vi står overfor den 4. industrielle revolution, giver det stadig SÅ meget mening at bruge STEN, når der er noget, man skal huske!

God idé, Christiansen & Essenbæk A/S.

Regnskabskursus for bestyrelsesmedlemmer

På kurset får du kendskab til:

  • De grundlæggende forudsætninger for budgetlægning og vejledning i budgetlæsning.
  • Regler for aflæggelse af årsregnskab og særlige krav til aflæggelse af årsregnskab i små og store virksomheder.
  • Problemstillinger ved aflæggelse af årsregnskab for udviklingsprojekter, ejendomme, igangværende arbejder, hensatte forpligtelser m.v.
Dato: Den 24. - 25. november 2016 i Odense.
Pris:  Kr. 2.600 alt inklusiv.
Tilmeldingsfrist: Den 21. oktober 2016. Tilmeldingen er bindende.
Læs mere og tilmeld dig her.

Bliv skarp på den nye persondatalovgivning

Den kommende lovgivning indebærer en lang række nye og skærpede krav til virksomheders behandling af personoplysninger fra maj 2018. Virksomheder bør derfor allerede nu danne sig et overblik over deres behandling af personoplysninger og tilpasse sig de nye krav.  Du får mere at vide om:

  • Dokumentationskrav 
  • Data Protection Officer 
  • Data Protection by Design/by Default 
  • Databehandlere 
  • Sanktioner
  • Anbefalinger til hvordan virksomheden kan forberede sig 
Dato: Den 7. november 2016 i Odense.
Pris:  Deltagelse er gratis.
Tilmeldingsfrist: Den 14. oktober 2016.
Læs mere og tilmeld dig her.

Vejledning om social klausuler er opdateret

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om ”Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud” fra 2013 er netop blevet opdateret. Vejledningen giver en gennemgang af, hvad "følg-eller-forklar"-princippet indebærer og de retlige rammer for brugen af sociale klausuler i offentlige kontrakter. Opdateringen sker som følge af udbudslovens ikrafttrædelse den 1. januar 2016.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg september 2016

Den sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er på minus 7 i september mod minus 9 i august. Siden november sidste år har indikatoren ligget over tidsseriens middelværdi på minus 11. Den samlede indikator afspejler, at der er positive forventninger til beskæftigelsen, mens ordrebeholdningen vurderes negativt. Læs mere her.

BYG-ERFA

Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri. Erfaringsblad (21) 16 09 02 beskriver udførelse af bygningsdetaljer ved et bygningsfundament for at modvirke fugtopstigning i vægge. Læs mere her.

Byggearbejde og brandværn – ældre bygninger. En del af de brande, der forekommer i ældre – herunder fredede – bygninger, opstår i forbindelse med større eller mindre ombygninger, renoveringer og andre bygningsarbejder.
I erfaringsblad (99) 16 08 30 omtales bl.a. særlige brandmæssige forhold.
Læs mere her.

Udvendig (efter)isolering af vægge med puds på isolering
Ældre bygninger med ydervægge af tegl, beton og letbeton lever sjældent op til aktuelle varmeisoleringskrav eller forventninger til indeklima og komfort.
I erfaringsblad (21) 16 09 01 omtales fordele og ulemper ved udvendig isolering med puds. Læs mere her.

Rulskifte - afdækning af fritstående mur
Oversiden af murværk skal beskyttes mod nedbør, og som afslutning – fx af sålbænke og fritstående mure – anvendes blandt andet et rulskifte. I erfaringsblad (20) 16 08 29 beskrives, hvordan rulskiftet sikres længst mulig levetid. Læs mere her.

Lufttæthed i ældre bygninger – efter renovering og fornyelse
Ved at forbedre lufttætheden i forbindelse med renovering kan der opnås dels reduceret energiforbrug dels komfortmæssige fordele. I erfaringsblad (99) 16 08 31 gennemgås, hvilke krav – afhængigt af renoveringens omfang – der kan stilles til lufttæthed, og hvordan den kan opnås. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Tlf.: 33 55 77 30
Fax: 33 31 21 30
E-mail: kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp