Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Velkommen til vores nye kollega Sanne Aakermann Østrup

Den 1. juli bød vi Sanne Aakermann Østrup velkommen som arbejdsretskonsulent og ny kollega i Kooperationen.

Sanne har lang erfaring med personalejura og arbejdsret - både den kollektive om overenskomster og aftaler og den individuelle del om ansættelser, opsigelser osv.

Hendes erfaring er bred fra arbejde med rådgivning i organisationsverdenen. Hun er fagligt skarp og god til at formidle juraen videre på en måde, så det bliver til at forstå. Sanne har sammen med en tidligere kollega skrevet en lærebog om arbejdsret, målrettet TR’er.
 
Sanne har udover sin kandidateksamen i jura fra Københavns Universitet også en HD i ledelse og organisation fra CBS.

Sanne afløser David Bar-Shalom.

Den gode socialøkonomiske arbejdsplads

Dygtige, motiverede og glade medarbejdere er ofte en socialøkonomisk virksomheds vigtigste ressourcer. Netværket Socialøkonomi Midtjylland sætter fokus på, hvordan socialøkonomiske virksomheder skaber bedst mulige rammer for medarbejdertrivsel og -udvikling. 

Vært for arrangementet er STERK. En socialøkonomisk virksomhed der udbyder løsninger inden for kantine, rengøring, haveservice, pedeltjeneste mv.

Oplæg 

 • Gode og ordnede medarbejderforhold
  v/ Lykke Pedersen og Tom Clausen, Kooperationen
   
 • Forebyg stress, trivsel og sygefravær på i jeres virksomhed
  v/ Dorte Rosendahl Kirkegaard, Cabi
Dato: Den 4. september 2018, kl. 15.00-18.00.
Sted: Regionshospitalet Silkeborg, Falkevej 1A, 8600 Silkeborg
Pris:  Gratis

Tilmeldingsfrist: Den 28. august 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Introduktionskursus til AB 18

AB 18, afløseren for AB 92, træder i kraft den 1. januar 2019. Introduktionskurset vil blandt andet orientere om de nye regler om:

 • Mellemformer med entreprenørens deltagelse i projekteringen
 • Regler om planlægning af byggeriet både i projekterings- og udførelsesfasen
 • Regler om bygherrens ændringsret
 • Selvrisiko ved forsikring
 • Forcering
 • De nye krav om dagbod
 • Regler for tvisteløsning med en løsningstrappe
 • Regler for a conto begæring
Dato og sted:
Den 13. september 2018 i Aarhus (alle pladser er optaget).
Den 17. september 2018 i Middelfart (alle pladser er optaget).
Den 12. november 2018 i Glostrup (bemærk ny dato og nyt sted).

Pris:  Deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfrist: Den 10. august 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Lær om arbejdsmiljøledelse til efteråret

Modul 1 - den 20. september 2018
Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen - 1
Kurset har til formål at give en inspirerende indflyvning til, hvorledes arbejdsmiljøet på byggepladsen kan forbedres gennem ledelse, arbejdet med holdninger og et udvalg af enkle værktøjer.

Modul 2 - den 27. september 2018
Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen - 2
Kurset har til formål at stille skarpt på de arbejdsmiljøregler, der skal medvirke til at forebygge ulykker og nedslidning. 

Modul 3 - den 4. oktober 2018
Arbejdsmiljøledelse i virksomheden
Kurset har ikke til formål at forberede den enkelte virksomhed til en arbejdsmiljøcertificering, men at give inspiration og enkle værktøjer, der skal medvirke til at styrke den systematiske arbejdsmiljøindsats.

Dato: Den 20. september, 27. september og  4. oktober 2018.
Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.
Pris:  Deltagelse er gratis. Tilmelding er for alle tre moduler samlet.

Tilmeldingsfrist: Den 17. august 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:

 • Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning
 • Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler
 • Ferieloven
 • Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning
 • Personalepolitik.
Dato: Den 14.- 15. november 2018.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Pris:  Kr. 2.500 alt inklusiv, også overnatning.

Tilmeldingsfrist: Den 10. oktober 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Invitation til Socialøkonomisk Forum

Så er det snart tid til næste møde i Kooperationens Socialøkonomiske Forum. Programmet inkluderer denne gang et besøg hos Huset Venture Storkøbenhavn, ekspertoplæg om SoMe og digital markedsføring samt præsentationer fra nye medlemsvirksomheder. Arrangementet er for alle medlemsvirksomheder i Kooperationen, der arbejder med eller interesserer sig for socialøkonomi.

På programmet er:

 • Rundvisning hos Huset venture Storkøbenhavn
 • Sidste nyt hos jer, i Kooperationen og på SØV-området
 • Sociale medier og digital markedsføring: Hvad sker der lige nu?
  v/ Christian Vestergaard, seniorkonsulent, Obsidian Digital
Dato: Den 28. august 2018, kl. 15.00 - 18.15.
Sted: Huset Venture Storkøbenhavn, Telegrafvej 4, opgang 2, 2750 Ballerup 
Pris:  Gratis

Tilmeldingsfrist: Den 21. august 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Tal pænt eller bliv opsagt

Sagen angik berettigelsen af en virksomheds bortvisning den 10. juni 2015 af en medarbejder. Medarbejderen var udeblevet fra arbejde grundlovsdag. Som anført af byretten måtte det efter bevisførelsen lægges til grund, at grundlovsdag ikke var en lukkedag hos virksomheden, og at medarbejderens udeblivelse fra arbejde grundlovsdag 2015 beroede på en misforståelse herom.

Der var således ikke tale om, at medarbejderen vægrede sig ved at arbejde den pågældende dag. Herefter tiltrådte landsretten, at udeblivelsen ikke i sig selv indebar en sådan misligholdelse af ansættelsesforholdet, at der kunne ske bortvisning af medarbejderen, ligesom udeblivelsen ikke i sig selv ville have kunnet begrundet en opsigelse. Læs mere her.

Erstatning for udbudsfusk

Efter en omfattende sag om ulovlig forskelsbehandling af byggekonsortier blev, primo januar 2018, projektdirektøren på milliardprojektet Nyt Hospital Bispebjerg fyret. 

Baggrunden for fyringen var en sønderlemmende kritik fra Klagenævnet for Udbud, der fastslog, at der fandt forskelsbehandling sted under udvælgelsesprocessen. Læs mere her.

Broproblemer igen

Det er ikke let at bygge broer over Københavns havneløb. "Inderhavnsbroen" - kendt som kyssebroen - blev som bekendt plaget af fejlkonstruktioner og entreprenørkonkurs.  

At det ikke er let for Københavns Kommune at bygge broer, viste det sig i sidste måned med den kommende "Lille Langebro", der blev ramt af et voldsomt uheld.

Der skete nemlig det, at de fire brofag til "Lille Langebro" blev lastet på en pram hos Hollandia BV i Schaardijk, Rotterdam, knækkede kranen desværre og tabte et af brofagene ned over et andet, der allerede var placeret på transportprammen. 

Uheldet betød, at brofagene ikke blev sejlet til København og monteret på bropillerne som først planlagt.

Udviklingen beskrives som "sort uheld", der sandsynligvis skyldes en fejl på kranen. To brofag er totalskadede og skal bygges fra bunden igen.

Hvornår broen så kan blive færdig er uvist. Men det oplyses, at det tager mere end et år at bygge de nu totalskadede brofag. Dermed blev broen ikke som ventet færdig i efteråret 2018, hvor den skulle forbinde Christianshavn og Blox, der er den nye markante bygning for enden af Vester Voldgade.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp