Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kooperationens iværksætternetværk holder møde den 21. september

Vi skaber rammerne for debat og rådgivning ved opstart af kooperative og/eller socialøkonomiske virksomheder og giver dig mulighed for at realisere dine ideer i fællesskab med andre.

Dato: Tirsdag den 21. september 2016, kl. 15.00-17.30.
Sted: Kooperationens Hus, Reventlowsgade 14, stuen, 1651 København V.
Pris:  Deltagelse er gratis.
Tilmeldingsfrist: Mandag den 20. september 2016.
Du kan læse programmet og tilmelde dig her.

Andelstanken kan blive din vej væk fra det usikre arbejdsmarked

Når du er løstansat og nyuddannet, er det ikke nemt at stille krav til din arbejdsgiver. Et kooperativ med andre i samme situation kan være løsningen, så du ikke ender som underbetalt og udsat.

Den kooperative model i journalistbureauet TANK kan måske inspirere frie fugle i andre brancher, skriver Sven Johannesen i Information den 29. august 2016. ’Ved at slå sig sammen kan vi være med til at skabe en fremtid, hvor der er lige løn for lige arbejde, uanset om man er fastansat eller løst tilknyttet".
Du kan læse hele artiklen her.   

Der er stadig et par ledige pladser på kurset Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til:

  • Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser
    herunder suspension, fritstilling og bortvisning.
  • Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler.
  • Ferieloven.
  • Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning.
  • Personalepolitik.
Dato: Den 25.- 26. oktober 2016 i Odense
Pris:  Kr. 2.350 alt inklusiv.
NY tilmeldingfrist: Den 16. september 2016. Tilmeldingen er bindende.
Læs mere og tilmeld dig her.

Regnskabskursus for bestyrelsesmedlemmer

På kurset får du kendskab til:

  • De grundlæggende forudsætninger for budgetlægning og vejledning i budgetlæsning.
  • Regler for aflæggelse af årsregnskab og særlige krav til aflæggelse af årsregnskab i små og store virksomheder.
  • Problemstillinger ved aflæggelse af årsregnskab for udviklingsprojekter, ejendomme, igangværende arbejder, hensatte forpligtelser m.v.
Dato: Den 24. - 25. november 2016 i Odense.
Pris:  Kr. 2.600 alt inklusiv.
Tilmeldingsfrist: Den 21. oktober 2016. Tilmeldingen er bindende.
Læs mere og tilmeld dig her.

Ny dom om vikarers forhold

Højesteret har i en helt ny dom afsagt i august måned fastslået, at en vikar ikke havde ansættelsesvilkår, der mindst svarede til de fastansatte i medfør af kollektiv overenskomst, og at vikarlovens ligebehandlingsprincip dermed var tilsidesat. Du kan læse mere her.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg august 2016

Den sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er på minus 9 i august. Den er faldet med 1 i forhold til juli og er dermed tilbage på juniniveau. Niveauet er løftet siden august 2015, hvor tallet var på minus 13. Du kan læse mere her.

Byggebranchen skruer op for arbejdsmiljøet

Fem organisationer har skrevet under på at nyt værdigrundlag om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsprojekter skal styrke samarbejdet mellem alle involverede parter. Værdigrundlaget skal øge fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø.
Du kan læse mere her.

Pauser med bevægelse ved stillesiddende arbejde giver færre smerter i nakke og skuldre

Det er en god idé, at du afbryder dit stillesiddende arbejde, rejser dig op og bevæger dig. Jo, mere du afbryder stillesiddende arbejde - jo, mindre ondt får du i nakke og skuldre. Det tyder et nyt studie på. Du kan læse mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Tlf.: 33 55 77 30
Fax: 33 31 21 30
E-mail: kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by MailChimp