Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Tilmelding til DHL Stafetten 2016

Så er det igen tid til at finde løbeskoene frem. Kooperationen tager sig af tilmelding, teltplads, grill, drikkevarer og trøjer, og I møder parate op.

Løbsdage
Onsdag den 17. august 2016, DHL Stafetten Aarhus
Torsdag den 18. august 2016, DHL Stafetten Odense
Torsdag den 1. september 2016, DHL Stafetten København    

Tilmeldingsfrist: Den 20. april 2016. Læs mere om pris og tilmelding her.

Invitation til møde i Kooperationens iværksætternetværk

Kooperationens iværksætternetværk er for kooperative og socialøkonomiske iværksættere, der ønsker at være en del af et dynamisk netværk.

Vi ønsker at skabe de bedste rammer for debatter og rådgivning for start af nye kooperative og socialøkonomiske virksomheder og give dig mulighed for realisere dine ideer i fællesskab med andre.

Dato: Den 14. juni 2016
Sted: Kooperationens Hus, Reventlowsgade 14, 1651 København V.
Pris:  Deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfrist: Den 13. juni 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

De unge tjekker deres pension

Unge i 20’erne er flittige til at få tjekket pensionsordningen, viser tal fra PensionDanmark, og det er nemt at tjekke - enten på pc eller via app. 

I PensionDanmark tjekkede hver sjette af medlemmerne i 20’erne deres pension i 2015, og tendensen er stigende. Samlet set er antallet af logins steget med næsten 10 % for aldersgruppen det seneste år. 

Der er også gode grunde til, at de unge medarbejdere tjekker pensionen.
Fx hvis de har fået børn, eller hvis de er blevet boligejere. Medarbejderne kan med fordel kigge nærmere på de forsikringer, som er en del af deres pensionsordning i PensionDanmark. Forsikringerne sikrer medarbejderne og deres familier ved død, førtidspension og visse kritiske sygdomme. 

Medarbejderne kan nemt justere forsikringerne i pensionsordningen
Forsikringerne passer til de flestes behov, men det er også muligt at ændre i beløbsstørrelserne. På PensionDanmarks hjemmeside kan medarbejderne se, hvordan de er forsikret i pensionsordningen. Og de kan nemt hæve eller sænke beløbet på forsikringerne. Du logger blot ind med NemID.

Medarbejderne kan også få overblik over pensionsordningen via PensionDanmarks mobil-app, som de finder i App Store. Her kan de i øvrigt også bestille tid til behandlinger i sundhedsordningen.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Målet med kurset er først og fremmest at bevidstgøre dig om din rolle og ansvar som bestyrelsesmedlem og vil blandt andet fokusere på:   

Bestyrelsesarbejdet i praksis. Hvad skal man som bestyrelsesmedlem kunne, og hvad kan man forvente. Hvilket ansvar har man. Hvad skal man have af nøgletal og anden information om virksomheden. 

Underviser er Ole Borch, advokat og forfatter til bogen ”Ny i bestyrelsen”:

Dato: Den 26. og 27. maj 2016
Sted: Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense.
Pris:  Kr. 2.600 alt inklusiv. 

Tilmeldingsfrist: Den 21. april 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

5. kursusdag i byggejura - Køb og salg af aktiver og materialer

Arbejder du med byggeledelse til hverdag, og beskæftiger du dig i det daglige med køb og salg af aktiver og materialer?

På kurset "Køb og salg af aktiver og materialer 2" får du opdateret din viden, og det vil være muligt at fremlægge og debatere problemstillinger omkring byggesager/byggejura med underviser advokat Claus Tolstrup.

Dato: Den 17. maj 2016
Sted: Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Pris:  Deltagelse er gratis

Tilmeldingfrist: Den 14. april 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:
Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning. Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler. Ferieloven. Ligestilling- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.

Dato: Den 25. - 26. oktober 2016
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C
Pris:  Kr. 2.350 alt inklusiv.

Tilmeldingfrist: Den 26. august 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

”Fedme-sagen” er nu afgjort i 1. instans

I vores nyhedsbrev fra januar 2015 kan man læse vores kommentarer til EU-Domstolens afgørelse i den såkaldte ”fedme-sag”, som nu er blevet afgjort af byretten i 1. instans. Sagen handlede om en dagplejer, der var blevet opsagt på grund af nedskæringer i den kommunale dagpleje. 

Dagplejeren mente imidlertid, at opsigelsen reelt var begrundet i hans overvægt, og i de vanskeligheder han havde som følge af dette. Sagen blev forelagt for EU-Domstolen, der udtalte, at overvægt kan udgøre et handicap, men at dette må afgøres konkret af den domstol, der behandler sagen. 

Det er det spørgsmål, som Retten i Kolding nu har taget stilling til og fundet, at dagplejeren ikke har godtgjort, at hans overvægt har forhindret ham i at udføre arbejdet som dagplejere på lige fod med de øvrige dagplejere.    

Dommen forventes anket til landsretten.

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor. Kontakt Kooperationens konsulenter for konkret rådgivning vedrørende opsigelser.

Lovforslag om ændring af beskatning for tildeling af medarbejderaktier mv. er nu fremsat

I vores nyhedsbrev af 3. marts 2016 skrev vi, at et udkast til en ændring af reglerne for beskatningen af medarbejderaktier var sendt i høring. Lovforslaget er nu med enkelte sproglige ændringer fremsat i Folketinget, og loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2016.

Hvis I som medlemmer af Kooperationen har spørgsmål om etablering af ordninger vedrørende medarbejderaktier, er I velkomne til at ringe til vores konsulenter.

Vejstribekonsortium var ulovligt

Konkurrenceankenævnet har netop afgjort, at Eurostar Danmark og LKF Vejmarkering har overtrådt konkurrencereglerne i sagen om vejmarkering.
I 2015 afgjorde Konkurrencerådet, at der var tale om et brud på reglerne.

Med stadfæstelsen af Konkurrencerådets afgørelse står det klart, at hvis to virksomheder hver især kan byde på en opgave, så begrænser det konkurrencen, hvis de aftaler at byde i fællesskab. Læs mere her.

Keep up the good work 

Virksomheder er vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Med kampagnen 'Keep up the good work' vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fejre de mange arbejdspladser i hele landet, der tager et socialt ansvar, nedbringer ledigheden og samtidig bidrager til, at der er nok kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Tlf.: 33 55 77 30
Fax: 33 31 21 30
E-mail: kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by MailChimp