Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kooperationen
Prisen RENOVER 2015 

RENOVER prisen uddeles for tredje år i træk til Danmarks bedste renovering. Alle kan indstille et renoveringsprojekt til prisen. 

Det er Realdania og Grundejernes Investeringsfond (GI) der står bag prisen. Prisen går ud på at anerkende gode renoveringsprojekter i Danmark. Parterne bag RENOVER ser gerne, at flere renoveringer i almene boligselskaber indstilles til prisen. 

Projekter kan indstilles frem til 1. marts 2015. Udvalgte projekter annonceres medio juni 2015. Vinderprojektet offentliggøres, og prisen uddeles ved en prisfest den 3. september 2015.

Vinderprojektet modtager en pris og 100.000 kroner til en fest for alle de parter, som har været involveret i projektets realisering. Læs mere her.

Årsmøde 2015 - Sæt kryds i kalenderen

Kooperationens Årsmøde 2015 for medlemmer afholdes tirsdag den 2. juni 2015 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.
Nærmere oplysning om årsmødet kommer senere.

Kurser
Personalejura for praktikere

Forårets kursus i "Personalejura for praktikere” afholdes i Odense.

Tid og sted
Torsdag den 26. marts 2015 kl. 10.00 – fredag den 27. marts 2015 kl. 12.00. 
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle: 

  • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
  • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
  • Ophør af et ansættelsesforhold – herunder suspension, fritstilling og bortvisning
  • Bevisbyrden ved ophør af et ansættelsesforhold
  • Brugen af sociale medier
  • Ferieloven
  • Personalepolitik
I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.

Undervisere 
Advokat David Bar-Shalom, Kooperationen
Konsulent Lars Tolstrup, Kooperationen

Deltagerpris
2.200,00 kr. alt inklusiv.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra uddannelsesfonden.

Pladser og tilmelding
Antal pladser i alt: 20. Du kan tilmelde dig elektronisk her.
Tilmeldingsfristen er fredag den 20. februar 2015. Tilmeldingen er bindende.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Personalejura
Nye krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration

Hvis en virksomhed opbevarer eller bruger følsomme oplysninger om sine medarbejdere eller ansøgere til jobs i virksomheden, skal virksomheden som hovedregel anmelde behandlingen til Datatilsynet og have tilsynets tilladelse til behandlingen. Dette gælder f. eks i forbindelse med indhentning og opbevaring af straffeattester, oplysninger om bortvisning eller oplysninger om fagforeningsmedlemskab.  

Fra januar 2015 indeholder Datatilsynets tilladelser til personaleadministration nye standardvilkår. De nye standardvilkår kan ses på Datatilsynets hjemmeside her

Ændring af funktionærlovens § 2a

Kooperationen har i et tidligere nyhedsbrev informeret om fremsættelse af lovforslag om ændring af funktionærlovens § 2a.
 
Folketinget har nu vedtaget ændringen, der trådte i kraft d. 1. februar 2015. Ændringen indebærer, at anciennitetskravet er ændret fra 12, 15 og 18 år til nu 12 og 17 år, hvor funktionæren har krav på henholdsvis 1 og 3 måneders løn uanset funktionærens alder og pensionsforhold. Har du spørgsmål herom, er du velkommen til at ringe til David Bar-Shalom på tlf. 33 55 77 46.
 

Byggejura
Konjunkturbarometer for bygge og anlæg januar 2015

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er faldet til minus 17 i januar 2015 fra minus 14 i december. Således fortsætter den faldende tendens fra 2014. Især negativ vurdering af ordrebeholdning trækker ned, men også negativ beskæftigelsesforventning trækker ned. Tallene er korrigerede for normale sæsonudsving. Læs mere her.

Den nye udbudslov

Der har nu været afholdt høring over udkastet til forslag til en ny udbudslov og et forslag til en ny lov forventes fremsat indenfor de nærmeste par måneder. Forslaget til en ny udbudslov indeholder mange nye regler, som er nærmere beskrevet nedenfor.

Først og fremmest er det interessant at se, at tildelingskriterierne fremover vil være således, at udbyder skal tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Begrebet ”økonomisk mest fordelagtig” anvendes således som  et overordnet begreb. Læs mere her

 

Socialøkonomi
Landsbykøbmanden - bindeleddet i landdistrikterne

Kooperationen har søgt midler til udviklingen af socialøkonomiske købmænd i landdistrikterne og har fået tilsagn om økonomisk tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et partnerskabsprojekt mellem socialøkonomiske virksomheder og private virksomheder.

Projektet foregår i partnerskab med to socialøkonomiske købmænd beliggende i Jammerbugt kommune, nemlig Torvekøbmanden i Bonderup og Hjortdal købmand. Udfordringen for de to købmandsbutikker er blandt andet, at de på grund af deres begrænsede størrelse har problemer med at skaffe leverancer fra grossistleddet, der gør, at de kan sælge deres varer til konkurrencedygtige priser.

Projektets formål er at skaffe aftaler med leverandører og grossister, der kan fremtidssikre butikkernes økonomi. Projektet kan fungere som modelskabende for andre socialøkonomiske købmandsbutikker i landdistrikterne. For eksempel er der stor interesse fra landsbyfora i Sønderborg kommune for at komme i gang med tilsvarende aktivitet. Se interview med formanden for Hjortdal købmand, Tine Bilgram her

Spansk selvstyrende region tildeler 2,2 millioner kr. til at sætte skub i kooperativ medlemskab blandt unge 

I Spanien er den socialøkonomiske sektor i stigende vækst. Derfor har politikkerne i Murcia regionen besluttet at afsætte ca. 2,3 millioner kr. til at få unge under 25 år til at melde sig ind i sociale kooperative virksomheder. Derudover får sociale kooperative virksomheder økonomisk støtte fra regionen til at uddanne unge indenfor den socialøkonomiske sektor.

Initiativet er en del af Murcias regionale strategi, der skal få unge i arbejde. Som følge af regionens beslutning om at støtte lokale kooperativer, modtog spanske kooperative virksomheder sidste år hele 198 nye medlemmer, hvoraf 19 var unge i alderen 25 eller under. I dag er antallet af unge, der er aktive i sociale kooperative virksomheder højere end i resten af Spanien, henholdsvis 5,3 procent mod 4,8 procent. 

Den sociale økonomiske sektor har vist sig at fungere som en buffer i forhold til ledigheden i regionen. Alene i 2014 har Murcia regionen fået 133 nye sociale kooperative virksomheder, hvilket er en stigning på 52,87 procent i forhold til det forrige år, og det højeste antal i de sidste fire år. Med 520 nye arbejdspladser bidrager sociale kooperativer til den positive udvikling i beskæftigelsen i regionen. 

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp