Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Tilmelding til Kooperationens årsmøde 2017

Kooperationens Årsmøde 2017 for medlemmer afholdes den 8. juni 2017 i Aarhus. Kom til generalforsamling, lyt til oplæg og deltag i fællesskabet.

Dagens oplæg:

 • Mogens Lykketoft vil tale om FN’s nye globale bæredygtighedsmål.
   
 • Kristian Weise fra Cevea giver et bud på fremtidsperspektiverne for Kooperationen.
Efter formiddagens program og frokost tager vi igen på virksomhedsbesøg:
 • Det Nye Universitetshospital, den største arbejdsplads i Aarhus Kommune. Byggeriet af det store hospitalskompleks er organiseret som en by med kvarterer, gader, pladser og torve som grundlag for en mangfoldig og levende grøn bydel.
   
 • Vækstpark for Socialøkonomi, det nye kraftcenter for iværksætteri, socialt entreprenørskab og nye veje til beskæftigelse.
   
 • Sager der Samler, et hus for aktive medborgere og hverdagsaktivister med et ønske om fællesskab og at gøre en synlig forskel.
Om aften er der festmiddag i hyggelige omgivelser, hvor der som altid er rig lejlighed til hyggeligt samvær med nye og gamle venner, og i løbet af aftenen skal vi sammen opleve noget festligt og spændende.

Tilmeldingfrist: Fredag den 21. april 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

DHL Stafetten 2017 – Tilmelding åben

Der er nu åbnet for tilmeldingen til årets DHL arrangementer. Kooperationen følger succesen op fra tidligere år og inviterer igen til fælles stafet og spisning i Aarhus, Odense og København. 

Vi håber, at mange medlemmer igen i år har lyst til at samles med os til en hyggelig og festlig dag! 

Læs mere her

Få mere viden om de nye krav til behandling af personoplysninger på gratis workshops

Business photograph designed by Creativeart - Freepik.com

Virksomheder skal leve op til en lang række nye og skærpede krav om behandling af personoplysninger fra maj 2018. Allerede nu bør jeres virksomhed få et overblik over, hvordan I behandler personoplysninger og tilpasse jer de nye krav. Det giver store bøder ikke at overholde reglerne.

Kooperationen tilbyder jer deltagelse i to workshops i Odense.

Workshop 1 - den 29. marts 2017
Dokumentationskrav – persondatapolitikker og persondatamapping

 • Hvordan får man overblik over sin virksomheds datastrømme og behandlinger af personoplysninger?
 • Hvordan skal dokumentationen udformes?
 • Hvad skal indgå i en persondatapolitik?
 • Hvad vil Datatilsynet kigge på, hvis de kommer på besøg?
Workshop 2 - den 19. april 2017
Sikkerhedsbrud/beredskabsplaner og databehandlere/databehandleraftaler 
 • Hvordan forbereder man sig bedst muligt på uforudsete sikkerhedshændelser?
 • Hvordan skal virksomheden forholde sig til Datatilsynet og de personer, som oplysningerne vedrører?
 • Hvad skal man være opmærksom på ved brug af databehandlere?
 • Hvordan skal en databehandleraftale udformes?
Dato: Den 29. marts og 19. april 2017, kl. 14.00 - 16.00.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. 
Pris:  Deltagelse er gratis. Læs mere og tilmeld dig her.

Kom på kurser og bliv opdateret i entrepriseret

Kursusdag 1 - den 18. april 2017
Entrepriseaftalen
Entrepriseaftaler er komplekse og sammensatte, og fejl og uhensigtsmæssigheder kan give økonomiske udfordringer. Problemer med aftalegrundlaget giver anledning til mange tvister. Hvad regulerer entrepriseaftalen, betydningen af de forskellige entrepriseformer og hvilke rettigheder og forpligtelser har entreprenør og bygherre i forholdet til hinanden. 

Kursusdag 2 - den 16. maj 2017
Misligholdelse i entrepriseforhold
Det er ofte store summer, der står på spil i entrepriseforhold, og konsekvenserne af misligholdelse kan være alvorlige. Hvornår er det misligholdelse, og hvilke rettigheder og forpligtelser har entreprenør og bygherre i forholdet til hinanden. 
 
Kursusdag 3  - den 22. august 2017
Udbudsretlige problemstillinger
Mange opgaver sendes i udbud, og de enkelte entreprenører bruger betydelige ressourcer på udbuddene. Kendskab til de grundlæggende udbudsretlige regler for tildeling af opgaver i det forskellige udbudsformer, og konsekvenserne af tilsidesættelse af reglerne har stor betydning for entreprenørerne, både for dem får tildelt opgaven, men ligeledes for dem der ikke får tildelt opgaven.

Dato: Den 18. april, 16. maj og 22. august 2017, kl. 10.00 - 15.00.
Sted: Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Pris:  Deltagelse er gratis. Læs mere og tilmeld dig her.

Religiøs hovedbeklædning på arbejdspladsen

To domme fra EU-Domstolen om retten til at bære religiøs hovedbeklædning på arbejdspladsen

EU-Domstolen har i to helt nye domme fulgt den praksis om retten til at bære religiøs hovedbeklædning på arbejdspladsen, som Højesteret udstak i den såkaldte ”Føtex”-dom fra 2005. Her fastslog Højesteret, at en arbejdsgiver godt kan lave retningslinjer for medarbejdernes brug af hovedbeklædning på arbejdspladsen, hvis disse har et sagligt formål, herunder at det i forbindelse med direkte kundekontakt kan være arbejdsgivers ønske, at der ikke udtrykkes politiske eller religiøse overbevisninger. Læs mere her.

Kravene til tidsfristforlængelse

FAQ: I forbindelse med en større entreprise har vi fremsat krav om tidsfristforlængelse. Bygherren har imidlertid så meddelt os, at det er os som entreprenør, der har bevisbyrden for, at vi har krav på tidsfristforlængelse.
Er det korrekt?

SVAR: Det er korrekt, at det er entreprenøren, der har bevisbyrden for, at han har krav på tidsfristforlængelse. Kravene til bevisets styrke i AB 92 § 24 er relativt strenge. Bestemmelsen siger nemlig, at entreprenøren er underlagt en reklamationspligt ved forsinkelser, og hvis denne pligt ikke iagtages kan det – udover bevismæssige konsekvenser – få retsfortabende konsekvenser.
Læs mere her.

Byggeomkostningsindeks for boliger 4. kvartal 2016

De samlede omkostninger ved nybyggeri af boliger er steget med 0,5 % fra tredje kvartal til fjerde kvartal 2016.
I samme periode steg byggeomkostningerne for både enfamiliehuse og etageboliger ligeledes med 0,5 % Læs mere her.

Mere socialøkonomi i de offentlige indkøb

Torsdag den 30. marts 2017 sætter Kooperationen skarpt fokus på de kommunale indkøb, der hvert år skaber omsætning for 85 mia. kr. hos private leverandører, og som derfor kan blive en vigtig driver for at udvikle den socialøkonomiske sektor i Danmark. Målet er, at du som deltager går hjem med en klar idé om, hvordan din socialøkonomiske virksomhed kan få bedre gang i det kommunale salg. Eller hvordan man som kommune kan styrke de socialøkonomiske indkøb.

Vi angriber emnet fra flere vinkler:
 
Det politiske niveau: Hvor stor en del af de kommunale indkøb bestemmes i realiteten her? Hvordan kan socialøkonomi prioriteres politisk? Og hvad er de socialøkonomiske virksomheders mulighedsrum i forhold til at få indflydelse? 

Den kommunale forvaltning: Hvordan er de kommunale indkøb organiseret, og hvad er det for nogle mål og rationaler, der styres efter i den kommunale indkøbsafdeling? Og hvor langt kan kommunen gå uden at komme i karambolage med udbudsloven. 

Virksomhedsperspektivet: Hvordan får du som socialøkonomisk virksomhed hul igennem til det kommunale marked? Er det indkøbsafdelingen, beskæftigelsesforvaltningen eller det politiske niveau, du skal have bedre fat i?  

Læs mere om arrangementet her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp