Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Konference om folkelig energi og fællesskaber

Kooperationen inviterer til konference om "Folkelig energi, fællesskaber, forbrugereje og demokratisk deltagelse", den 14. marts 2017 i Fællessalen på Christiansborg i København. 

Konferencen består dels af tværgående faglige indlæg om forsyningssektoren i Danmark og dels af paneldebat med organisationer, tænketanke, folkeejede og forbrugerejede forsyningsvirksomheder og regeringens energi- og klimaordførere.
.
Dato: Tirsdag den 14. marts 2017, kl. 10.00-16.00.
Sted: Fællessalen, Christiansborg, København.
Pris:  Deltagelse er gratis.
Tilmeldingsfrist: Fredag den 10. marts 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Tilmelding til Kooperationens årsmøde 2017

Kooperationens Årsmøde 2017 for medlemmer afholdes den 8. juni 2017 i Aarhus. Kom til generalforsamling, lyt til oplæg og deltag i fællesskabet.

Dagens oplæg:

 • Mogens Lykketoft vil tale om FN’s nye globale bæredygtighedsmål.
   
 • Kristian Weise fra Cevea giver et bud på fremtidsperspektiverne for Kooperationen.
Efter formiddagens program og frokost tager vi igen på virksomhedsbesøg:
 • Det Nye Universitetshospital, den største arbejdsplads i Aarhus Kommune. Byggeriet af det store hospitalskompleks er organiseret som en by med kvarterer, gader, pladser og torve som grundlag for en mangfoldig og levende grøn bydel.
   
 • Vækstpark for Socialøkonomi, det nye kraftcenter for iværksætteri, socialt entreprenørskab og nye veje til beskæftigelse.
   
 • Sager der Samler, et hus for aktive medborgere og hverdagsaktivister med et ønske om fællesskab og at gøre en synlig forskel.
Om aften er der festmiddag i hyggelige omgivelser, hvor der som altid være rig lejlighed til hyggeligt samvær med nye og gamle venner, og i løbet af aftenen skal vi sammen opleve noget festligt og spændende.

Tilmeldingfrist: Fredag den 21. april 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Sidste frist for tilmelding til lederuddannelse

Kooperationen udbyder igen den særligt tilrettelagte Akademiuddannelse i ledelse 2017-2019 med start fra april. Uddannelsen består af seks moduler. Et modul per halvår.

Modul 1 - Ledelse i praksis
Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi
Modul 3 - Anvendt økonomi og Præsentationsteknik
Modul 4 - Det strategiske Lederskab
Modul 5 - Kvalitet/Miljø/Sikkerhed
Modul 6 - Afgangsmodul

Du kan tilmelde dig for 2 moduler ad gangen. Læs mere og tilmeld dig her.

NYT: Sidste mulighed for tilmelding er fredag den 3. marts 2017.

fødevareBanken får donation på 20.000 kr.

Det afgående amerikanske ambassadørpar donerer 20.000 kr. til fødevareBanken til støtte for organisationens arbejde med at forvandle madspild til måltider.

Parret, der for tiden er på ferie i Danmark, blev vist rundt af fødevareBankens direktør Karen Inger Thorsen og fik et indblik i, hvad det er for en slags fødevarer, der af den ene eller anden grund ikke kan sælges i butikkerne og derfor via fødevareBanken bliver til måltider for socialt udsatte. Læs mere her.

Få mere viden om de nye krav til behandling af personoplysninger på gratis workshops

Business photograph designed by Creativeart - Freepik.com

Virksomheder skal leve op til en lang række nye og skærpede krav om behandling af personoplysninger fra maj 2018. Allerede nu bør jeres virksomhed få et overblik over, hvordan I behandler personoplysninger og tilpasse jer de nye krav. Det giver store bøder ikke at overholde reglerne.

Kooperationen tilbyder jer deltagelse i to workshops i Odense.

Workshop 1 - den 29. marts 2017
Dokumentationskrav – persondatapolitikker og persondatamapping

 • Hvordan får man overblik over sin virksomheds datastrømme og behandlinger af personoplysninger?
 • Hvordan skal dokumentationen udformes?
 • Hvad skal indgå i en persondatapolitik?
 • Hvad vil Datatilsynet kigge på, hvis de kommer på besøg?
Workshop 2 - den 19. april 2017
Sikkerhedsbrud/beredskabsplaner og databehandlere/databehandleraftaler 
 • Hvordan forbereder man sig bedst muligt på uforudsete sikkerhedshændelser?
 • Hvordan skal virksomheden forholde sig til Datatilsynet og de personer, som oplysningerne vedrører?
 • Hvad skal man være opmærksom på ved brug af databehandlere?
 • Hvordan skal en databehandleraftale udformes?
Dato: Den 29. marts og 19. april 2017, kl. 14.00 - 16.00.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. 
Pris:  Deltagelse er gratis.

NY tilmeldingfrist: Den 13. marts 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Kom på kurser og bliv opdateret i entrepriseret

Kursusdag 1 - den 18. april 2017
Entrepriseaftalen
Entrepriseaftaler er komplekse og sammensatte, og fejl og uhensigtsmæssigheder kan give økonomiske udfordringer. Problemer med aftalegrundlaget giver anledning til mange tvister. Hvad regulerer entrepriseaftalen, betydningen af de forskellige entrepriseformer og hvilke rettigheder og forpligtelser har entreprenør og bygherre i forholdet til hinanden. 

Kursusdag 2 - den 16. maj 2017
Misligholdelse i entrepriseforhold
Det er ofte store summer, der står på spil i entrepriseforhold, og konsekvenserne af misligholdelse kan være alvorlige. Hvornår er det misligholdelse, og hvilke rettigheder og forpligtelser har entreprenør og bygherre i forholdet til hinanden. 
 
Kursusdag 3  - den 22. august 2017
Udbudsretlige problemstillinger
Mange opgaver sendes i udbud, og de enkelte entreprenører bruger betydelige ressourcer på udbuddene. Kendskab til de grundlæggende udbudsretlige regler for tildeling af opgaver i det forskellige udbudsformer, og konsekvenserne af tilsidesættelse af reglerne har stor betydning for entreprenørerne, både for dem får tildelt opgaven, men ligeledes for dem der ikke får tildelt opgaven.

Dato: Den 18. april, 16. maj og 22. august 2017, kl. 10.00 - 15.00.
Sted: Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Pris:  Deltagelse er gratis.
Tilmeldingfrist: Den 13. marts 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

To interessante domme på vej i Højesteret

I vores nyhedsbrev af 8. december 2016 fortalte vi om to nyligt afsagte domme, der vedrørte optælling af 120-sygedagsreglen i funktionærlovens § 5, stk. 2. 

Den ene af de domme, Østre Landsrets dom af 1. november 2016, skal nu for Højesteret, der derfor skal tage stilling til, om en arbejdsgiver var forpligtet til at acceptere medarbejderens tilbud om at stille sin arbejdskraft delvist til rådighed. Arbejdsgiveren afviste medarbejderens tilbud, og talte derfor de efterfølgende sygedage med som hele sygedage. Medarbejderen mente, at der kun skulle ske optælling i halve sygedage, i medfør af medarbejderens tilbud, og at arbejdsgiveren derfor var afskåret fra at medregne dem som hele sygedage. Læs mere her.

Ny kendelse på maleroverenskomstområdet

I en faglig voldgiftskendelse fra den 19. januar 2017 er det slået fast, at reglen i maleroverenskomstens § 10, stk. 2 omfatter de til enhver tid gældende bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen. 

Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Det påhviler parterne nøje at følge alle givne sikkerheds- og velfærdsbestemmelser”.

Danske Malermestre havde nedlagt principal påstand om, at bestemmelsen måtte anses som en kutyme/praksis, der kunne opsiges med et rimeligt varsel uafhængigt af overenskomsten, og subsidiært, at der ved bestemmelsens tilblivelse var taget forbehold for, at det udelukkende var arbejdsmiljølovgivningen pr. 1. marts 1973, der er omfattet af bestemmelsen. 

Opmanden forkastede begge påstande og gav i stedet Malerforbundet medhold i, at bestemmelsen ikke skal forstås som indeholdende en form for begrænsning i de forhold, der kan påtales ved brud på arbejdsmiljølovgivningen. 

Vi opfordrer i lyset heraf vores medlemmer til at være opmærksomme på kendelsen.

Dokumentation for ekstraarbejde

FAQ: I forbindelse med en større entreprise er vi blevet bedt om at udføre diverse ekstraarbejder. Ekstraarbejderne skulle vi udføre i regning. Bygherren vil nu ikke give os fuld betaling, idet han siger at arbejdets omfang er udokumenteret, og at prisen er urimelig høj. Kan han det?

SVAR: Det er bygherren, som skal bevise, at prisen for udført regningsarbejde er urimelig. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at entreprenøren slet ikke skal dokumentere udgifterne for det udførte ekstraarbejde. Som entreprenør er man forpligtet til at levere dokumentationsmaterialet i  sådan et omfang, at bygherren kan konstatere, om regningen er rimelig. Læs mere her.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg februar 2017

Den sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg fortsætter sin fremgang og er i februar oppe på minus 3 mod minus 5 i januar. De to underliggende indikatorer for ordrebeholdning og beskæftigelses-forventninger er begge gået opad i forhold til sidste måned. Læs mere her.

Mere socialøkonomi i de offentlige indkøb

Torsdag den 30. marts 2017 sætter Kooperationen skarpt fokus på de kommunale indkøb, der hvert år skaber omsætning for 85 mia. kr. hos private leverandører, og som derfor kan blive en vigtig driver for at udvikle den socialøkonomiske sektor i Danmark. Målet er, at du som deltager går hjem med en klar idé om, hvordan din socialøkonomiske virksomhed kan få bedre gang i det kommunale salg. Eller hvordan man som kommune kan styrke de socialøkonomiske indkøb.

Vi angriber emnet fra flere vinkler:
 
Det politiske niveau: Hvor stor en del af de kommunale indkøb bestemmes i realiteten her? Hvordan kan socialøkonomi prioriteres politisk? Og hvad er de socialøkonomiske virksomheders mulighedsrum i forhold til at få indflydelse? 

Den kommunale forvaltning: Hvordan er de kommunale indkøb organiseret, og hvad er det for nogle mål og rationaler, der styres efter i den kommunale indkøbsafdeling? Og hvor langt kan kommunen gå uden at komme i karambolage med udbudsloven. 

Virksomhedsperspektivet: Hvordan får du som socialøkonomisk virksomhed hul igennem til det kommunale marked? Er det indkøbsafdelingen, beskæftigelsesforvaltningen eller det politiske niveau, du skal have bedre fat i?  

Læs mere om arrangementet her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp