Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Ny direktør hos Huset Venture i Danmark

Inge Bak er ny administrerende direktør for Huset Venture i Danmark. Med sig har hun en solid forretnings- og ledelseserfaring fra poster i erhvervslivet, og hun har stærke strategiske, markedsmæssige og økonomiske kompetencer.

"Inge Bak har en spændende profil, og hun har alle de kompetencer som vi i bestyrelsen mener, at Huset Venture har brug for som virksomhed", siger René Skau Bjørnsson, bestyrelsesformand i Huset Venture.

"Huset Venture har et meget stort erhvervspotentiale. Der kommer løbende mere og mere fokus på socialt ansvar og værdier, og her gør Huset Venture en markant forskel. Vi skal løbende fortælle omverdenen, at det er en fordel at handle med en socialøkonomisk virksomhed, og at kundernes CSR-indsats automatisk forbedres", siger Inge Bak.

Kooperationens iværksætternetværk

Iværksætternetværket er for kooperative og sociale iværksættere, der ønsker at være del af et dynamisk netværk. 

Oplæg ved Student & Innovation House (CBS)
En gruppe CBS-studerende har siden 2013 arbejdet på at rejse penge til at forvandle den gamle Frederiksberg Politigård til et studenter- og innovationshus. I begyndelsen af marts kom den seneste fondsstøtte – nu har de 52 millioner kroner.

Anne Katrine Buch Vedstesen og Christian Refshauge co-founders af Forening Student & Innovation House vil fortælle om, hvordan en gruppe studerende med en klar vision skabte et bæredygtigt og engagerende studenterhus, der vil forandre samfundet.

Dato: Onsdag den 2. november 2017.
Sted: Kooperationens Hus, Reventlowsgade 14, st., 1651 København V.
Pris:  Deltagelse er gratis. Læs mere og tilmeld dig her.

Strategisk forretningsudvikling og impact-investeringer

Unik mulighed for midtjyske socialøkonomiske virksomheder:
Få ekspertsparring til at arbejde med jeres virksomheds langsigtede forretningsmæssige udvikling.

Netværket Socialøkonomi Midtjylland holder et heldagsarrangement med fokus på strategisk forretningsudvikling og impact-investeringer i socialøkonomiske virksomheder.  

  • Hvad er impact-investeringer/sociale investeringer – særligt ift. socialøkonomiske virksomheder?
  • Hvad kigger investor efter/hvorfor?
  • Hvilken dokumentation vil investor gerne se?
  • Hvordan er det at samarbejde med en (social) investor?
  • Hvis du søger investeringer – gode råd.
Dato: Den 31. oktober 2017
Sted: Erhvervsskolen Vestjylland, Vestergade 42, 6900 Skjern
Pris:  Gratis. Læs mere og tilmeld dig her.

Fællesskabsøkonomier - Workshop Bornholm

Kooperationen har igennem de senere år haft fokus på den nyere andelsorganisering og lokal udvikling i landdistrikterne. Formålet med workshoppen er, at deltagerne får forståelse for og konkret viden om opstart af en fællesskabsøkonomi / andelsorganisering og udvikling af konkrete forslag til en andelsstruktur. 

På workshoppen vil der være indlæg om overvejelser, opstart og erfaringer fra kooperativet Thorupstrand Kystfiskerlaug, Jammerbugt, Den Økologiske Jordbrugsfond på Bornholm og Bornholms Folkefarm.

Dato: 1. november 2017 kl. 16:30 - 20.30
Sted: Møbelfabrikken i Nexø, Gl. Rønnevej 17 A, 3730 Nexø
Tilmeldingsfrist: Den 23. oktober 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Fællesskabsøkonomier - Workshop Ringsted

Kooperationen inviterer til workshop i Ringsted. Formålet med denne workshop er at bidrage til udbredelsen af og kendskabet til at organisere lokal fødevareproduktion og forarbejdning samt salg i en andelsstruktur. 

Målgruppen for workshoppen er lokale fødevareproducenter og forarbejdningssteder, der påtænker at organisere sig i fællesskabsøkonomier eller andelsstrukturer.

På worshoppen vil der være indlæg om overvejelser, opstart og erfaringer fra Halsnæs Spisekammer, Farendløse Mosteri og Brinkholm Økologisk Landbrug. 

Dato: Den 8. november 2017 kl. 16.30 til 20.00
Sted: Søtofte Kur, Søtoftevej 86, Søtofte, 4100 Ringsted
Tilmeldingsfrist: Den 30. oktober 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

 

Træk det sociale kort

Kom og bliv inspireret til selv at starte en socialøkonomisk virksomhed eller tage mere socialt ansvar på Iværksætterfestival 2017 i Odense i uge 46.

Den 15. november deltager Kooperationen i konferencen "Træk det sociale kort" med paneldebatter om socialøkonomisk virksomhed, hvor der sættes fokus på fremtidens forventninger til virksomhedens sociale ansvar. Der er inviteret nogle af de mest vidende og erfarne mennesker på området til at diskutere tre overordnede emner. 

Dato: Den 15. november 2017.
Sted: Stjerneskibet, Havnegade 29, 5000 Odense C
Pris:  Gratis. Læs mere her og tilmeld dig her.

Spotlight på socialt iværksætteri

Københavns Kommune skal have en strategi for socialt iværksætteri.
Kooperationen samler i samarbejde med KPH Projects Københavns sociale iværksættermiljø for at skabe opmærksomhed om den værdi, sociale virksomheder skaber for København - og for i fællesskab at arbejde for bedre rammevilkår. 

Dato: Den 16. november 2017
Sted: KPH Projects, Enghavevej 80, København SV.
Pris:  Gratis. Læs mere om arrangementet her.

Åben workshop for sociale iværksættere

Overvejer du, eller er du i gang med at starte en socialøkonomisk virksomhed i Region Midtjylland? Så er der nu hjælp at hente!

Netværket Socialøkonomi Midtjylland og Sociale Entreprenører i Danmark er gået sammen om at samle fagfolk og praktikere med viden om socialøkonomisk forretningsudvikling i samme rum, på samme tid.

Målet er at give midtjyske socialøkonomiske iværksættere inspiration og konkret sparring til deres forretningsudvikling.

Dato: Den 12. december 2017.
Sted: Kulturgyngen, Mejlgade 53, 8000 Aarhus C
Pris:  Gratis. Læs mere og tilmeld dig her. 

Rolle og ansvar som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Målet med kurset er først og fremmest at bevidstgøre dig om din rolle og dit ansvar som bestyrelsesmedlem og vil blandt andet fokusere på:   

  • Bestyrelsesarbejdet i praksis.
  • Hvad skal du som bestyrelsesmedlem kunne, og hvad du skal forvente?
  • Hvilket ansvar har du?
  • Hvad skal du have af nøgletal og anden information om virksomheden? 
Underviser er Ole Borch, advokat og forfatter til bogen ”Ny i bestyrelsen”:

Dato: Den 18.-19. januar 2018.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Pris:  Kr. 2.600 alt inklusiv.
Tilmeldingfrist: Den 15. november 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Virksomhedskøber hæftede for sælgers retsstridige opsigelse

Højesteret har den 17. oktober 2017 afsagt dom i en sag, hvor et konkursbo solgte en del af den konkursramte virksomhed. Få dage inden salget fritstillede konkursboet en tillidsrepræsentant, hvilket betød, at han ikke skulle overtages af køber.

Spørgsmålet i sagen var, om køber hæftede for de krav, tillidsmanden havde mod virksomheden i medfør af reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.

Efter lovens § 2 indtræder en erhverver (køber) af en virksomhed umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overdragelsestidspunktet, hvad enten disse er fastsat individuelt, i overenskomster eller i henhold til offentlig lovgivning. Læs mere her.

Kontrol af underentreprenørens arbejde

I et entrepriseforhold mellem en hovedentreprenør og underentreprenør er det som udgangspunkt ikke hovedentreprenørens opgave at kontrollere underentreprenørens arbejde. Som hovedregel er underentreprenøren ansvarlig for at udføre sit arbejde korrekt.

Hvis det viser sig, at underentreprenørens arbejde er mangelfuldt, ses det til tider, at underentreprenøren i sådanne sager gør gældende, at bygherren (hovedentreprenøren) eller dettes tilsyn burde have opdaget, at det arbejde, underentreprenøren har udført, ikke er håndværksmæssigt korrekt. Og som følger gøres det gældende, at underentreprenøren ikke er ansvarlig for manglen. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp