Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Udviklingsforeningens årsmøde 2018

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Udvklingsforeningens årsmøde 2018 afholdes den 6. marts 2018 på Hotel Park i Middelfart. Læs mere og tilmeld dig her.

På årsmødet holder Udviklingsforeningen generalforsamling, og der vil som tidligere være indlæg med inspiration til hverdagen i virksomhederne. Denne gang kan I høre om "Bæredygtigt byggeri" og "Hvor klemmer den entrepriseretlige sko for tiden?".

Tilmeldingsfrist: Den 22. januar 2018.

Læs mere om årsmødet og tilmeld dig her.

Kooperationens årsmøde 2018

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Kooperationens årsmøde 2018 holdes på Konventum i Helsingør den 12. juni 2018.

Under årsmødet afholder Kooperationen generalforsamling. Der vil være inspirationsoplæg, virksomhedsbesøg og masser af mulighed for at møde kollegaer fra andre kooperative virksomheder.

Sæt et kryds i din kalender
Programmet for årsmødet og yderligere information kommer senere.

Landdistriktskonference 2018

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Kooperationen inviterer til Landdistriktskonference 2018 i Silkeborg. Konferencen sætter fokus på, hvordan fællesskabsøkonomier skaber udvikling i lokalområdet i form af arbejdspladser, salg af lokale produkter, øget fællesskabsfølelse og solidaritet, og hvilke perspektiver der er for fremtiden. På konferencen vil andelsorganiseringer, fællesskaber, meningsdannere, forskere og politikere komme med indlæg. 

Dato: Den 28. februar 2018.
Sted: Langsøhus, Vestre Ringvej 51, 8600 Silkeborg.
Pris:  Deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfrist: Den 16. februar 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Ny overenskomst for service

3F Privat Service, Hotel og Restauration, Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet og Kooperationen har for nyligt indgået overenskomst for service.

Overenskomsten dækker rengøringsarbejde, der udføres af rengøringsvirksomheder, der er medlem af Kooperationen. 

Virksomheder, der har ansat rengøringsmedarbejdere, men hvor rengøring ikke er virksomhedens hovedaktivitet, kan også blive omfattet af den nye overenskomst ved tiltrædelse. Kooperationen bistår gerne med indgåelse af de nødvendige aftaler for rengøringsmedarbejdere ansat i disse virksomheder.

Serviceoverenskomsten 2017-2020 kan læses her.

Ny direktør for den erhvervsdrivende Fond Grantoftegaard

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Den 1. december 2017 er Tanja Höper tiltrådt som ny direktør for Grantoftegaard. Tanja har en baggrund som udviklingschef i Hundested Havn, special konsulent i Hillerød kommune samt koordinator i LAG Halsnæs. Endvidere har hun drevet flere restauranter.

Tanja glæder sig til at bidrage til den fortsatte udvikling af Grantoftegaard og Pederstrups lokalmiljø. Grantoftegaard, der er medlem af Kooperationen, er en socialøkonomisk virksomhed, der driver økologisk landbrug samt en cafe i Ballerup. Derudover tilbydes en række beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb. www.grantoftegaard.dk 

Personaleforum om den nye ferielov

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Vi inviterer til et nyt møde i Kooperationens Personaleforum, hvor vi sætter vigtige temaer inden for ansættelsesretten på dagsordenen. 

Temaet på dette møde vil være den nye ferielov. David Bar-Shalom fra Kooperationen vil gennemgå hovedtrækkene i den nye lov, herunder hvad overgangen til de ny regler om samtidighedsferie vil betyde, fx i forbindelse med overenskomstfornyelser.

Du er meget velkommen til at dele invitationen med din kollega.

Dato: Den 8. februar 2018.
Sted: Hustømrerne A/S, Katrinebjergvej 117, 8200  Aarhus N.
Pris: Deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfrist: Den 5. februar 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Dokumentation af social impact

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Til februar holder netværket Socialøkonomi Midtjylland første netværksmøde i 2018, og emnet for dagen vil være, hvordan socialøkonomiske virksomheder dokumenterer den værdi, de skaber for samfundet. 

Anne Skovgaard, udviklingschef i Den Sociale Kapitalfond, vil give en introduktion til det nye regneværktøj på www.socialetal.dk, som beregner samfundsmæssige besparelser i kroner og ører, når udsatte ledige hjælpes i beskæftigelse. 

Dato: Torsdag den 1. februar 2018.
Sted: Hertha Levefællesskab, Landsbyvænget, Herskind, 8464 Galten.
Pris:  Gratis.

Læs mere om dagen og tilmelding her.

Invitation til Socialøkonomisk Forum

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Så er det snart tid til nyt møde i Kooperationens Socialøkonomiske Forum.
Temaet er ”Salg for Idealister”. Vi håber meget, at 1-2 repræsentanter fra jeres virksomhed har lyst til og mulighed for at deltage. Arrangementet er for alle medlemsvirksomheder i Kooperationen, der arbejder med eller interesserer sig for socialøkonomi.

På programmet er: 

  • Byvandring på Vesterbro med Gadens Stemmer
  • Sidste nyt hos jer, i Kooperationen og på SØV-området
  • ”Salg for idealister”, oplæg og workshop
    v/ Leon Birdi, ekspert i salg og forretningsudvikling.
Dato: Den 5. marts 2018, kl. 14.00-18.00.
Sted: Kooperationen, Reventlowsgade 14, st. th., 1651 København V
Pris:  Gratis

Tilmeldingsfrist: Den 26. februar 2018. Læs mere og tilmeld dig her.
 

Personalejura for praktikere

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:

  • Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning
  • Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler
  • Ferieloven
  • Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning
  • Personalepolitik.
Dato: Den 13.- 14. marts 2018.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Pris:  Kr. 2.500 alt inklusiv, også overnatning.

Tilmeldingsfrist: Den 9. februar 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Som bygge- og projektleder er din kommunikation og dit samspil med kunder og samarbejdspartnere præget af, hvor forskellige vi selv, vores opgaver og faglige baggrunde er i en håndværksvirksomhed. Det er derfor vigtigt, at du i dit daglige arbejde kender dig selv og ved, hvilken betydning din kommunikation har i forhold til at få en god opgaveløsning.

På kurset ”Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder” lærer du din personlighedstype at kende på baggrund af en såkaldt JTI-profil, og du lærer, hvordan du med din profil kan forhandle og løse konflikter i stedet for at have uoverensstemmelser, som ender i det rene juristeri.

Dato: Den 20. marts 2018 (ikke flere ledige pladser). 

EKSTRA KURSUS 
Dato: Den 5. april 2018 (stadig ledige pladser). 
Sted: Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart 
Pris:  Deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfrist: Den 16. februar 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Fleksjob og handicap

da68da82-81ad-4729-8733-d9e4a00a9036.png

Ligebehandlingsnævnet traf den 3. oktober 2017 en afgørelse om fleksjob og forskelsbehandling på grund af handicap.

En kvinde blev efter 7,5 måneds ansættelse som rengøringsassistent i et fleksjob med en ugentlig arbejdstid på 7,5 timer afskediget. Nævnet vurderede, at kvinden havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand på grund af håndledssmerter. Læs mere her.

De nye medlemmer i frivillighedsrådet

Så er de nye medlemmer af Frivillighedsrådet blevet valgt ind og blandt andet er Mirka Mozer, direktør i den socialøkonomiske medlemsvirksomhed ”Indvandrer Kvindecentret” blevet valgt ind. 

Du kan se hele medlemslisten her.

Stort tillykke til alle de valgte!

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp