Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kooperationens Akademiuddannelse i ledelse

Kooperationen udbyder Akademiuddannelse i ledelse 2017-2019 med start fra apil næste år. Uddannelsen består af seks moduler. Et modul per halvår.

Modul 1 - Ledelse i praksis
Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi
Modul 3 - Anvendt økonomi og Præsentationsteknik
Modul 4 - Det strategiske Lederskab
Modul 5 - Kvalitet/Miljø/Sikkerhed
Modul 6 - Afgangsmodul

Du kan tilmelde dig for 2 moduler af gangen. Læs mere og tilmeld dig her.
Fristen for tilmelding til modul 1 og 2 er den 1. marts 2017.

Invitation til Landdistriktskonference

Kooperationen inviterer til konference om den nye andelsorganisering og dens betydning for lokaludvikling i landdistrikterne mandag den 6. februar 2017 kl. 10.00 - 16.00 i Fællessalen på Christiansborg i København.

Der vil blive sat fokus på fællesskabstankegangen i de kooperative organiseringsformer. På konferencen vil andelsorganiseringer, fællesskaber, meningsdannere, forskere og politikere komme med indlæg. Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Udviklingsforeningens årsmøde 2017

Udvklingsforeningens årsmøde 2017 afholdes den 15. marts 2017 på Laugesens Have ved Videbæk mellem Herning og Ringkøbing.

På årsmødet holder Udviklingsforeningen generalforsamling, og vi har igen i år spændende indlæg med inspiration til hverdagen. Kom og hør om "Udenlandske virksomheder og udstationerede arbejdstagere" og "Bedre Bundlinje 3.0".

Tilmelding
Sidste frist for tilmelding er mandag den 30. januar 2017. 
Læs mere og tilmeld dig her.

Konkurrence – Støt de boligsociale indsatser

BMF-Fonden og Malerforbundet indbød malerskolernes lærlinge til faglig dyst, som løb fra den 1. august til den 6. december 2016. 

Konkurrencen skulle give eleverne færdigheder inden for uddannelsesmålene i farvelære, opmåling og dekorationsteknik. Opgaven bestod i, at de deltagende lærlinge skulle udfærdige et forslag til udsmykning af en trappeopgang med en kort redegørelse for motiv, komposition og farvevalg. Temaet for opgaven var ”popart”. Læs mere her.

Giv et medlemskab af fødevareBanken i gave

I december måned sætter fødevareBanken fokus på, hvordan du kan være med til at knække julenødden, det vil sige bekæmpe madspild og madfattigdom i Danmark. Støt fødevareBanken og vær med til at sørge for, at socialt udsatte børn, unge og voksne får et godt, sundt og nærende måltid mad. En meningsfulde julegave. Læs mere her.

Invitation til Socialøkonomisk Forum

Så er det tid til andet møde i Kooperationens Socialøkonomiske Forum. 
Arrangementet er for alle medlemsvirksomheder i Kooperationen, der arbejder med eller interesserer sig for socialøkonomi.

På programmet er:

  • Sidste nyt i Kooperationen og på SØV-området
  • Nyheds- og sparringsrunde
  • Folkemødet 2017 - skal vi gøre noget sammen
  • Kort rundtur på Send Flere Krydderier samt lidt at spise og drikke
Dato: Den 12. januar 2017, kl. 14.30 - 17.30.
Sted: Send Flere Krydderier, Nørre Allé 7, 2200 København
Pris:  Gratis
Tilmeldingfrist: Den 5. januar 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

To interessante domme om 120-sygedagsreglen og delvis sygemelding

En af betingelserne for anvendelse af det forkortede opsigelsesvarsel i funktionærlovens § 5, stk. 2, der populært kaldes 120-sygedagesreglen, er, at funktionæren inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage. To nye domme fra Østre Landsret har nu givet os indsigt i, hvordan dette skal forstås i forhold til delvise sygemeldinger. Læs mere her.

Udbud bliver 100 % elektronisk

Myndighederne har siden udbudslovens ikrafttrædelse skulle overholde en række krav om elektroniske sagsgange i udbudsproceduren. 

Men fra den 1. januar 2018 bliver det et lovkrav, at udbudsprocedurer skal gennemføres fuldt ud elektronisk, og reglerne som helhed træder i kraft den 1. juli 2018. At hele udbudsprocessen på sigt skulle gennemføres fuldt ud elekronisk, har imidlertid været klart helt fra vedtagelsen af udbudsdirektivet i 2014. Læs mere her.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg november 2016

Den sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er på minus 7 i november mod minus 6 i oktober. Igennem 2016 har indikatoren ligget stabilt mellem minus 4 og minus 9. Vurderingen af ordrebeholdningen er negativ, mens beskæftigelsesforventningerne er positive. I ikke-korrigerede tal er der et forventet sæsonbestemt fald. Ud af det samlede antal stikprøvebesvarelser indløb 74 % før USA’s præsidentvalg den 8. november, 26 % efter. Læs mere her.

Byggeomkostningsindeks for boliger 3. kvartal 2016

De samlede omkostninger ved nybyggeri af boliger er faldet med 0,1 % fra andet kvartal til tredje kvartal 2016.
I samme periode faldt byggeomkostningerne for etageboliger med 0,4 %, mens byggeomkostningerne for enfamiliehuse var uændret. Læs mere her.

Anbefalinger til en stærkere socialøkonomi

Ti EU-lande har nu underskrevet Bratislava-erklæringen, hvor der opfordres til at anerkende vigtigheden af socialøkonomi samt en række anbefalinger, der skal styrke socialøkonomien i Europa. Anbefalingerne er udarbejdet af GECES Expert Group on Social Entrepreneurship, hvor Susanne Westhausen, administrerende direktør i Kooperationen, har siddet med ved forhandlingsbordet i EU. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Tlf.: 33 55 77 30
Fax: 33 31 21 30
E-mail: kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp