Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Samarbejde i fokus på VN konference 2016

Tema: Samarbejdets rammer, redskaber og muligheder
Årets VN konference finder sted i Odense torsdag den 17. november 2016.

Professor Steen Hildebrandt deler ud af sin store erfaring og fortæller om "Hvordan opnås et godt samarbejde?"

Det er gratis at deltage i konferencen. Tilmeldingsfristen er den 14. oktober 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

Kom tilbage til 70'erne i efterårsferien

Vil du med tilbage til årtiet, hvor alt blev politisk, kvinderne gjorde oprør, og musikken bragede derudad. Arbejdermuseet inviterer til en tur gennem 70’erne med faner, flippere og nye fællesskaber. Børn og voksne kan på Kulturnatten fredag den 14. oktober tage på tidsrejse.

I efterårsferien byder Arbejdermuseet også på lys- og lydshow, skattejagt og 70’ernes livretter. Ugen slutter med et stort sønderjysk kaffebord søndag den 23. oktober. Læs mere på Arbejdermuseet nye hjemmeside.

Projekt “Saving Jobs!”

Projektet har til formål at forbedre mulighederne og forenkle betingelserne for at omdanne virksomheder til medarbejderejede kooperativer. Endvidere skal "Saving Jobs!" skabe opmærksomhed omkring fordelene ved den kooperative organisationsmodel. Partnerlandene er Spanien, Storbritannien, Polen og Danmark. Projektet varer til og med udgangen af 2017.
Læs mere her.

Hustømrerne A/S er nomineret til CSR People Prize 2016

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) uddeler CSR People Prize for at hylde de virksomheder i Danmark, der gør en ekstraordinær indsats for at udvise socialt ansvar over for både medarbejdere og lokalsamfund. 

Hustømrerne A/S er nomineret til at modtage prisen. Virksomheden tager godt imod lærlinge, byder flygtninge velkomne og er med til at oplære fleksjobbere og ekskriminelle. Læs nomineringsbegrundelsen her.

Kooperative virksomheder vækster med 7 % og en samlet omsætning på $ 2,53 billioner

Verdens 300 største kooperativer har forøget deres omsætning med 7,20 % til en samlet omsætning på $ 2,53 billioner ifølge 2016 udgaven af databasen ”The World Co-operative Monitor”. Tallene blev præsenteret på det internationale topmøde for kooperativer i Quebec, Canada. Databasen er unik, idet den som den eneste indsamler og analyserer data fra verdens største kooperative organisationer og virksomheder ledet af kooperativer. Læs mere her.

Regnskabskursus for bestyrelsesmedlemmer

På kurset får du kendskab til:

  • De grundlæggende forudsætninger for budgetlægning og vejledning i budgetlæsning.
  • Regler for aflæggelse af årsregnskab og særlige krav til aflæggelse af årsregnskab i små og store virksomheder.
  • Problemstillinger ved aflæggelse af årsregnskab for udviklingsprojekter, ejendomme, igangværende arbejder, hensatte forpligtelser m.v.
Dato: Den 24. - 25. november 2016 i Odense.
Pris:  Kr. 2.600 alt inklusiv.
Tilmeldingsfrist: Den 21. oktober 2016. Tilmeldingen er bindende.
Læs mere og tilmeld dig her.

Bliv skarp på den nye persondatalovgivning

Den kommende lovgivning indebærer en lang række nye og skærpede krav til virksomheders behandling af personoplysninger fra maj 2018, og bødestraffen for ikke at overholde reglerne er høj. Virksomheder bør derfor allerede nu danne sig et overblik over, hvordan de behandler personoplysninger og være sikre på, at man tilpasser sig de nye krav. Du får mere at vide om:

  • Dokumentationskrav 
  • Data Protection Officer 
  • Data Protection by Design/by Default 
  • Databehandlere 
  • Sanktioner
  • Anbefalinger til hvordan virksomheden kan forberede sig 
Dato: Den 7. november 2016 i Odense.
Pris:  Deltagelse er gratis.
Tilmeldingsfrist: Den 14. oktober 2016.
Læs mere og tilmeld dig her.

Feriefridage kunne ikke kræves udbetalt

Højesteret har afsagt dom i en sag, der vedrørte spørgsmålet om krav på udbetalingen af ikke-afholdte feriefridage. ”Feriefridagene” har ikke noget at gøre med de feriedage, der gælder i medfør af ferieloven, men havde her status af en kutyme, hvoraf det fulgte, at medarbejderne i tillæg til ferie afholdt i medfør af ferieloven havde ret til at afholde fem feriefridage om året.
Læs mere her.

Ændring af regler i tilbudsloven

Der er ingen tvivl om, at det offentlige er en vigtig indkøber på bygge- og anlægsområdet. Derfor er det væsentligt, at der er gode rammer for at gennemføre udbud med rimelige vilkår for såvel de offentlige ordregivere som de virksomheder, der ønsker at byde på opgaverne. Men med de planer om ændring af tilbudsloven – som erhvervs- og vækstministeren netop har luftet – er der lagt op til at begrænse udbyders mulighed for at indhente en håndfuld uformelt forhandlede underhåndsbud. Læs mere her.

Ny pulje til socialøkonomiske virksomheder

Socialøkonomiske virksomheder kan nu søge om midler til at styrke deres virksomhed gennem konkret forretningsudvikling eller opbygning af nye strategiske partnerskaber. Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er blevet tilført 5 mio. kr. til etablering af en tilskudspulje målrettet socialøkonomiske virksomheder. Midlerne er afsat til at fremme markedsudvikling i den socialøkonomiske sektor gennem partnerskaber og styrke professionalisering i de socialøkonomiske virksomheder gennem målrettet forretningsudvikling. Læs mere her.

Socialøkonomiske virksomheder i Danmark

Socialøkonomisk virksomhed - økonomisk vækst eller social foranstaltning? Huset Venture indbyder til konference med dette spørgsmål som omdrejningspunkt. Social økonomiske virksomheder er i vækst i Danmark. Hvilken rolle de skal spille i samfundet fremover, og hvor er de på vej hen? Tilmeldingsfrist er den 15. november 2016. Læs mere her

Få gode råd om mental sundhed på arbejdspladsen

Knap seks ud af ti har oplevet mentale helbredsproblemer som stress, angst og depression på deres arbejdsplads, enten hos en kollega eller på egen krop. Få svar på, hvordan du kan tackle mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen og hjælpe medarbejdere eller kolleger, der er ved at gå ned med flaget på www.mentalsundhed.dk. Bag hjemmesiden står et bredt partnerskab på tværs af sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Tlf.: 33 55 77 30
Fax: 33 31 21 30
E-mail: kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp