Copy

Kære medlemmer

Et brag af et årsmøde er nu veloverstået og sikke en fest, vi havde sammen! Tak til alle jer, der deltog, og som var med til at gøre det til en helt særlig dag. Jeg håber, at I nød godt af, både det vi diskede op med til maven, ganen og til hjernen med de forskellige oplæg og talere, som vi havde indbudt til komme med deres bud på, hvad der skal ske i den kooperative bevægelse de næste 100 år. Jeg håber også, at I fik taget vores 100-års jubilæums "merchandise" med hjem under armen, hvor vi bl.a. sætter fokus på demokrati og forpligtende fællesskaber. Budskaber, som er trykt på plakater, som i disse dage pryder Aarhus, Odense og København. Måske I spotter en plakat i bybilledet? I så fald, så send os gerne et billede af det!

Og apropos 100 år med forpligtende fællesskab. Det er netop gennem forpligtigende fællesskaber med andre, at den kooperative model sikrer den stærkeste platform til at forandre verden til det bedre! Hvad enten det er fællesskaber, hvor flere borgere går sammen og opretter en lokal købmand, så de både har indkøbsmuligheder og beskæftigelse, eller om det er oppe i en større skala, hvor det f.eks. er vindmøllelaug, som sikrer grøn energi til mange husstande. Uanset størrelsen på det forpligtigende fællesskab, så er grundessensen den samme: det er til gavn for flere.
 
Når et behov eller en god ide opstår, og flere går sammen om at skabe et forpligtigende fællesskab, så opstår der på mange måder noget magisk. Præcis ligesom Rochdale pionererne i 1844, som formulerede de syv kooperative principper, som i dag danner grundlag for millioner af kooperativer og fællesskaber. Og det er netop i de forpligtigende fællesskaber, vi skal finde kimen til at sikre en bedre verden i fremtiden. For kun sammen kan vi opnå store positive forandringer, gennemføre den grønne omstilling og redde kloden. Sammen står vi stærkere!

Glade hilsener

Susanne Westhausen,
Direktør Kooperationen

Kooperationen på Folkemøde Bornholm 

Under overskriften ’Kooperative virksomheder – fremtidens virksomheder?’ sætter Kooperationen fokus på Kooperationens 100 års-jubilæum, og hvordan kooperative virksomheder kommer til at præge de næste 100 år. Dato er lørdag den 18. juni 2022 fra kl. 9.00 -10.00 i Danchells debattelt.

Demokrati, medborgerskab, bæredygtighed, socialt ansvar. Der er mange af tidens dagsordner, som de kooperative virksomheder – eller demokratiske virksomheder, som de også kaldes – har arbejdet med, siden de første blev grundlagt i England for snart 200 år siden. Uden kooperative fabrikker, pengeinstitutter, brugsforeninger, byggevirksomheder mv. ville vi næppe have nået det velfærdsniveau, vi har i Danmark i dag.

Men hvad er den moderne kooperative bevægelses rolle i samfundsudviklingen de næste 100 år? Det skal vi diskutere i dag og samtidig kigge kortvarigt tilbage på de sidste 100 års kooperative rejse. Hvad har vi lært? Hvordan ser de kooperative virksomheder ud i dag? Hvad er deres rolle i samfundet? Og hvordan gør vi den kooperative bevægelse endnu stærkere i Danmark, end den er i dag?

Prisuddeling på Folkemødet 

Årets Socialøkonomiske Kommune bliver kåret på Folkemødet fredag den 17. juni 2022 kl. 18 i Kommunernes Telt. Hvert år kårer den Socialøkonomiske Alliance, som bl.a. Kooperationen er del af, den kommune, der har gjort mest for at støtte og fremme socialøkonomien til gavn for de mennesker, der har svært ved at finde fodfæste i arbejdsmarkedets fællesskaber

Tidligere vindere tæller Silkeborg, Kolding, Slagelse og Aalborg, der vandt prisen i 2021. Denne aften skal vi uddele prisen for 2022. Efter prisuddelingen er virksomhederne bag prisen værter for en uformel netværksbar i Kommunernes telt.
Læs mere her

Talk om demokratisk iværksætteri

Kooperationen satte Kristi Himmelfartsdag torsdag den 26. maj 2022 iværksætteri og stereotyper til debat på Talk Town festival. Her blev der spurgt, hvilke barrierer man møder særligt som kvinde og minoritetsperson, når man er iværksætter? Og der blev sat fokus på, hvad demokratisk iværksætteri er.
 
Samtalen bestod af et panel med konsulent i Kooperationen Elsa Brander, Laura Klakk fra Log Ladies og Natalia Araya Araya stifter af NatWork, som har deltaget i ØreXund Excubator. Moderator var Helena Gleesborg Hansen, konsulent i Kooperationen. Panelet delte ud af deres erfaringer og kom med konkrete råd til, hvordan man starter en demokratiskejet virksomhed. 
Se hele samtalen her

Kooperationen søger en praktikant 

Vi søger en engageret praktikant, der kan hjælpe os i vores arbejde for at skabe bedre vilkår for kooperative, bæredygtige, demokratiske og socialøkonomiske virksomheder i Danmark. 

Vi tilbyder en unik mulighed for at prøve kræfter med videnarbejde, medlemsservice, kommunikation og interessevaretagelse i en værdibaseret arbejdsgiver- og interesseorganisation, hvor du også vil få indsigt i ”det virkelige liv”, som det udspiller sig i vores medlemsvirksomheder.   

Praktikperioden vil i udgangspunktet være fra den 1. september 2022 til den 31. december 2022 med en ugentlig arbejdstid på 34 timer. 
Læs om stillingen her

Link Project udvider – vil du være med?

Link Project er et kooperativ og en platform for medlemmer, der arbejder indenfor det kreative og humanistiske felt. Virksomheden blev oprettet i 2021 af Mette Bielefeldt Bruun (kunsthistoriker) og Christel Witthøft Cortz (designer) og har deltaget i og fået sparring til processen gennem Ørexund Excubator, et projekt som Kooperation er del af. Link Project søger nu partnere, er det dig eller en du kender?

”Det gør vi ved at projektlede, kuratere udstillinger og workshops, formidle samt rådgive og fundraise til kreative og kunstneriske projekter (det kunne være design, kunst, håndværk og byudvikling). Vi er nu der, hvor Link Project gerne må vokse til et større fællesskab. Vi tror nemlig på værdien af tværfaglige samarbejder, og at vi sammen er dygtigere, end vi er hver for sig."

Som medlem kan man bruge Link Project til at promovere sig selv og hinanden gennem hjemmeside, Instagram og Facebook og bidrage til at udvikle og tiltrække nye fælles projekter. Hvis det lyder fristende – eller du kan se en mulighed for at samarbejde, så kontakt Link Project via deres hjemmeside.
Læs mere her
Kursus

Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder

22. september 2022, kl. 09.30 – 16.00 på Hindsgavl Slot.
Program og tilmelding
Kursus

Styrkebaseret udvikling

8. november 2022, kl. 09.30 – 16.00 på Hindsgavl Slot.
Program og tilmelding
Kursus

Konflikthåndtering og løsning

4. oktober 2022, kl. 09.30 – 16.00 på Hindsgavl Slot
.
Program og tilmelding

Socialøkonomiske partnerskaber

Kom til arrangement om socialøkonomi på Posthuset i Kolding den 7. juni 2022 kl. 15.00-17.00. Hvad enten du driver en traditionel eller socialøkonomisk virksomhed, kan du høre om muligheder for at indgå socialøkonomiske partnerskaber og om, hvordan forskellige socialøkonomiske partnerskaber har skabt værdi for både de socialøkonomiske og traditionelle virksomheder, som har indgået dem.
Læs mere om socialøkonomiske partnerskaber på Rummelig Genstarts hjemmeside her
Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her

Lovbekendtgørelse om den aktive beskæftigelsesindsats

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en lovbekendtgørelse, som har til formål at skabe overblik over den gældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der er vigtigt at pointere, at der ikke foretaget nogle ændringer i loven. Lovbekendtgørelsen er blot udarbejdet på baggrund af en række lovændringer, der førhen har været i forbindelse med forenklingen af loven om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Læs mere her
Facebook Facebook
Instagram Instagram
LinkedIn LinkedIn
Email Email
Website Website
Copyright © 2022 Kooperationen, All rights reserved.


Vil du ændre, hvordan du modtager disse e-mails?
Du kan opdatere dine præferencer eller framelde nyhedsbrevet.

Email Marketing Powered by Mailchimp