Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Tilmelding til Kooperationens årsmøde 2017

Kooperationens Årsmøde 2017 for medlemmer afholdes den 8. juni 2017 i Aarhus. Kom til generalforsamling, lyt til oplæg og deltag i fællesskabet.

Dagens oplæg:

 • Mogens Lykketoft vil tale om FN’s nye globale bæredygtighedsmål.
   
 • Kristian Weise fra Cevea giver et bud på fremtidsperspektiverne for Kooperationen.
Efter formiddagens program og frokost tager vi igen på virksomhedsbesøg:
 • Det Nye Universitetshospital, den største arbejdsplads i Aarhus Kommune. Byggeriet af det store hospitalskompleks er organiseret som en by med kvarterer, gader, pladser og torve som grundlag for en mangfoldig og levende grøn bydel.
   
 • Vækstpark for Socialøkonomi, det nye kraftcenter for iværksætteri, socialt entreprenørskab og nye veje til beskæftigelse.
   
 • Sager der Samler, et hus for aktive medborgere og hverdagsaktivister med et ønske om fællesskab og at gøre en synlig forskel.
Om aften er der festmiddag i hyggelige omgivelser, hvor der som altid er rig lejlighed til hyggeligt samvær med nye og gamle venner, og i løbet af aftenen skal vi sammen opleve noget festligt og spændende.

Tilmeldingfrist: Fredag den 21. april 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Ændring af regler for G-dage

Reglerne for G-dage bliver ændret den 1. juli 2017.

Ændringen betyder, at den nuværende regel om, at et ansættelsesforhold under tre måneder alene udløser ret til én G-dag sløjfes, og at der fremover vil være ret til to G-dage, uanset hvor længe personen har været ansat.

Ovenstående er alene bragt som et nyhedsreferat til orientering. Kontakt altid vores konsulenter i konkrete spørgsmål vedrørende betaling af G-dage. Læs mere her

Kooperative energifællesskaber

Tak til alle 117 engagerede deltagere, som den 14. marts 2017 bidrog med viden og inspiration til at styrke de lokale kooperative energifællesskaber som vindmøllelaug, vandværker og fjernvarmeværker. Under konferencen "Folkelig energi" blev det fremhævet, at de kooperative eller forbrugerejede energifællesskaber skaber indtægter og arbejdspladser der, hvor energianlæg placeres og hermed bidrager de til udviklingen af lokalområderne. I debatten blev der også lagt vægt på, at det som oftest er de små energifællesskaber, der er spredt ud over hele landet, der producerer grøn og billig energi til samfundet. De mange kooperative energifællesskaber gavner dermed vores fælles velfærd og vigtigst af alt vores fælles fremtid. Middelgrundens Vindmøllelaug, Danske Vandværker, Dansk Fjernvarme og Kooperationen.

Medarbejderne kan få målt deres body age 

Mange medarbejdere er nysgerrige efter at vide, hvor sunde de er. Har de deres pension i PensionDanmark, kan de logge ind på pension.dk, hvor de på 10 minutter kan tage en sundhedstest. Her får de målt deres body age, og alt afhængig af svarene bliver medarbejderne anbefalet at udnytte de forskellige muligheder i sundhedsordningen i PensionDanmark. 

Har de fx problemer med ryggen, er det oplagt at bruge sundhedsordningens muligheder for at få behandlinger hos en fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut. Har de andre problemer, fx med rygning, overvægt eller stress, bliver de opfordret til at kontakte PensionDanmarks sundhedsteam. Se mere på pension.dk/sundhed

DHL Stafetten 2017 – Tilmelding åben

Der er nu åbnet for tilmeldingen til årets DHL arrangementer. Kooperationen følger succesen op fra tidligere år og inviterer igen til fælles stafet og spisning i Aarhus, Odense og København. 

Vi håber, at mange medlemmer igen i år har lyst til at samles med os til en hyggelig og festlig dag! Læs mere her

Personalejura for praktikere til september

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:

 • Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning.
 • Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler.
 • Ferieloven.
 • Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.
Dato: Den 20.- 21. seprtember 2017.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Pris:  Kr. 2.500 alt inklusiv.
Tilmeldingfrist: Den 26. juli 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Få mere viden om de nye krav til behandling af personoplysninger på gratis workshops

Business photograph designed by Creativeart - Freepik.com

Virksomheder skal leve op til en lang række nye og skærpede krav om behandling af personoplysninger fra maj 2018. Allerede nu bør jeres virksomhed få et overblik over, hvordan I behandler personoplysninger og tilpasse jer de nye krav. Det giver store bøder ikke at overholde reglerne.

Kooperationen tilbyder jer deltagelse i to workshops i Odense. Læs mere her.

Kom på kurser og bliv opdateret i entrepriseret

Kursusdag 1 - den 18. april 2017
Entrepriseaftalen
Entrepriseaftaler er komplekse og sammensatte, og fejl og uhensigtsmæssigheder kan give økonomiske udfordringer. Problemer med aftalegrundlaget giver anledning til mange tvister. Hvad regulerer entrepriseaftalen, betydningen af de forskellige entrepriseformer og hvilke rettigheder og forpligtelser har entreprenør og bygherre i forholdet til hinanden. 

Kursusdag 2 - den 16. maj 2017
Misligholdelse i entrepriseforhold
Det er ofte store summer, der står på spil i entrepriseforhold, og konsekvenserne af misligholdelse kan være alvorlige. Hvornår er det misligholdelse, og hvilke rettigheder og forpligtelser har entreprenør og bygherre i forholdet til hinanden. 
 
Kursusdag 3  - den 22. august 2017
Udbudsretlige problemstillinger
Mange opgaver sendes i udbud, og de enkelte entreprenører bruger betydelige ressourcer på udbuddene. Kendskab til de grundlæggende udbudsretlige regler for tildeling af opgaver i det forskellige udbudsformer, og konsekvenserne af tilsidesættelse af reglerne har stor betydning for entreprenørerne, både for dem får tildelt opgaven, men ligeledes for dem der ikke får tildelt opgaven.

Dato: Den 18. april, 16. maj og 22. august 2017, kl. 10.00 - 15.00.
Sted: Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Pris:  Deltagelse er gratis. Læs mere og tilmeld dig her.

Krav om registrering af reelle ejere

Det er allerede et krav, at ”legale ejere” i selskaber af typen IVS, ApS, A/S, P/S og registreringspligtige K/S skal registreres i Erhvervsstyrelsens register. 

Nu er en ny bekendtgørelse sendt i høring. Den træder efter planen i kraft den 23. maj 2017 og betyder, at der fremover skal ske registrering af selskabers reelle ejere. Læs mere her.

Pas på hvad du spørger om

En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle mænd og kvinder i forbindelse med ‎ansættelse. Det indebærer også, at arbejdsgiveren ikke må lægge vægt på planer om ‎graviditet og barsel ved ansættelsen. Hvis ansøgeren kan påvise faktiske ‎omstændigheder, der tyder på, at det alligevel har været tilfældet, vender bevisbyrden. Det betyder, at arbejdsgiveren skal afkræfte formodningen. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp