Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kooperationen på folkemødet

Kooperationen var igen i år til stede på Folkemødet i Allinge på Bornholm, hvor vi igennem deltagelse i en vifte af oplæg, debatter og workshops satte fokus på potentialerne i den kooperative og socialøkonomiske virksomhedsform. 

Kooperationen var i år partner og medarrangør på scenen KBH Social Corner i samarbejde med KPH Projects, der er et københavnsk kontorfællesskab og iværksætterhub for sociale iværksættere. 

Torsdag rettede vi her fokus på, hvad den accelererende digitale og teknologiske udvikling vil betyde for socialt ansvarlige virksomheder og deres forretningsmodeller. Det blev et rigtigt spændende arrangement, der blev gennemført i et samtalesalonformat med indspark fra eksperter i blandt andet robotteknologi, dele- og platformsøkonomi samt 3D-printning og ”maker-bevægelsen”. Se beskrivelse og deltagere her.

Fredag rettede vi fokus mod, hvorfor fællesskabsbaseret iværksætteri ikke får større opmærksomhed, når vi i Danmark taler vækst, iværksætteri og erhvervspolitik. På scenen havde vi samlet en pallette af iværksættere, der er gået sammen om at skabe en lokalt værdiskabende virksomhed samt en række kommunalpolitikerne med bud på, hvordan vi skaber bedre lokale rammer for fælleskabsbaserede virksomheder. Se beskrivelse og deltagere her.
  
Lørdag deltog Kooperationen i en debat om socialøkonomi som virksomhedsform i Ligeværds telt. Debatten var arrangeret af Netværket DHI. Læs mere her

Se billeder fra Kooperationens deltagelse på folkemødet på vores facebookside, hvor du også kan streame hele arrangementet om fællesskabsbaseret iværksætteri.

Sundhedsordning i sommerferiens uge 29-31

Medarbejdernes sundhedsordning i PensionDanmark giver adgang til forebyggende behandlinger på over 120 sundhedscentre fordelt over hele landet. I sommerferien vil de fleste sundhedscentre have lukket i ugerne 29-31. 

Er medarbejderne allerede i et behandlingsforløb, kan de aftale med deres behandler, om behandlingsforløbet skal fortsætte på et andet sundhedscenter i sommerferieperioden. Der er et mindre antal sundhedscentre åbne i ugerne 29-31, hvor det er muligt at fortsætte eller afslutte behandlingen. 

Får medarbejderne behov for akutbehandling ved en fysioterapeut eller kiropraktor i ugerne 29-31, kan det også lade sig gøre. Tidsbestilling kan ske på telefon 70 10 08 06. 

Hurtig diagnose og telefonisk rådgivning er åben hele sommeren. Ring på telefon 70 12 13 35 alle hverdage mellem kl. 8.00 og 21.00. Læs mere om sundhedsordningen på pension.dk/sundhed.
 

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:

  • Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning.
  • Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler.
  • Ferieloven.
  • Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.
Dato: Den 20.- 21. september 2017.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Pris:  Kr. 2.500 inklusiv overnatning.
Tilmeldingfrist: Den 26. juli 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Certificering og samfundsansvar

Kooperationen inviterer til workshop om certificering af din virksomheds arbejde med CSR og samfundsansvar. På denne workshop får du en Introduktion til og overblik over eksisterende certificeringer indenfor miljø, samfundsansvar og arbejdsmiljø. Du vil blive introduceret til, hvordan du opbygger et ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar. Du får desuden inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge det praktiske arbejde. Workshoppen giver dig indsigt i, hvad standarden kræver af virksomhedens ledelsessystem, og hvordan det nemt kan integreres i et eksisterende kvalitets- eller miljøledelsessystem.

Dato: Den 28. september 2017, kl. 15.00 - 17.00.
Sted: Kooperationen, Reventlowsgade 14, st., 1651 København V.
Pris:  Deltagelse er gratis. Læs mere her og tilmeld dig her.

Bliv opdateret på entrepriseret

Kursusdag 3: Tirsdag den 22. august 2017
Udbudsretlige problemstillinger

Du kan tilmelde dig kurserne enkeltvis eller samlet.
Kurserne er for medlemmer.

Dato: Den 22. august 2017, kl. 10.00 - 15.00.
Sted: Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Pris:  Deltagelse er gratis. Læs mere og tilmeld dig her.

Ikke pligt til at omplacere en opsagt medarbejder

I en ny tilkendegivelse fra Afskedigelsesnævnet er det nok engang fastslået, at en opsigelse ikke bliver usaglig, blot fordi virksomheden ikke tilbyder medarbejderen en opslået ledig stilling i opsigelsesperioden. Læs mere her.

Kan et udbud annulleres?

Hørsholm Kommune iværksatte i foråret 2016 en begrænset licitation uden prækvalifikation efter tilbudsloven. Udbuddet drejede sig om nedrivning af Hørsholm Sygehus. Tildelingskriterierne var laveste pris, og der blev afgivet seks tilbud. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp