Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Arbejdsfællesskab for alle

Vi går mod lysere tider, corona restriktionerne løftes og snart står den på Fastelavn. Der er meget at glædes over udover, at det igen er tid til at man kan fryde maven og ganen med et lækker stykke bagværk som Fastelavnsbollen!

Vi har lige nu en historisk lav arbejdsløshed, som ifølge Danmarks statistik ligger på 2,5 procent. Men der er stadig udfordringer med at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor flere kan blive inkluderet i arbejdsfællesskabet. Og det er ikke noget nyt, at jeg mener at særligt etableringen af flere lærepladser for både unge og voksne står meget højt på den kooperative ønskeseddel. Men vi skal også blive meget bedre til at udvikle de rummelige arbejdspladser. Vi kan skabe flere af den slags arbejdspladser, hvor ordinære virksomheder samarbejder med socialøkonomiske virksomheder, så der skabes endnu flere fleksjob, job til unge på kanten og til folk med handicap. Det har vi bl.a. fokus på i projektet Rummelig Genstart, som man lige nu kan ansøge om at blive del af. Læs mere her.

En anden gruppe, som desværre også har udfordringer med at få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet, er de ledige over 50 år. En evaluering af fem statslige aktiveringsprojekter for seniorer viser, at halvdelen af de ledige over 50 år har oplevet at blive sorteret fra på grund af deres fødselsdato. En gruppe, som i den grad må antages at have mange års kompetencer og nyttige erfaringer med sig, og ikke mindst mange gode år i sig endnu.
 
Ubevidst-bias – eller ubevidst fordom – , er stereotyper, der ligger dybt funderet i vores underbevidsthed påvirker, hvordan vi opfatter mennesker omkring os. Det kan være fordomme og ubevidst kategorisering af mennesker, hvor vi mere eller mindre bevidst putter folk i bestemte kasser. Vi gør det ikke af ond mening, men det er en måde, hvorpå vi let kan afkode en kompleks verden med et hav af informationer. Men det skaber også forhindringer for os, som kan gøre det svært, at se udover fødselsdatoen, de grå lokker, og det ’eksotiske’ navn på CV’et.
 
Vi glæder os derfor over, at mange af vores medlemmer udmærker sig ved at gå forrest og er med til at nedbryde barrierer og fordomme. Og er rigtig dygtige til at skabe rummelige arbejdspladser med fokus på at inkludere flere i arbejdsfællesskabet. Et par eksempler er Sterk i Silkeborg, en socialøkonomisk virksomhed, hvor der næsten udelukkende er ansat folk i fleksjob. Diversity Works, som skaber beskæftigelse for kvinder med minoritetsbaggrund og har fokus på mangfoldighedsfællesskaber. DCM i Odense, som tager socialt ansvar og masser af lærlinge. Eller Log Ladies, et byggekooperativ med fokus på at inkludere kvinder, transpersoner og non-binære i byggebranchen. Der er mange måder, hvorpå vi kan skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, så alle uanset alder, køn og arbejdsevne, kan blive del af fællesskabet. Og de kooperative virksomheder er vilde med at dele deres viden også på dette felt!

Venlig hilsen
Susanne Westhausen

Ordning om lønkompensation ophører 15. februar 2022 

Som følge af det generelle ophør af covid-19 restriktionerne i samfundet pr. 1. februar 2022, vil der ikke ske forlængelse af den gældende ordning om lønkompensation for hårdt ramte virksomheder. Ordningen løber således udelukkende til den 15. februar 2022, hvortil den senest blev forlænget. 

Når bekendtgørelsen om lønkompensation ophører den 15. februar 2022, vil det derfor ikke længere være muligt at have medarbejdere hjemsendt på lønkompensation, og de virksomheder, der benytter ordningen, skal derfor tilbagekalde medarbejderne på arbejde. Læs mere

Ny aftale for hjemmearbejde på plads

Beskæftigelsesministeren og Folketingets partier har den 3. februar 2022 indgået en aftale om nye regler for hjemmearbejde. Aftalen bygger videre på arbejdsmarkedets parters dialog om nye og mere tidssvarende arbejdsmiljøregler, som giver mulighed for, at man også fremover kan arbejde mere hjemmefra.

I dag gælder en række særlige krav til indretning af såkaldte ”skærmarbejdspladser”. Reglerne indtræder, når skærmarbejdet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge. De regler bliver nu lavet om. Det sker med henblik på at gøre reglerne mere tidssvarende, så de imødekommer, at stadig flere mennesker har skiftende arbejdssteder. Fremover vil reglen om, at arbejdstiden skal svare til én dag eller mere blive fastsat til mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Dette gælder både skærmarbejde hjemme, på faste arbejdssteder og på skiftende arbejdssteder. 

Når de særlige skærmregler gælder, må den ansatte – ligesom i dag – godt bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis udstyret opfylder gældende krav i vejledningen om skærmarbejde. Det er fx justerbar stol, adskilt skærm og tastatur og rigtigt arbejdslys.

Hvis den ansattes eget udstyr ikke opfylder kravene, skal arbejdsgiveren sørge for, at det nødvendige inventar og udstyr er til rådighed for den ansatte. Det kan arbejdsgiveren gøre ved, at den ansatte får arbejdsudstyr fra arbejdspladsen med hjem.

De nye regler forventes at kunne træde i kraft i slutningen af april 2022. Kooperationen følger op med mere information, så snart de nye regler er blevet formaliseret. 

Ørexund Excubator

Endnu et hold iværksættere har netop afsluttet deres ØreXund Excubator forløb, hvor de til pitch-dagen den 3. februar 2022 præsenterede deres ideer og delte ud af deres virkelyst og iværksættergejst. Du kan møde to af deltagerne her: Grandma Sita, som sætter fokus på mormormad, bekæmpelse af madspild og bæredygtighed, og ASD-Puzzlaren, som sætter fokus på skabe rummelige arbejdspladser for folk med Autismespektrum forstyrrelser, såkaldte neurodivergente. 

Har du en iværksætterdrøm? Så kan vi hjælpe dig med at realisere den!
ØreXund Excubator er et bæredygtigt iværksætterprogram for nystartede og etablerede virksomheder i Øresundsregionen. I løbet af ni workshops får iværksættere hjælp og støtte til at skærpe deres ideer, og de bliver guidet igennem alle de væsentlige trin i udviklingen af en levedygtig forretningsmodel. 

ØreXund Excubator forløbet omfatter seks digitale workshops og tre fysiske møder i København og Malmø. På den måde bliver det muligt at komme i kontakt med andre bæredygtige og samarbejdsvillige iværksættere i Øresundsregionen.

Deltagerne får tilknyttet en personlig virksomhedsrådgiver fra både Sverige og fra Danmark. Rådgiverne hjælper med guide og at forfølge iværksætterdrømmene.

Det er muligt at ansøge om deltagelse i næste forløb (med forbehold for eventuelle ændringer): 21. april 2022 - 9. juni 2022. 
Det er gratis at deltage. Læs mere og ansøg her 

Øresund Excubator drives af et samarbejde mellem Coompanion i Sverige, Kooperation og Tænketanken Demokratisk Erhverv i Danmark. Programmet er finansieret af EU's Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.
 

Rummelig Genstart interviews

Som led i projektet Rummelig Genstart, som er et beskæftigelsesprojekt med formålet at øge arbejdsstyrken ved at skabe flere rummelige arbejdspladser og ved at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere fra kanten af arbejdsmarkedet, har Kooperationen lavet interviews med den socialøkonomiske virksomhed HUMAN RESULTS og deres samarbejdspartner Birch Ejendomme. Her er to korte uddrag: 

Mod alle odds – interview med Woods by Human Results
Unge på kanten af samfundet med problemer præget af kriminalitet, misbrug og social udsathed rimer måske ikke lige umiddelbart på beskæftigelse, bæredygtighed og produktion af shelters og fuglekasser af genbrugstræ med mere. Men det gør det hos den socialøkonomiske virksomhed HUMAN Results, som Woods By HUMAN Results er en niche i. Læs mere her.

Den enes affald er den andens guld – interview med Birch Ejendomme
Birch Ejendomme er et bygge- og udlejningsfirma med hovedsæde i Silkeborg, som udover at opføre nye ejendomme også tager socialt ansvar samtidigt med, at de har fokus på bæredygtighed. Sammen med den socialøkonomiske virksomhed Woods by Human Results uden for Silkeborg har Birch Ejendomme indgået et partnerskab, som både giver beskæftigelse til unge på kanten og sikrer, at overskudstræ fra byggepladsen genanvendes. Et rent win-win samarbejde, som til trods for sit potentiale heller ikke er helt uden udfordringer. Læs mere her.  

Kan tech-giganterne tøjles? 

Det er svært at forstille sig, at gå en dag uden at bruge med services fra Amazon eller Meta-ejede sociale medier som Facebook eller Instagram. Disse gigantiske tech-platforme har vokset sig utroligt magtfulde, og er blevet en integreret del af vores hverdag -men de forbliver uden for den almene forbrugers kontrol. Problemet består bl.a. i at selskaber som Facebook og Google har udviklet avancerede algoritmer, som styrer den information, man bliver præsenteret for. Denne information lever ikke altid op til samfundets demokratiske værdier. Dette rejser både bekymringer og et spørgsmål om, hvordan vi kan tæmme tech-giganterne?

Hvordan vi kan opnå mere kontrol med tech-giganterne fylder både i mediebilledet og på den politiske dagsorden. Et kreativt forslag fremsat af en engelske lektor, James Muldoon, tager udgangspunkt i demokratisk kontrol og medindflydelse. Centralt for Muldoons argument, er, at man gentænker forholdet mellem tech-selskaberne og dem, som benytter deres services samt dem, der arbejder for selskaberne.   Når selskaberne har så stor indflydelse over vores informationskanaler, hvor det kan være svært for folk at skelne mellem  falske nyheder og har påvirkning på politiske valg, er det på sin plads at kræve større åbenhed fra selskaberne. Her er deltagelsesdemokrati, gennemsigtighed og arbejderejerskab essentielle dele af løsningen, for hvis man vil opnå større åbenhed, er demokrati et effektivt middel hertil.  

For Muldoon står det klart, at hvis man vil nå i mål med dette, må man demokratisere de sektorer af tech-platformene, som berører befolkningen bredt. Her kan bl.a. nævnes søgemaskiner og data services, da man ønsker at have indsigt i algoritmerne. Hvis disse delelementer demokratiseres vil det blive lettere at holde de store tech-virksomheder ansvarlige, da der vil være en højere grad af transparens. Samtidig vil man som samfund have bedre adgang til at bruge tech-verdens imponerende opfindelser til at fremme samfundsmæssige interesser fremfor primært at benytte dem til økonomisk udvinding. Læs mere om James Muldoons forslag her. Læs Regeringens strategi ift. tech-giganterne her 

Engelsk blik på andelsboliger 

I juli 2021 rejste Rosie Collington fra England til København for at bo sammen med sin partner. Som mange andre unge mennesker var Rosie vant til at bo til leje, hvor hun hver måned betalte en stor del af sin indkomst til sin udlejer. Men i København blev hun budt på en unik mulighed: Andelsboliger. 

Sammen med sin partner flyttede Rosie ind i en andelsbolig, hvor de nyder fordelene af ikke at være underlagt en udlejer, samtidig med at den månedlig husleje nu tjener om en investering. Som medlemmer af en andelsboligforening deler parret fællesarealer med naboer, og de har medindflydelse på beslutningerne, der træffes i andelsboligforeningen. 

Andelsboligsystemet er forankret i den danske andelsbevægelse og har gennem historien nydt bred opbakning. Derfor har andelsboligerne længe været en måde for folk at opnå en overkommelig, sikker og fællesskabsorienteret bolig. Dog har ændringer i boligmarkedet siden 00’erne gjort det sværere at få fat i en andelsbolig som Rosies. Markedsreformer rettet mod andelsboligerne modsætter sig principperne, hvorpå andelsboligerne blev etableret. Reformerne har gjort det svære at drive en andelsforening og har i nogle tilfælde ledt til opløsningen af visse foreninger. Den selvsamme økonomiske tendens kan spores i andre vestlige storbyer og bunder i, at andelsboliger og økonomisk udvinding ikke altid går hånd i hånd. 

Men principperne bag andelsboligerne er ifølge Rosie værd at kæmpe for. Som ny-københavner var Rosie lettet over at have muligheden for at flytte ind i en andelsbolig efter at have boet i 10 forskellige lejemål igennem fem år primært pga. huslejestigninger. Modsat før i tiden associerer Rosie nu sin bolig med ro, autonomi og fællesskab. For at andelsboliger i fremtiden ikke blot bliver en ønskedrøm, er det derfor vigtigt at fremme politiske tiltag, som sikrer de bedste betingelser for de danske andelsboliger. Læs Rosies historie fra the Guardian her.

Adgang til DI Byggeri kurser - det er Leth!

Et stort værk kræver en stor fortæller! Derfor har Dansk Industri bedt Jørgen Leth læse sig igennem alle deres kurser, uddannelser, netværk og arrangementer. 

Der er mange forskellige kurser inden for bl.a. bæredygtighed og grøn omstilling, international udvikling, jura og overenskomst, ledelse, byggeri, produktivitet, HR og meget andet. Som medlem af Kooperationen kan du som kooperativ byggevirksomhed få adgang til DI Byggeri’s kurser til medlemspris.
 
Oversigt over Dansk Industris kurser kan ses her. Se den sjove video med Jørgen Leth her.

Bestyrelseskursus for kooperativer

Kooperationen holder kursus for bestyrelsesmedlemmer i medlemsvirksomhederne. Formålet med kurset er at sætte fokus på ansvaret og rollen som bestyrelsesmedlem i en virksomhed eller en organisation.

På kurset gives der overblik over det juridiske og det økonomiske ansvar, som man har som bestyrelsesmedlem. Vi drøfter også, hvordan man som medlem kan arbejde videre med at sikre den gode dialog og det konstruktive samarbejde i bestyrelsen. Kurset vil inspirere bestyrelses-medlemmerne til at kigge på egen rolle i bestyrelsen. Endelig vil man få tips til prioriteringen af sin egen tid og engagement i rollen som bestyrelsesmedlem.

Undervisere på kurset er Sanne Aakermann Østrup, der er konsulent i Kooperationen og advokat Ole Borch, der selv har mere end 30 års erfaring som medlem af en lang række bestyrelser i små og mellemstore virksomheder.

Kurset starter den 9. marts 2022 kl. 10.00 og slutter den 10. marts 2022,
kl. 13.00
.

Kurset er allerede overtegnet, men du kan tilmelde dig til ventelisten her

Bestyrelseskursus for NGO'er

Hvilket ansvar har man som bestyrelse? Hvordan læser man et årsregnskab? Og hvordan sikrer man sig, at man har de rette oplysninger, når man skal træffe beslutninger?

Bestyrelsesarbejdet i NGO’er er som hovedregel ulønnet, og ansvaret og kompleksiteten er stor. De fleste bestyrelseskurser henvender sig til virksomhedsbestyrelser og mangler vigtige aspekter af det at sidde i en bestyrelse i civilsamfundet. Derfor udbyder Kooperationen i foråret 2022 et bestyrelseskursus over tre dage, der klæder bestyrelsesmedlemmer på til de særlige udfordringer, man møder som medlem af bestyrelsen i en NGO.

På kurset vil vi komme ind på bestyrelsens ansvar, hvordan man arbejder med strategi i bestyrelsen, hvilke risici man skal være særligt opmærksom på, hvordan man sikrer det gode samarbejde med et sekretariat, hvordan man skaber den engagerende generalforsamling, læsning af årsregnskaber og meget mere.

Tid og sted
Kurset forløber over tre eftermiddage/aftener. Det foregår i Kooperationen, Reventlowsgade 24, 1651 København V.

Den 4. maj 2022, kl. 15.00 til kl. 19.30
Den 25. maj 2022, kl. 15.00 til kl. 19.30
Den 8. juni 2022, kl. 15.00 til kl. 19.30

Underviser:
Peter Kellermann Brandorff, Kooperationen
Der vil være gæsteoplæg undervejs

Pris:
Kurset er åbent for alle. Prisen er 1.500 kr. for medlemmer af Kooperationen og 2.500 kr. for ikke-medlemmer.

Læs mere og tilmeld dig her.

Førstehjælpskursus

Har alle dine medarbejdere styr på førstehjælpen? Kooperationen kan i samarbejde med Red-Liv tilbyde et fælles førstehjælpskursus i maj. 
Et førstehjælpskursus kan være en stor udskrivning for mindre virksomheder. Derfor henvender kurset sig til mindre medlemsvirksomheder og virksomheder med nye medarbejdere inden for handel, kontor og tilsvarende brancher. Der er mulighed for at tilmelde medarbejdere enkeltvis eller i grupper.

I vil blive undervist af Allan Lassen, som er grundlægger af Red-Liv og har mange års erfaring med førstehjælp som akut ambulancefører. 

Kurset afholdes den 16. maj 2022 fra kl. 09.30 til 15.30 i København. 

Læs mere om kurset og tilmeld dig her.

Personalejura for praktikere - Ny Dato

Kooperationen holder kursus i personalejura for praktikere.

Kurset giver deltagerne indsigt i og kendskab til blandt andet arbejds- og ansættelsesret, hovedaftalen og overenskomster, lokalaftaler, virksomhedsnævn og personalepolitik, sygdomsbegrundet fravær, opsigelser og fratrædelser. Endvidere giver det et grundlæggende overblik over de forskellige elementer i form af blandt andet love, EU-regler, overenskomster og retspraksis, der har indflydelse på arbejds- og ansættelsesret. 

Kurset henvender sig til jer, der i det daglige administrerer overenskomster og ansættelser på virksomhederne.

Kurset bliver holdt den 18. - 19. maj 2022 på Hotel Odeon i Odense.

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her.
 

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp