Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Nyt projekt - Socially Innovative White Collar Work (SIW)

Kooperationen er partner i et projekt om "Nye ansættelsesformer for vidensarbejdere i Industrialisering 4.0" sammen med Roskilde Universitet (RUC), Prosa og Deloitte. 

Kooperationens mål med projektet er at promovere den kooperative virksomhedsform som et redskab, hvor både jobdeling og medarbejderdeling kan sættes op kooperativt og derigennem skabe bedre arbejdsliv for de medarbejdere, som i dag udsættes for prekære arbejdsvilkår.

Endvidere vil vi undersøge, hvordan job- og medarbejderdeling på det kooperative arbejdsmarked kan fastholde sikre og gode arbejdsvilkår samtidig med, at mobiliteten og fleksibiliteten øges. Sidst men ikke mindst vil vi med projektet udvikle fleksible jobmodeller og udvide rekrutteringsmuligheder for kooperative virksomheder. 

Med projektet forventer vi blandt andet at udvikle et egentligt rådgivningsværktøj om det at etablere kooperative og lede en virksomhed sammen. Projektet støttes af Innovationsfonden og afsluttes i 2020.
Læs mere her 

Projekt - Medarbejderejede kooperativer

Det fjerde møde i det europæiske projekt "Saving Jobs!" blev afholdt i Warszawa, Polen, den 21.-22. maj 2017. Projektet har til formål at forbedre mulighederne og forenkle betingelserne for at omdanne virksomheder til medarbejderejede kooperativer og samtidig skabe opmærksomhed omkring fordelene ved den kooperative organisationsmodel.

Projektet, der er støttet af EU-Kommissionen, varer til og med udgangen af 2017, og der vil i projektperioden blive arbejdet med at overføre viden og erfaringer på området fra Spanien til partnerlandene, henholdsvis Storbritannien, Polen og Danmark, der alle er lande med langt mindre erfaring inden for denne måde at løse generationsskifteproblemer gennem transformation til medarbejderejede kooperativer. Projektet er financieret af EU-Kommissionen. Læs mere her.

Følg vores Facebook-gruppe for kooperative og socialøkonomiske iværksættere! 

Følg vores Facebook-gruppe for kooperative og socialøkonomiske iværksættere. Netværket er med til at skabe de bedste rammer for at iværksættere kan udvikle deres ideer og møde ligesindede. Her vil du få viden, praktisk rådgivning, inspiration og sparring på problemstillinger vedrørende kooperativt og socialøkonomisk iværksætteri. Læs mere her.

Socialøkonomisk Forum

Så er det snart tid til næste møde i Kooperationens Socialøkonomiske Forum. Arrangementet er for alle medlemsvirksomheder i Kooperationen, der arbejder med eller interesserer sig for socialøkonomi.

På programmet er: 

  • Sidste nyt i Kooperationen og på SØV-området
  • Top ti bedste tips og trick til fondssøgninger
  • Nyheds- og sparringsrunde
  • Rundtur i Saxogade samt lidt let at spise og drikke i Cafe Sonja
Dato: Den 24. august 2017, kl. 14.30 - 17.30.
Sted: Settlementet, Cafe Sonja, Saxogade 86, 1662 København V
Pris:  Gratis
Tilmeldingfrist: Den 18. august 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Flere indkøb med social bundlinje på Frederiksberg

Kan et større fokus på socialt ansvar i Frederiksberg Kommunes indkøb styrke både økonomien og den sociale sammenhængskraft i kommunen?

Politikere, embedsværk, virksomheder og borgere på Frederiksberg sætter sammen med Kooperationen fokus på potentialet i at indtænke social ansvarlighed i kommunernes indkøbspolitik.

Dato: Den 12. september 2017, kl. 15.00 - 18.00.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg
Pris:  Gratis
Tilmeldingfrist: Den 1. september 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Certificering og samfundsansvar

Kooperationen inviterer til workshop om certificering af din virksomheds arbejde med CSR og samfundsansvar. På denne workshop får du en Introduktion til og overblik over eksisterende certificeringer indenfor miljø, samfundsansvar og arbejdsmiljø. Du vil blive introduceret til, hvordan du opbygger et ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar. Du får desuden inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge det praktiske arbejde. Workshoppen giver dig indsigt i, hvad standarden kræver af virksomhedens ledelsessystem, og hvordan det nemt kan integreres i et eksisterende kvalitets- eller miljøledelsessystem.

Dato: Den 28. september 2017, kl. 15.00 - 17.00.
Sted: Kooperationen, Reventlowsgade 14, st., 1651 København V.
Pris:  Deltagelse er gratis. Læs mere her og tilmeld dig her.

Nye krav ved ansættelse af medarbejdere uden EU-statsborgerskab

Den foretrukne ordning for virksomheder, der ønsker at ansætte kvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU har hidtil været den såkaldte beløbsordning, hvor der kan opnås arbejds- og opholdstilladelse, såfremt en række betingelser er opfyldt. 

En af de væsentligste betingelser i ordningen er, at medarbejderens løn skal være et bestemt beløb, der årligt reguleres. For nuværende udgør det beløb 408.800 kr. (februar 2017-niveau).

Per den 1. juli 2017 er reglerne ændret til, at udbetalingen af beløbet fremover alene kan ske ved overførelsen af likvide midler til en dansk bankkonto. Således kan en arbejdsgiver fremover ikke længere opfylde kravet ved fx at indregne værdi af firmabil, fri telefon, abonnementer eller andre ydelser i beløbet. Loven gælder tillige for ansøgninger indgivet efter den 1. juli på den såkaldte ”Fast Track” ordning. Læs mere her.

Betydningen af samtaler forud for en opsigelse

I en nyligt afsagt ankedom fra Østre Landsret er det igen fastslået, at en arbejdsgiver gør klogt i at give en skriftlig advarsel forud for en eventuel opsigelse.

Arbejdsgiveren, der var en kommune, havde forud for opsigelsen haft en række samtaler med medarbejderen, og gjorde gældende, at medarbejderen herigennem var blevet bekendt med en række forhold vedrørende samarbejdet, som arbejdsgiveren ønskede forbedret. Kommunen mente derfor, at den senere opsigelse, der var begrundet i samarbejdsproblemer, var saglig. Læs mere her.

Mangler for 200 millioner kroner

En entreprenør har en pligt til at afhjælpe mangler, og en bygherre kan derfor kræve erstatning for afhjælpningsomkostninger, hvis entreprenøren ikke opfylder sin afhjælpningspligt.

Men er afhjælpningsomkostningerne imidlertid disproportionale i forhold til bygherrens behov for afhjælpning, bortfalder afhjælpningspligten. Men til gengæld har bygherren så krav på afslag i kontraktsummen som et plaster på såret. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp