Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kooperationens årsmøde 2017

Sæt et kryds i din kalender.
Kooperationen årsmøde 2017 holdes i Aarhus den 8. juni 2017.

På årsmødet får du generalforsamling, inspirationsoplæg, virksomhedsbesøg og ikke mindst mulighed for at møde kollegaer fra andre kooperative virksomheder.

Programmet for årsmødet og nærmere oplysninger kommer senere.

Åbningstider mellem jul og nytår!

Sekretariatet holder lukket for telefonisk og personlig betjening fra fredag den 23. december 2016 til og med søndag den 1. januar 2017.

Ved særligt hastende problemstillinger kan dog kontaktes David Bar-Shalom, 25 12 34 52 eller Lars Tolstrup, 22 25 00 06.

Vi ønsker alle medlemsvirksomheder og samarbejdsparter en glædelig jul og og et godt nytår.

Kooperationens Akademiuddannelse i ledelse

Kooperationen udbyder igen den særligt tilrettelagte Akademiuddannelse i ledelse 2017-2019 med start fra april næste år. Uddannelsen består af seks moduler. Et modul per halvår.

Modul 1 - Ledelse i praksis
Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi
Modul 3 - Anvendt økonomi og Præsentationsteknik
Modul 4 - Det strategiske Lederskab
Modul 5 - Kvalitet/Miljø/Sikkerhed
Modul 6 - Afgangsmodul

Du kan tilmelde dig for 2 moduler af gangen. Læs mere og tilmeld dig her.
Fristen for tilmelding til modul 1 og 2 er den 1. marts 2017.

Invitation til Landdistriktskonference

Kooperationen inviterer til konference om den nye andelsorganisering og dens betydning for lokaludvikling i landdistrikterne mandag den 6. februar 2017 kl. 10.00 - 16.00 i Fællessalen på Christiansborg i København.

Der vil blive sat fokus på fællesskabstankegangen i de kooperative organiseringsformer. På konferencen vil andelsorganiseringer, fællesskaber, meningsdannere, forskere og politikere komme med indlæg. Læs mere og tilmelde dig her.

Udviklingsforeningens årsmøde 2017

Udvklingsforeningens årsmøde 2017 afholdes den 15. marts 2017 på Laugesens Have ved Videbæk mellem Herning og Ringkøbing.

På årsmødet holder Udviklingsforeningen generalforsamling, og vi har igen i år spændende indlæg med inspiration til hverdagen. Kom og hør om "Udenlandske virksomheder og udstationerede arbejdstagere" og "Bedre Bundlinje 3.0".

Tilmelding
Sidste frist for tilmelding er mandag den 30. januar 2017. 
Læs mere og tilmeld dig her.

Stands ulykken! Sikkerhedspark bliver træningsted for byggebranchen

Virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner inden for byggebranchen er gået sammen om at udvikle en 10.000 kvadratmeter stor byggeplads på Københavns Vestegn, der skal bruges til træning og udvikling af arbejdsmiljø i byggeriet. Sikkerhedsparken skal forebygge ulykker i byggebranchen. Læs mere her.

Kooperativer som en positiv forretningsmodel

Kooperationen, FEPS og Mutuo havde i 2015 samlet interessenter fra otte europæiske lande i København til en konference med titlen "The People's Business". Konferencen var én af seks afholdt rundt om i Europa.
Det overordnede formål for konferencerne var: Betydningen af kooperativer i Europa, og hvordan vi får kooperativer som en positiv forretningsmodel på dagsordenen blandt Europas politiker. Konferencerne og yderligere undersøgelser har resulteret i rapporten ”Framing the New Progressive Narrative: A Mutual and Cooperative Approach to the Economy and Society”. Læs rapporten her

Juleskattejagt, julepynt og julemad 

Du kan nå det endnu inden jul. Eller besøge Arbejdermuseet mellem jul og nytår. Se det smukt pyntede træ i Festsalen og send børnene på en sjov skattejagt på museet. I julemåneden er museet til hygge og nostalgi. Bliver I sultne er der traditionel julemad i restauranten, og Kaffebaren serverer varm kakao og julekager. Både børn og voksne kan hygge sig med at klippe 50’er-julepynt. Besøg Arbejdermuseets hjemmeside.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:

  • Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning.
  • Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler.
  • Ferieloven.
  • Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.
Dato: Den 23.- 24. marts 2017.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Pris:  Kr. 2.500 alt inklusiv.
Tilmeldingfrist: Den 8. februar 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Invitation til Socialøkonomisk Forum

Så er det tid til andet møde i Kooperationens Socialøkonomiske Forum. 
Arrangementet er for alle medlemsvirksomheder i Kooperationen, der arbejder med eller interesserer sig for socialøkonomi.

På programmet er:

  • Sidste nyt i Kooperationen og på SØV-området
  • Nyheds- og sparringsrunde
  • Folkemødet 2017 - skal vi gøre noget sammen
  • Kort rundtur på Send Flere Krydderier samt lidt at spise og drikke
Dato: Den 12. januar 2017, kl. 14.30 - 17.30.
Sted: Send Flere Krydderier, Nørre Allé 7, 2200 København
Pris:  Gratis
Tilmeldingfrist: Den 5. januar 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Start af midtjysk SØV-netværk

Kooperationen inviterer til startsarrangement i nyt netværk for socialøkonomiske virksomheder i Region Midtjylland. Programmet byder bl.a. på ekspertoplæg om ”meningsfuld markedsføring”.

Dato: Tirsdag den 24. januar 2017, kl. 12.30-16.00.
Sted: Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg.
Tilmeldingsfrist: Den 8. januar 2017. Læs mere her.

Kravet til diagnose

Som tidligere fastslået af Højesteret skal begrebet handicap forstås som en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed. I en dom fra Østre Landsret af 31. maj 2016 var spørgsmålet, om arbejdsgiveren havde tilsidesat forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap ved opsigelsen af en medarbejder. Læs mere her.

Nyt om rammevilkår ved udbud

Som et led i debatten om konsortiedannelse i konkurrencen om offentlige opgaver, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier”. Læs mere her.

Deleøkonomien er i fokus i EU

EU-Kommissionen holdt tidligere i december en workshop i København. Formålet var at få et bedre indtryk af deleøkonomien i Danmark, og hvilke muligheder og udfordringer virksomheder møder i forhold til lovgivning, rammevilkår m.m. I workshoppen deltog en række deleøkonomiske initiativer bl.a. GoMore, myndigheder og interesseorganisationer. Der blev udtrykt interesse for den kooperative model som organisatorisk ramme for de nye platformsøkonomier og et generelt behov for etiske retningslinjer for deleøkonomiske virksomheders virke. 
Læs om EU kommissionens rapporter og undersøgelser af området.

Nyt rådgivningstilbud

Vi kan nu tilbyde vores medlemmer et rådgivningstilbud på beskæftigelsesområdet. Har I brug for hjælp til at navigere i de mange og uoverskuelige ordninger, er I løbet sur i samarbejdet med jobcenteret, eller har I brug for assistance til at tilrettelægge progression for de ansatte, jobcenteret har placeret hos jer, så kontakt os. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Tlf.: 33 55 77 30
Fax: 33 31 21 30
E-mail: kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp