Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Veloverstået Folkemøde

Kooperationen har i samarbejde med Grennessminde, Glad Fonden og Specialisterne afholdt en lang række debatarrangementer om socialøkonomi på årets Folkemøde.
 

Teltet var særdeles velbesøgt og skulle du have lyst til at (gen)høre debatterne, ligger der liveoptagelser på teltets Facebook-side.

Bog- og pladecoverdesign produceret af Eks-Skolen udstilles i Den Sorte Diamant

Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk på Nørrebro er eksklusivt udvalgt og inviteret af Komiteen for Årets Bedste Bogarbejde 2018 til at udstille bog- og pladecoverdesign produceret for ’Hall – Cronhammar – Index’.
 

Udstillingen kan lige nu opleves i Den Sorte Diamant og senere på BogForum 2018, på bogmesserne i Frankfurt am Main og Leipzig samt på forskellige museer, biblioteker, designskoler og lignende her i landet.

Kooperationen har fået et nyt medlem

Foreningen LandSkaberne har til formål at fremme lokalt og kollektivt iværksætteri i landområder. Foreningen arbejder med uudnyttede bygninger, natur- og landliv, lokalt engagerede mennesker og lokalsamfund for udvikling af lokal økonomi, erhverv og bosætning.
 

Det kan fx være i form af andelsbaserede, socialøkonomiske og community enterprise initiativer. LandSkaberne er udviklet af Elisabeth Serena og Erik Sten Lundbye.

Få pensionen frem i solen

For medarbejderne kan sommerferien være en god anledning til at få overblik over pensionsordningen. Medarbejdere med pension i PensionDanmark kan nemt få et overblik over deres pensionsordning på PensionDanmarks app eller på pension.dk

Her kan de fx se:

 • hvor meget der indbetales til pension måned for måned
 • hvor meget de præcist har sparet op
 • hvor meget de kan forvente at få udbetalt, når de går på pension
 • hvordan de er forsikret i pensionsordningen.
Det er også muligt at hæve eller sænke beløbet på forsikringerne.

Introduktionskursus til AB 18

AB 18, afløseren for AB 92, træder i kraft den 1. januar 2019. Introduktionskurset vil blandt andet orientere om de nye regler om:

 • Mellemformer med entreprenørens deltagelse i projekteringen
 • Regler om planlægning af byggeriet både i projekterings- og udførelsesfasen
 • Regler om bygherrens ændringsret
 • Selvrisiko ved forsikring
 • Forcering
 • De nye krav om dagbod
 • Regler for tvisteløsning med en løsningstrappe
 • Regler for a conto begæring
Dato og sted:
Den 13. september 2018 i Aarhus (alle pladser er optaget).
Den 17. september 2018 i Middelfart (alle pladser er optaget).
Den 1. oktober 2018 i København.

Pris:  Deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfrist: Den 10. august 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Lær om arbejdsmiljøledelse til efteråret

Modul 1 - den 20. september 2018
Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen - 1
Kurset har til formål at give en inspirerende indflyvning til, hvorledes arbejdsmiljøet på byggepladsen kan forbedres gennem ledelse, arbejdet med holdninger og et udvalg af enkle værktøjer.

Modul 2 - den 27. september 2018
Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen - 2
Kurset har til formål at stille skarpt på de arbejdsmiljøregler, der skal medvirke til at forebygge ulykker og nedslidning. 

Modul 3 - den 4. oktober 2018
Arbejdsmiljøledelse i virksomheden
Kurset har ikke til formål at forberede den enkelte virksomhed til en arbejdsmiljøcertificering, men at give inspiration og enkle værktøjer, der skal medvirke til at styrke den systematiske arbejdsmiljøindsats.

Dato: Den 20. september, 27. september og  4. oktober 2018.
Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.
Pris:  Deltagelse er gratis. Tilmelding er for alle tre moduler samlet.

Tilmeldingsfrist: Den 17. august 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:

 • Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning
 • Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler
 • Ferieloven
 • Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning
 • Personalepolitik.
Dato: Den 14.- 15. november 2018.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Pris:  Kr. 2.500 alt inklusiv, også overnatning.

Tilmeldingsfrist: Den 10. oktober 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Opsigelse af en gravid

Sagen omhandlede en virksomheds opsigelse af en medarbejder, og hvorvidt denne var i strid med ligebehandlingslovens § 9. Landsretten anførte, at det fremgår af ligebehandlingslovens § 9 blandt andet, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet. Såfremt en afskedigelse finder sted under graviditet, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i graviditeten, jf. lovens § 16, stk. 4.
Læs mere her.

AB 18, ABT 18 og ABR 18 offentliggjort

Efter mere end 3 års arbejde og næsten 100 officielle møder i AB-Udvalget, talrige indlæg m.v., herunder en betænkning på 573 sider, blev den nye AB 18 offentliggjort i dag kl. 12.00. 
 

Udvalget,  der har bestået af repræsentanter fra bygherresiden og entreprenørsiden (herunder Kooperationen), har udarbejdet følgende dokumenter: AB 18, ABT 18, ABR 18, AB Forenklet og ABR Forenklet samt  fire Appendikser (APP). Se på Kooperationens hjemmeside.

De nye almindelige betingelser anvendes, når de er vedtaget af parterne med henblik på den konkrete opgave. Udvalget anbefaler imidlertid, at de først tages i brug ved indgåelse af aftaler den 1. januar 2019 og senere.
Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp