Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Konference om fællesskaber

Kooperationen inviterer til konference om "Fællesskaber, forbrugereje og demokratisk deltagelse", tirsdag den 14. marts 2017, kl.10.00-16.00 i Fællessalen på Christiansborg i København. Læs mere og tilmeld dig her.

Konferencen består dels af tværgående faglige indlæg om forsyningssektoren i Danmark og dels af paneldebat med organisationer, tænketanke, folkeejede og forbrugerejede forsyningsvirksomheder og regeringens energi- og klimaordførere.

Konference om fællesskaber i landdistrikterne

Kooperationen inviterer til konference om den nye andelsorganisering og dens betydning for lokaludvikling i landdistrikterne mandag den 6. februar 2017 kl. 10.00 - 16.00 i Fællessalen på Christiansborg i København.

Der vil blive sat fokus på fællesskabstankegangen i de kooperative organiseringsformer. På konferencen vil andelsorganiseringer, fællesskaber, meningsdannere, forskere og politikere komme med indlæg. Læs mere og tilmelde dig her.

Invitation til Socialøkonomisk Forum

Så er det tid til andet møde i Kooperationens Socialøkonomiske Forum. 
Arrangementet er for alle medlemsvirksomheder i Kooperationen, der arbejder med eller interesserer sig for socialøkonomi.

På programmet er:

  • Sidste nyt i Kooperationen og på SØV-området
  • Nyheds- og sparringsrunde
  • Folkemødet 2017 - skal vi gøre noget sammen
  • Kort rundtur på Send Flere Krydderier samt lidt at spise og drikke
Dato: Den 12. januar 2017, kl. 14.30 - 17.30.
Sted: Send Flere Krydderier, Nørre Allé 7, 2200 København
Pris:  Gratis
Tilmeldingfrist: Den 5. januar 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Kooperationens Akademiuddannelse i ledelse

Kooperationen udbyder igen den særligt tilrettelagte Akademiuddannelse i ledelse 2017-2019 med start fra april næste år. Uddannelsen består af seks moduler. Et modul per halvår.

Modul 1 - Ledelse i praksis
Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi
Modul 3 - Anvendt økonomi og Præsentationsteknik
Modul 4 - Det strategiske Lederskab
Modul 5 - Kvalitet/Miljø/Sikkerhed
Modul 6 - Afgangsmodul

Du kan tilmelde dig for 2 moduler af gangen. Læs mere og tilmeld dig her.
Fristen for tilmelding til modul 1 og 2 er den 1. marts 2017.

Udviklingsforeningens årsmøde 2017

Udvklingsforeningens årsmøde 2017 afholdes den 15. marts 2017 på Laugesens Have ved Videbæk mellem Herning og Ringkøbing.

På årsmødet holder Udviklingsforeningen generalforsamling, og vi har igen i år spændende indlæg med inspiration til hverdagen. Kom og hør om "Udenlandske virksomheder og udstationerede arbejdstagere" og "Bedre Bundlinje 3.0".

Tilmelding
Sidste frist for tilmelding er mandag den 30. januar 2017. 
Læs mere og tilmeld dig her.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:

  • Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning.
  • Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler.
  • Ferieloven.
  • Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.
Dato: Den 23.- 24. marts 2017.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Pris:  Kr. 2.500 alt inklusiv.
Tilmeldingfrist: Den 8. februar 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Start af midtjysk SØV-netværk

Kooperationen inviterer til startarrangement i nyt netværk for socialøkonomiske virksomheder i Region Midtjylland. Programmet byder bl.a. på ekspertoplæg om ”meningsfuld markedsføring”.

Dato: Tirsdag den 24. januar 2017, kl. 12.30-16.00.
Sted: Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg.
Tilmeldingsfrist: Den 8. januar 2017. Læs mere her.

Overtrædelse af 48-timers arbejdstidsreglen

En lønmodtager havde i henhold til ansættelseskontrakten en ugentlig arbejdstid på 42,5 timer. Arbejdet, som lønmodtageren udførte, var meget sæsonpræget, og i perioder kunne der derfor være betydeligt overarbejde. Ansættelsesforholdet ophørte, og lønmodtageren rettede herefter krav imod den tidligere arbejdsgiver, med henvisning til, at arbejdsgiveren havde overtrådt 48-timers reglen i arbejdstidsdirektivgennemførelsesloven, idet lønmodtageren i adskillige 4 måneders perioder havde arbejdet mere end 48 timer om ugen i gennemsnit. Læs mere her.

Nye regler om G-dage og generelle satser 2017

Nye regler om G-dage
Der er kommet nye regler for 1., 2. og 3. ledighedsdagsgodtgørelse. Se de nye regler her.

Generelle satser 2017
Kooperationens oversigt over generelle satser for 2017 er nu tilgængelig på hjemmesiden. Se her.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg december 2016

Den sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er på minus 6 i december 2016 mod minus 7 i november. Igennem 2016 har byggeriets sammensatte konjunkturindikator været præget af stabil udvikling, hvor nettotallet har ligget i det snævre interval mellem minus 9 og minus 4. Læs mere her.

BYG-ERFA

Udtørringsbeskyttelse af nystøbt beton
Erfaringsblad (29) 16 12 13 - erstatter (29) 06 12 23.
Revnedannelser og porøse overflader på nye betonkonstruktioner skyldes blandt andet for hurtig udtørring. For at opnå bedst mulig holdbarhed og for at kunne modstå fx vandpåvirkninger, skift mellem frost og tø, forureninger og tøsalte, skal betonen være af god kvalitet og beskyttes mod for hurtig udtørring. Læs mere her.

Murværk på konsoller - forebyggelse af revner og fugtproblemer 
Erfaringsblad (21) 16 12 14 
Konsoller i murværk er ofte placeret tæt ved hjørner, hvilket kan medføre revner i murværket. Revnedannelsen kan reduceres ved korrekt projektering og ændrede byggemetoder. Erfaringsbladet illustrerer kompleksiteten ved anvendelse af murværk ophængt på konsoller. Læs mere her.

PCB i indeluften - undersøgelser, vurdering og faldgruber 
Erfaringsblad (99) 16 12 15 
PCB kan ikke ses, lugtes eller smages. Længere tids ophold i lokaler med PCB i indeluften kan indebære en helbredsrisiko. For at afgøre om indeluften i en bygning indeholder uacceptable mængder af PCB, kræves kemiske laboratorieanalyser af opsamlede luftprøver. Måleteknikeren bør have de fornødne tekniske kompetencer og være opmærksom på måletekniske problemstillinger. Læs mere her.

Afdækning af formure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng 
Erfaringsblad (27) 16 12 16 - erstatter (27) 09 10 30
I de senere år er der konstateret adskillige tilfælde af vandindtrængen ved skalmures afslutning til tagkonstruktioner med lav hældning. Vandindtrængen finder sted, når der ikke er udhæng til at beskytte tagkanten, og vand løber på bagsiden af skalmuren og er trængt ind over døre og vinduer uden eller med en mangelfuld overliggende fugtspærre. Læs mere her.

Grønne tage - membraner, dræning, isolering, vækstlag, brandsikkerhed og vedligehold 
Erfaringsblad (27) 16 12 17 - erstatter  (47) 07 05 03
Grønne tage nævnes ofte i forbindelse med forventede fremtidige klimaforandringer med hyppigere og kraftigere regnskyl, da de blandt andet har til formål at optage en del af regnvandet og forsinke vandafledningen fra taget. Ekstensive grønne tages effekt ved de kraftige hændelser er dog begrænset. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Tlf.: 33 55 77 30
Fax: 33 31 21 30
E-mail: kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp