Med en af de højeste stemmeprocenter nogensinde har fagbevægelsens medlemmer i går sagt ja til overenskomsterne på DA/LO-området. 

For Kooperationens medlemmer har det primært betydning for byggefagsoverenskomsterne, som vi har tiltrædelser på, og vi melder naturligvis lønsatsændringerne per den1. april 2017 ud så hurtigt som overhovedet muligt, men vi skal lige have protokollaterne underskrevet med de faglige organisationer.

Ud over ændringerne på lønsatserne er der forskellige andre generelle temaer (fritvalgskonto forøges; yderligere mulighed for seniorfridage; fuld løn under forældreorlov; børneomsorgsdage; hjemkaldelse ved barns sygdom), som er nye eller ændrede i forhold til de hidtidige aftaler.

Så, vi vender tilbage med konkrete oplysninger efterhånden, som de foreligger på de forskellige områder med skrivelser direkte til virksomhederne og her i nyhedsbrevet.

Efterhånden, som protokollaterne bliver underskrevet, vil de, som nu, komme til at ligge på vores hjemmeside under overenskomster.

Her kommer de endelige overenskomster også til at ligge, men der kommer formentlig til at gå noget tid, inden de foreligger fra Dansk Byggeri/Tekniq/ Danske Malermestre og de faglige organsationer.

Ulovlige arbejdsnedlæggelser
Det kan formentlig desværre ikke undgås, at vi i forbindelse med indgåelse af så store overenskomster spredt kan opleve, at nogle medarbejdere, hvad enten det er i ens egen virksomhed eller andres, vil beslutte sig for at aktionere ulovligt i form af fx arbejdsnedlæggelser.

I den forbindelse er det vigtigt at vide, at alle arbejdsnedlæggelser i denne forbindelse på det kooperative område er ulovlige.

Hvis I, som medlem af Kooperationen, bliver udsat for en ulovlig arbejdsnedlæggelse, enten direkte eller afledt af en arbejdsnedlæggelse hos en samarbejdspartner, skal I kontakte sekretariatet, så vi kan hjælpe og rådgive.