Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

JORTON A/S får ny direktør

JORTON A/S har udnævnt Allan Harbo som administrende direktør. Allan Harbo er uddannet ingeniør, kloakmester og snedker. Han har har været ansat samlet 14 år hos JORTON A/S heraf de sidste 11 år som afdelingschef for JORTON’s Region Nord. Læs pressemeddelelse her.

Unik mulighed for en heldig medlemsvirksomhed i Kooperationen

Vi udlodder en friplads til en af vores medlemsvirksomheder til den internationale skole for sociale kooperativer i Italien! 

Social Cooperatives International School inviterer nu ledere af sociale kooperativer til Napoli i Italien til fire intensive og inspirerende læringsdage fra den 20.-23. oktober 2016. Skolen, der har en stærk iværksætterprofil, er særligt målrettet ledere af sociale kooperativer. Dagene vil byde på et unikt læringsrum, hvor teoretiske diskussioner vil blive fulgt op af udvekslinger om praktiske erfaringer. Deltagerne vil blive del af et international, stærkt engageret og inspirerende netværk af sociale kooperativer. Læs mere her.

Konsulent søges til Kooperationen

Fællesskaber med stærke værdier 

Vi har nu brug for en ny kollega til at styrke vores medlemsrådgivning.
Det daglige arbejde vil bl.a. bestå i en kombination af:

  • At rådgive og servicere medlemsvirksomhederne i forhold til ansættelsesretlige og overenskomstmæssige forhold
  • Behandling af fagretslige sager herunder deltagelse i tvistløsninger
  • At indsamle, systematisere og videreformidle information og nyheder på området
  • Uddannelsesaktiviteter, herunder også undervisning på Kooperationens egne uddannelsesaktiviteter
  • At facilitere og koordinere forskellige netværksaktiviteter
Ansøgningsfristen er tirsdag den 23. august 2016. Læs mere her.

Lovforslag om hvidvask af penge i høring

De seneste års alvorlige overtrædelser har vist et behov for en styrket regulering på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet. Derfor har regeringen fremsat et lovforslag, hvis overordnede formål er at indføre nye reguleringsmæssige tiltag, der kan styrke indsatsen mod, at kriminelle misbruger danske virksomheder og det finansielle system til hvidvask af penge og terrorfinansiering. Og dermed forhindre, at den finansielle stabilitet og tilliden til det finansielle system skades som følge heraf.

Kooperationen har i forbindelse med lovforslagets fremsættelse i Folketinget fremsendt et høringssvar, som du kan læse her.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:
Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning. Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler. Ferieloven. Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.

Dato: Den 25.- 26. oktober 2016
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C
Pris:  Kr. 2.350 alt inklusiv.
Tilmeldingfrist: Den 26. august 2016.
Læs mere og tilmeld dig her.

Regnskabskursus for bestyrelsesmedlemmer

På kurset får du et indgående kendskab til de grundlæggende forudsætninger for budgetlægning, samt vejledning i budgetlæsning for bestyrelses- medlemmer. Du får endvidere kendskab til de grundlæggende regler for aflæggelse af årsregnskab i Danmark, samt særlige krav til aflæggelse af årsregnskab i små og store virksomheder. Kurset tager dig ligeledes gennem udvalgte problemstillinger ved aflæggelse af årsregnskab blandt andet vedrørende udviklingsprojekter, ejendomme, igangværende arbejder, hensatte forpligtelser m.v.

Dato: Den 24. - 25. november 2016
Sted: Radisson Blu H.C.Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C
Pris:  Kr. 2.600 alt inklusiv.
Tilmeldingsfrist: Den 21. oktober 2016. Tilmeldingen er bindende.
Læs mere og tilmeld dig her.

Et afslag på fastansættelse var ikke en opsigelse

I en nylig afsagt dom fra Østre Landsret er det igen fastslået, at en beslutning om ikke at fastansætte en gravid medarbejder efter udløbet af hendes tidsbegrænsede ansættelse, ikke var at sidestille med en opsigelse.
Læs mere her.

JA! Kædeansvar gælder

Klagenævnet for Udbud har netop afsagt en kendelse vedrørende kædeansvar på baggrund af en klage fra Dansk Byggeri.

Region Hovedstaden havde i udbudsbetingelser vedrørende opførelsen af et parkeringshus på Nyt Hospital Herlev blandt andet pålagt tilbudsgiverne fuldt ud at kompensere underentreprenørens ansatte, hvis underentreprenøren ikke levede op til udbudsmaterialets krav til løn- og arbejdsvilkår. Derudover blev det i udbudsmaterialet pålagt tilbudsgiverne at betale bod til Region Hovedstaden, hvis en underentreprenør ikke levede op til ovennævnte krav, eller/og lod arbejdet udføre uden gyldig opholds- og arbejdstilladelse.
Læs mere her.

Øresundsbroen skal males

Vejr, vind og 16 års brug  gør sit, og det er nu blevet tid til at male Øresundsbroens stålkonstruktion.

Der er tale om et enormt projekt, der dels tager lang tid, og dels, kræver en lang række hensyn. Det er den zigzag-formede stålkonstruktion, som omgiver togdækket på den otte kilometer lange brodel af Øresundsforbindelsen, der skal males. 

Det er jo ikke nok bare at snuppe et par malerbøtter og starte. Et af problemerne er, at malerarbejdet ikke kan foregå på land. Da broen i sin tid blev bygget, blev den malet i fem lag, inden den blev placeret i sektioner på 120-140 meter.

Nu skal det ske ude på en bro, med en jernbane, hvor tog passerer med 200 km/t, en motorvej lige ovenpå, en 26.000 volts højspændingsledning lige ved siden af, samt vejr og hav, der uundgåeligt vil påvirke arbejdet. Dertil kommer en række fysiske udfordringer, som nødtrapper, dræningsrør, navigationsbelysning og jernbaneudstyr.

Der findes ikke udstyr på markedet, som man i dag kan anvende til sådan en opgave. En af de løsninger, som bygges til lejligheden, er en skærm, som gør det muligt at arbejde indenfor stålkonstruktionen, selvom det er tæt på jernbanen. Skærmen vil også hjælpe med at beskytte mod vejret og skabe et indendørsklima. 

Og så skal der bygges en arbejdsplatform, som kan hænge på ydersiden af broen. Øresundsbroen kommer derudover til at bruge automatiserede løsninger, hvilket inkluderer brugen af robotter, som både skal vaske og male. Her bliver der ganske vist tale om standardrobotter, men de skal tilpasses og programmeres til opgaven.

Hvilken maling, der skal anvendes, er også vigtig. Vandbaseret maling er aldrig blevet testet på så store overflader, der er udsat for vejr og vind. Derfor forsøger man nu at finde en type maling, som er så holdbar som muligt, og samtidig har minimal miljøpåvirkning. 

Arbejdet forventes at skulle begynde i 2019 og hele broen at være malet færdig i 2032.

Pulje støtter grønne og sociale projekter

Andelskassen Fælleskassen uddeler årligt støtte til små og større initiativer, der er med til at skabe et grønt, bæredygtigt og socialt ansvarligt samfund. Puljen hjælper gode initiativer med at vise deres værd. Støtten uddeles som donationer på beløb mellem 5.000 og 50.000 kr.

Ansøgere skal enten være andelshaver i Fælleskassen eller have postadresse i Københavns eller Frederiksberg kommune.

Ansøgningsfrist er den 1. september 2016. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Tlf.: 33 55 77 30
Fax: 33 31 21 30
E-mail: kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by MailChimp