Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Billeder fra årsmøde 2016

Vi siger tak til alle jer, der var med til at gøre Kooperationens årsmøde til både en faglig interessant dag og en livlig sammenkomst i fællesskabets tegn. Billederne fra Kooperationens årsmøde 2016 kan ses her.

Generationsskifte i Alka Forsikring

Den 1. juli 2016 overtager Henrik Grønborg posten som administrerende direktør i Alka Forsikring efter Jens Bærentsen. Henrik Grønborg er i dag viceadministrerende direktør i Alka Forsikring, hvor han har været ansat siden 1998. Henrik Grønborg sidder i koncernledelsen og har haft en fremtrædende rolle i forbindelse med selskabets strategiudvikling og resultatskabelse.

”Det er et stort privilegie at overtage posten som administrerende direktør i Alka Forsikring. Alka Forsikring har gennemgået en yderst positiv udvikling, og vi har skabt markante resultater, som jeg både er stolt og ydmyg over at overtage ansvaret for. Vi fortsætter vores øgede fokusering på innovation i kundeløsninger, hvor digitalisering er en væsentlig faktor”, udtaler Henrik Grønborg.

Ny informationsfolder: Fællesskaber med stærke værdier

"Nye muligheder - giv jeres virksomhed et fællesskab for fremtiden"
er titlen på Kooperationens seneste informationsfolder. Læs mere her.

Kooperationen på Folkemødet

Kooperationen var igen i år til stede på Folkemødet i Allinge på Bornholm, hvor vi igennem deltagelse i en vifte af oplæg, debatter og workshops satte fokus på potentialerne i den kooperative og socialøkonomiske virksomhedsform. 

Fredag var Kooperationen medarrangør på Demokratiscenen af et fuldt dagsprogram med fokus på ”Fremtidens Virksomheder”. Her deltog vi bl.a. i en formiddagsseance om virksomheder og forretningsmodeller, der forener profit og samfundsansvar. Udover den kooperative bevægelses 7 principper, indeholdt seancen også præsentationer om FNs verdensmål, den internationale B Corp-certificering og det jyske Code of Care-netværk. Seancen, inkl. Susanne Westhausens oplæg om den kooperative bevægelse, kan ses online her.   

Lørdag formiddag var vi vært for en Demokrati Makers workshop, hvor deltagerne arbejdede aktivt med at etablere deres egne andelsvirksomheder. Lørdag eftermiddag var vi inviteret til en samtale på Alternativets scene med iværksætterordfører Rasmus Nordkvist om fremtidens ”venlige” og demokratisk drevne forretningsmodeller.

Se billeder fra Kooperationens deltagelse på Folkemødet her

Mænd i fysisk hårde job forebygger mindre end kvinder 

Mænd i fysisk hårde job er mindre tilbøjelige end kvinderne til at søge forebyggende behandling for skader via deres sundhedsordning, viser ny undersøgelse fra Pensi-onDanmark. Mænd i fysisk krævende job er mindre tilbøjelige end deres kvindelige kolleger til at søge behandling via deres sundhedsordning, når kroppen værker. Det viser en ny undersøgelse, som PensionDanmark har foretaget.

Via sundhedsordningen i PensionDanmark har medarbejderne bl.a. mulighed for at få behandlinger hos f.eks. en fysioterapeut eller kiropraktor ved skader og smerter. I perioden 2005-2015 har i gennemsnit 8 pct. af de mandlige medarbejdere fået be-handling om året mod 12 pct. af kvinderne. Billedet er det samme, når det gælder mulighederne i sundhedsordningen for at få hjælp til at blive hurtigt udredt eller tale med en psykolog om problemer på jobbet eller derhjemme. Her er andelen af mandlige brugere også lavere end kvindernes.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:
Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning. Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler. Ferieloven. Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.

Dato: Den 25.- 26. oktober 2016
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C
Pris:  Kr. 2.350 alt inklusiv.
Tilmeldingfrist: Den 26. august 2016. Læs mere og tilmeld dig her.

”OK” med lavere aflønning af ansatte på SU mellem 18 og 25 år

Ny dom fra Højesteret: Legitime formål banede vej for lavere aflønning af ansatte på SU mellem 18 og 25 år.

Arbejdsgivere må i medfør af lov mod forskelsbehandlings på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven) hverken direkte eller indirekte forskelsbehandle medarbejdere på grund af deres alder. 

Forskelsbehandlingsloven indeholder dog en undtagelsesbestemmelse, der tillader forskelsbehandling på grund af alder, forudsat at den er begrundet i et objektivt og rimeligt legitimt formål inden for rammerne af dansk ret, og at midlerne til at opfylde formålet er hensigtsmæssige og nødvendige.

En overenskomstbærende fagforening mente, at en bestemmelse i en overenskomst, der var aftalt mange år før forskelsbehandlingslovens vedtagelse, både var i strid med lovens ord og formål, da den specifikt muliggjorde en lavere aflønning af medarbejdere mellem 18 og 25 år, forudsat at medarbejderen samtidig var indskrevet på en SU-berettiget uddannelse.

Højesteret fandt, at der herved var tale om en direkte forskelsbehandling begrundet i de ansattes alder, men at forskelsbehandlingen var sket under hensynet til at fremme disse ansattes erhvervsmæssige integration under deres studie, og at forskelsbehandlingen derfor var objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og at det konkret anvendte middel, et løntillæg, som de 18 til 25 årige ikke modtog, ikke gik længere end nødvendigt for at opnå formålet.

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor. Hvis I som medlemmer af Kooperationen har spørgsmål vedrørende lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv., kan I kontakte vores konsulenter.

Arbejdet var genoptaget ved barsel

Faglig Voldgift: Barsel skulle regnes som en genoptagelse af arbejdet.

En sygemeldt medarbejder gik på barsel, og meldte sig efterfølgende syg igen, før hun skulle vende tilbage til arbejdet efter endt barsel. Overenskomsten gav hende ret til op til 7 ugers løn under en sammenhængende sygdomsperiode, og spørgsmålet i sagen var, om barslen skulle indgå i sygeperioden, eller den i stedet skulle regnes for en genoptagelse af arbejdet, hvorefter der igen ville løbe en ny sygeperiode med ret til løn under sygdom. 

Opmanden fandt, at barslen skulle regnes for en genoptagelse af arbejdet, og at medarbejderen derfor havde ret til løn under sygdom. Dette var konkret begrundet i det tidsmæssige ophold af en betydelig længde, som fulgte af barselsperioden, og at parterne i øvrigt ikke havde aftalt, at barsel skulle regnes for eller sidestilles med sygefravær. Da heller ikke den bagvedliggende sygedagpengelov kunne tale for et andet resultat, måtte arbejdsgiveren acceptere en ny sygeperiode med ret til løn efter barslens ophør.

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor. Kontakt vores konsulenter, hvis I som medlemmer af Kooperationen ønsker rådgivning om overenskomstforhold, herunder bestemmelser om løn under sygdom.

ESPD monstrummet

Den  nye udbudsformular  ESPD er fra start et skrækeksempel på, hvad der sker, når EU begynder at lave standardformularer. Formularen, der anvendes ved offentlige udbud, indeholder blandt andet krav om, at virksomheden skal oplyse, om de er dømt for terror, menneskehandel eller hvidvaskning. Dette hvis virksomheden vil prækvalificeres til offentlige  udbud, og formularen skal udfyldes. 
 
Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen er derfor blevet anmodet om at tage den nye standardformular, ESPD, op med sine europæiske kolleger. Den af regeringen stort proklamerede regelforenkling til erhvervslivet bærer ESPD-formularen ikke just præg af – ja, det er faktisk at gøre grin med voksne mennesker. Men var det bare det, så ville man nok overleve. Mange af rubrikkerne er dog dybt indviklede, og man blive kastet rundt i spørgsmålene. Ikke engang vejledningen til at udfylde hovedskemaet er til at forstå.

Den nye formular følger af den nye Udbudslov, som trådte i kraft fra årsskiftet. Selve udbudsloven, er der ikke noget galt med. Den har erhvervslivet selv været med til formulere, men ESPD-formularen er derimod udformet af EU-embedsmænd, som ikke kender til danske forhold. Så lad os håbe på, at der allerede nu sker en forenkling af ESPD´en.

Medlemsvirksomhed vinder udbud indenfor VVS- og el

Odense Kommune udbød for nylig sine serviceopgaver fra 0 – 50.000 kr. i fire-årige rammeaftaler. Efter afholdt licitation er der nu  indgået aftaler med 31 leverandører indenfor 11 fagområder, og Odense Kommune forventer på baggrund heraf at få en besparelse på tre millioner kroner om året.

Blandt vinderne af de udbudte rammeaftaler er Kooperationens medlemsvirksomhed Blitek. Blitek vandt fire  rammeaftaler for fire distrikter inden el- og vvs-området. Disse ordrer har medført helt uberettiget kritik fra nogle af de vragede tilbudsgivere – en kritik Mikael Jørgensen adm. direktør hos Blitek afviser. Du kan læse mere om dette her.
 

Huset Venture får din båd med på bølgen

I Huset Ventures store skrædderi - og systue ombetrækkes og produceres hynder til sejl- og motorbåde. Hynderne fremstilles efter mål og stoffet vælges ud fra den enkeltes ønsker. Man er selvfølgelig også velkommen til selv at medbringe materialer. Betrækkene kan udformes på flere måder, således at der er noget for en hver smag og pengepung. Har man brug for gardiner, puder eller andet i matchende design vil det være oplagt at få det lavet samtidig.

For at høre mere kan man kontakte systuen på tlf: 42133090 / 29124680 eller skrive en mail til katja@hv-oest.dk. Se de øvrige produkter på www.husetventure.dk/storkobenhavn.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Tlf.: 33 55 77 30
Fax: 33 31 21 30
E-mail: kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by MailChimp