Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

VN Konference 2015

TEMA: CSR i virksomhederne
Samarbejdsrådet for Kooperationen og LO indbyder til konference for ledelses- og medarbejderrepræsentanter i de kooperative virksomhedsnævn.

Konferencen sætter fokus på, hvordan CSR skal forstås, hvordan CSR kan bruges i virksomheder og VN’s rolle i dette arbejde.

Det bliver en dynamisk dag med diskussion, erfaringsudveksling og faglige oplæg. Du får stof til eftertanke og input til dit virksomhedsnævns arbejde med CSR.

Tid og sted
Onsdag den 18. november 2015, kl. 10.00 - 16.00.
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C

Det er gratis at deltage i konferencen.

Tilmeldingsfrist den 9. oktober 2015. Læs mere og tilmeld dig her

Ready, Steady, Coop! Udgivelse af en praktisk guide til rådgivning af kooperative start-ups og afslutningen af CoopStarter projektet

Den 21. september 2015 udgav Kooperationen sammen med partnerne i CoopStarter guiden Ready, Steady, Coop! Guiden er udviklet til at støtte de kooperative organisationer i deres arbejde med at rådgive unge kooperative iværksættere. Ready, Steady, Coop! vil blive en integreret del af organisationernes daglige arbejde med at undervise og oplyse nye, unge entreprenører. Hovedformålet med guiden er at understøtte arbejdet med at etablere et velfungerende kooperativt mentorprogram for entreprenører, der ønsker at starte egen virksomhed ved at benytte den kooperative virksomhedsmodel.

Elsa Brander, konsulent i Kooperationen, udtaler: ”Ved at trække på ressourcer og erfaringer fra nogle af Europas førende kooperative organisationer har vi sammen skabt et vigtigt værktøj, der vil understøtte og styrke vores indsats i forhold til unge entreprenører og forøge deres chancer for at blive succesfulde kooperative iværksættere. Flere kooperativer betyder flere bæredygtige arbejdspladser og dermed et stærkere samfund.”  

Guiden er blot et af mange resultater, som CoopStarter projektet har opnået i den to-årige projektperiode, der har været finansieret af tilskud fra EU under Grundtvig-programmet.

Udgivelsen markerer samtidig afslutningen af første fase af CoopStarter projektet, og projektgruppen vil i efteråret 2015 lancere en hjemmeside med udgangspunkt i projektets resultater, men også en platform for projektgruppens videre arbejde med unge kooperative iværksættere. Hent guiden her

Kooperationens Lederuddannelse 2015-2018

Kooperationen udbyder en akademiuddannelse i ledelse, som giver dig personlig, faglig og ledelsesmæssig udvikling på et højt niveau.

Uddannelsen er en blanding af teori og praksis og består af samlet seks moduler. Et modul har en varighed af otte dage, fordelt på tre seminarer samt eksamensdag. Det er muligt at tilmelde sig to moduler ad gangen.

Modul 1 - Ledelse i praksis
Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi
Modul 3 - Anvendt økonomi og Præsentationsteknik
Modul 4 - Det strategiske Lederskab
Modul 5 - Kvalitet/Miljø/Sikkerhed
Modul 6 - Afgangsmodul

Da uddannelsen er en stor investering, har vi valgt, at uddannelsen lægges i rammen af det ordinære uddannelsessystem, sådan at den kan dokumenteres og anerkendes bredt og give merit til videre uddannelse.

Lederuddannelsen starter i december 2015. Tilmeldingen er bindende.

Tilmeldingsfrist den 30. oktober 2015. Læs mere og tilmeld dig her.

Personaleforum om ansættelsesret

Kooperationens netværk Personaleforum afholder gå-hjem-møder med fokus på ansættelsesret.

I Personaleforum sætter vi vigtige temaer inden for ansættelsesretten på dagsordenen og opdatere jer på ny lovgivning og vigtige domme.

Temaerne er:  

  • Ny lovgivning inden for HR-området og dens praktiske konsekvenser
  • Den seneste retspraksis
  • Nyt fra EU
Med udgangspunkt i hvad der rører sig her og nu i medlemsvirksomhederne, i Folketinget eller i Kooperationen, tager vi på hvert møde et emne med særlig aktualitet op til behandling, men drøfter også aktuelle problemstillinger og f.eks. voldgiftssager.

Overskriften for det næste møde er "Ophævelse af 70 års grænsen i forskelsbehandlingsloven - hvordan bevirker lovændringen jeres virksomhed?"

Målgruppe
Kooperationens Personaleforum henvender sig til dig, der i det daglige beskæftiger sig med reglerne for ansættelse, overenskomster og aftaler på virksomhederne.

Deltagelse er gratis
Deltagelse og materiale er gratis for Kooperationens medlemmer, og du er meget velkommen til at tage din kollega med.

Tilmeld dig her.

Odense
Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 14.00 – 16.00.
DCM malerfirma A/S, Østerbro 12-14, 5000 Odense C
Tilmeldingsfrist: Mandag den 5. oktober 2015.

Aarhus
Tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 14.00 – 16.00.
HUSTØMRERNE A/S, Katrinebjergvej 117, 8200 Aarhus N
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 15. oktober 2015.

Ny ferielov?

Regeringen har nedsat et udvalg, der skal komme med forslag til, hvordan der kan skabes en mere moderne og enkel ferielov. 

Ferieloven er fra 1938, og de grundlæggende principper om optjening og afholdelse af ferie har ikke ændret sig væsentligt siden da.

Ferieloven skal derfor tilpasses, så den i højere grad passer til det nuværende arbejdsmarked med forskelligartede arbejds-, ansættelses- og aflønningsforhold. Indretningen af ferieloven skal samtidig tage hensyn til Danmarks internationale forpligtelser, herunder EU-retten, idet Europa-Kommissionen mener, at den gældende ferielov vedrørende optjening og afholdelse af ferie er i strid med arbejdstidsdirektivet.
 
Ferielovsudvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter med forhenværende Højesteretspræsident Børge Dahl som formand for udvalget. 

Udvalget skal afslutte sit arbejde allerede i efteråret 2016, og Kooperationen vil naturligvis følge op, når eller hvis der kommer forslag til en ny ferielov.

Bygningsreglementet bliver udskudt 

Det nye bygningsreglement (BR15) er udskudt til den 1. januar 2016. 

Det meddeler Trafik- og Bygningsstyrelsen, der forventer at udsende BR15 i november, så det kan træde i kraft den 1. januar 2016.

Kommissionen har forlænget den såkaldte notifikationsperiode, fordi der er behov for at afklare udformningen af de danske regler, der skal begrænse installationen af olie- og naturgasfyr.

Første halvdel af 2016 vil være overgangsperiode, og fra den 1. juli 2016 vil BR15 træde endeligt i kraft. Herefter vil der ikke længere kunne bygges efter BR10.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg september 2015

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er minus 12 i september mod minus 14 i august. Både vurderingen af ordrebeholdningen og den forventede beskæftigelse, som er de to komponenter i indikatoren, er steget. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Mangel på arbejdskraft bliver angivet som en produktionsbegrænsende faktor af 16 pct. af virksomhederne, hvilket er den højeste andel siden maj 2008. Læs mere.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp