Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Konference om fællesskaber

Kooperationen inviterer til konference om "Fællesskaber, forbrugereje og demokratisk deltagelse", tirsdag den 14. marts 2017, kl.10.00-16.00 i Fællessalen på Christiansborg i København. Læs mere og tilmeld dig her.

Konferencen består dels af tværgående faglige indlæg om forsyningssektoren i Danmark og dels af paneldebat med organisationer, tænketanke, folkeejede og forbrugerejede forsyningsvirksomheder og regeringens energi- og klimaordførere.

Konference om fællesskaber i landdistrikterne

Kooperationen inviterer til konference om den nye andelsorganisering og dens betydning for lokaludvikling i landdistrikterne mandag den 6. februar 2017 kl. 10.00 - 16.00 i Fællessalen på Christiansborg i København.

Der vil blive sat fokus på fællesskabstankegangen i de kooperative organiseringsformer. På konferencen vil andelsorganiseringer, fællesskaber, meningsdannere, forskere og politikere komme med indlæg. Læs mere og tilmeld dig her.

Ny pensionskode for mønsteroverenskomst for ejendomsfunktionærer udenfor BL

OBS! Som I husker fra før jul indgik Kooperationen og Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning i november måned overenskomst for Ejendomsfunktionærer. Overenskomsten er gældende for Kooperationens medlemsvirksomheder, som har medarbejdere, der udfører ejendomsfunktionær arbejde.

Da jeres tidligere tiltrædelser til den private mønsteroverenskomst dermed er afløst af fællesoverenskomsten, skal I være opmærksomme på, at I fremover bruger pensionskoden 19400, når I indberetter pension til PensionDanmark. Ellers kommer det til at se ud som om, at I ikke har indbetalt. Læs overenskomsten her.

Udviklingsforeningens årsmøde 2017

Udvklingsforeningens årsmøde 2017 afholdes den 15. marts 2017 på Laugesens Have ved Videbæk mellem Herning og Ringkøbing.

På årsmødet holder Udviklingsforeningen generalforsamling, og vi har igen i år spændende indlæg med inspiration til hverdagen. Kom og hør om "Udenlandske virksomheder og udstationerede arbejdstagere" og "Bedre Bundlinje 3.0".

Sidste frist for tilmelding er mandag den 30. januar 2017. 
Læs mere og tilmeld dig her.

DHL Stafetten 2017. Sæt kryds i kalenderen!

Det er tid til at sætte kryds i kalenderen og reservere plads til DHL Stafetten 2017. Vi følger succesen op fra tidligere år og inviterer igen til fælles stafet og spisning i Aarhus, Odense og København. Vi håber, at mange medlemmer igen i år har lyst til at mødes til en hyggelig og festlig dag!  

Husk at sætte kryds i kalenderen:

 • Aarhus, onsdag den 16. august, 2017 
 • Odense, torsdag den 17. august, 2017
 • København, torsdag den 31. august, 2017  
Vi udsender invitation og arrangerer tilmelding i slutningen af marts. Har du spørgsmål eller forslag til DHL Stafetten, er du velkommen til at kontakte Ulrik Boe Kjeldsen på ubk@kooperationen.dk eller telefon 22 22 05 35.

Projekt "Saving Jobs!"

Det tredje møde i det europæiske projekt "Saving Jobs!" fandt sted i København den 17.- 18. januar 2017. Projektet har til formål at forbedre mulighederne og forenkle betingelserne for at omdanne virksomheder til medarbejderejede kooperativer og samtidig skabe opmærksomhed omkring fordelene ved den kooperative organisationsmodel.

Projektet, der er støttet af EU-Kommissionen, varer til og med udgangen af 2017, og der vil i projektperioden blive arbejdet med at overføre viden og erfaringer på området fra Spanien til partnerlandene, henholdsvis Storbritannien, Polen og Danmark, der alle er lande med langt mindre erfaring inden for generationsskifteproblemer og overførsel af konkurstruede virksomheder til medarbejderejede kooperativer.

Kooperationens Akademiuddannelse i ledelse

Kooperationen udbyder igen den særligt tilrettelagte Akademiuddannelse i ledelse 2017-2019 med start fra april næste år. Uddannelsen består af seks moduler. Et modul per halvår.

Modul 1 - Ledelse i praksis
Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi
Modul 3 - Anvendt økonomi og Præsentationsteknik
Modul 4 - Det strategiske Lederskab
Modul 5 - Kvalitet/Miljø/Sikkerhed
Modul 6 - Afgangsmodul

Du kan tilmelde dig for 2 moduler af gangen. Læs mere og tilmeld dig her.
Fristen for tilmelding til modul 1 og 2 er den 1. marts 2017.

Hurtig og målrettet indsats hjælper langtidssyge i job

Når langtidssyge får hurtig og målrettet hjælp til at få bugt med deres problemer, er det med til at bringe dem tilbage i arbejde. Det viser en ny undersøgelse fra PensionDanmark. 70 % af de langtidssyge, som får hjælp til at komme problemerne til livs via deres sundhedsordning i PensionDanmark, er kommet i job efter forløbet. Læs mere her

Bliv parat til de nye krav om behandling af personoplysninger

Business photograph designed by Creativeart - Freepik.com

Virksomheder skal leve op til en lang række nye og skærpede krav om behandling af personoplysninger fra maj 2018. Allerede nu bør jeres virksomhed få et overblik over, hvordan I behandler personoplysninger og tilpasse jer de nye krav. Det giver store bøder ikke at overholde reglerne.

Kooperationen tilbyder jer deltagelse i to workshops i Odense.

Workshop 1 - den 29. marts 2017
Dokumentationskrav – persondatapolitikker og persondatamapping

 • Hvordan får man overblik over sin virksomheds datastrømme og behandlinger af personoplysninger?
 • Hvordan skal dokumentationen udformes?
 • Hvad skal indgå i en persondatapolitik?
 • Hvad vil Datatilsynet kigge på, hvis de kommer på besøg?
Workshop 2 - den 19. april 2017
Sikkerhedsbrud/beredskabsplaner og databehandlere/databehandleraftaler 
 • Hvordan forbereder man sig bedst muligt på uforudsete sikkerhedshændelser?
 • Hvordan skal virksomheden forholde sig til Datatilsynet og de personer, som oplysningerne vedrører?
 • Hvad skal man være opmærksom på ved brug af databehandlere?
 • Hvordan skal en databehandleraftale udformes?
Dato: Den 29. marts og 19. april 2017, kl. 14.00 - 16.00.
Pris:  Deltagelse er gratis.
Tilmeldingfrist: Den 22. februar 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Bliv opdateret og få ny viden om entrepriseret

Kursusdag 1 - den 18. april 2017
Entrepriseaftalen
Entrepriseaftaler er komplekse og sammensatte, og fejl og uhensigtsmæssigheder kan give økonomiske udfordringer. Problemer med aftalegrundlaget giver anledning til mange tvister. Hvad regulerer entrepriseaftalen, betydningen af de forskellige entrepriseformer og hvilke rettigheder og forpligtelser har entreprenør og bygherre i forholdet til hinanden. 

Kursusdag 2 - den 16. maj 2017
Misligholdelse i entrepriseforhold
Det er ofte store summer, der står på spil i entrepriseforhold, og konsekvenserne af misligholdelse kan være alvorlige. Hvornår er det misligholdelse, og hvilke rettigheder og forpligtelser har entreprenør og bygherre i forholdet til hinanden. 
 
Kursusdag 3  - den 22. august 2017
Udbudsretlige problemstillinger
Mange opgaver sendes i udbud, og de enkelte entreprenører bruger betydelige ressourcer på udbuddene. Kendskab til de grundlæggende udbudsretlige regler for tildeling af opgaver i det forskellige udbudsformer, og konsekvenserne af tilsidesættelse af reglerne har stor betydning for entreprenørerne, både for dem får tildelt opgaven, men ligeledes for dem der ikke får tildelt opgaven.

Dato: Den 18. april, 16. maj og 22. august 2017, kl. 10.00 - 15.00.
Pris:  Deltagelse er gratis.
Tilmeldingfrist: Den 13. marts 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:

 • Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning.
 • Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler.
 • Ferieloven.
 • Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning. Personalepolitik.
Dato: Den 23.- 24. marts 2017.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Pris:  Kr. 2.500 alt inklusiv.
Tilmeldingfrist: Den 8. februar 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Start af midtjysk SØV-netværk

Kooperationen inviterer til startarrangement i nyt netværk for socialøkonomiske virksomheder i Region Midtjylland. Programmet byder bl.a. på ekspertoplæg om ”meningsfuld markedsføring”.

Dato: Tirsdag den 24. januar 2017, kl. 12.30-16.00.
Sted: Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg.
Tilmeldingsfrist: Den 8. januar 2017. Læs mere her.

Godtgørelse for opsigelse på grund af fædreorlov

Østre Landsrets dom af den 1. december 2016 vedrørte spørgsmålet, om opsigelsen den 29. august 2013 af en medarbejder, der havde orienteret arbejdsgiveren om, at han ville holde fædreorlov, var i strid med ligebehandlingslovens § 9. 
Landsretten anførte, at det fremgik af sagen, at virksomheden - efter det oplyste som følge af tab af store kunder med deraf følgende forringet indtjening i afdeling i 910 - efter sommeren 2013 foretog en sammenlægning af afdeling 910 og 914, hvorved der opstod behov for afskedigelse af to medarbejdere. Læs mere her.

Ændringer i BR15

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ændringsbekendtgørelse, der indfører en række ændringer i bygningsreglementet (BR15). Som bekendt udstedte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2016 et nyt bygningsreglement (BR15), der trådte i kraft den 1. juli 2016. Efterfølgende er styrelsen imidlertid blevet opmærksom på uhensigtsmæssigheder i enkelte af bestemmelserne, og derfor har styrelsen nu udstedt en ændringsbekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. januar 2017. Læs mere her.

Odense Kommune styrker socialt ansvarlige indkøb

Odense Kommune har etableret en ny leverandørportal, hvor socialøkonomiske virksomheder kan lade sig registrere, og hvor kommunens indkøbere har mulighed for at matche kommende indkøb. 

Leverandørportalen er et elektronisk værktøj, hvor socialøkonomiske virksomheder eller virksomheder med særligt socialt fokus kan blive registreret. Leverandørportalen vil blive brugt til at finde virksomheder med en socialøkonomisk profil for derefter at matche dem med de indkøb, Odense Kommune planlægger i form af både mindre og større opgaver.

Du kan registrere din virksomhed samt se de opgaver, som Odense Kommune har angivet som socialøkonomisk venlige (kig efter det grønne hjerte). Der afholdes et informationsarrangement om initiativet. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp