Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Udviklingsforeningens årsmøde 2017

Sæt et kryds i din kalender.
Udvklingsforeningens årsmøde 2017 afholdes den 15. - 16. marts 2017 på Laugesens Have ved Videbæk mellem Herning og Ringkøbing.

På årsmødet holder Udviklingsforeningen generalforsamling, og vi har igen i år spændende indlæg med inspiration til hverdagen.
Kom og hør om "Udenlandske virksomheder og udstationerede arbejdstagere" og "Bedre Bundlinje 3.0". Følg med på hjemmesiden.

Kooperationens årsmøde 2017

Sæt et kryds i din kalender.
Kooperationen årsmøde 2017 holdes i Aarhus den 8. juni 2017.

Igen i år holder Kooperationens generalforsamling under årsmødet. Programmet for årsmødet og nærmere oplysninger kommer senere. 

På årsmødet får du også inspirationsoplæg, virksomhedsbesøg og mulighed for at møde andre kooperative virksomheder.

Spansk partner i “Saving Jobs!" vært ved møde

Kooperationen deltog i starten af ugen i møde om projektet ”Saving Jobs!”. Mødet blev organiseret af den spanske hovedorganisation for arbejderkooperativer, Coceta. På mødet blev de spanske erfaringer indenfor omdannelse af virksomheder til medarbejderejede kooperativer delt med projektpartnerne fra henholdsvis England, Belgien, Polen og Danmark.
Under mødet præsenterede Elsa Brander fra Kooperationen den kooperative sektor i Danmark. På dag to besøgte projektpartnerne virksomheder, der er blevet omdannet til medarbejderejede kooperativer i Murcia, som er den region, der har fleste eksempler på medarbejderejede kooperativer i Spanien.

Tjek din virksomheds IT-sikkerhed

Et nyt digitalt værktøj skal hjælpe danske virksomheder på vej med IT-sikkerheden. Flere og flere virksomheder rammes af IT-kriminalitet. Sikkerhedstjekket giver et overblik over, om der er svagheder i jeres IT-sikkerhed og vejledning om, hvor der bør sættes ind først for at mindske risikoen for at blive ramt. Alle virksomheder er udsatte uanset størrelse eller branche. www.sikkerhedstjekket.dk

PensionDanmarks sundhedstest hjælper medarbejdere

Knap 10.000 medarbejdere har taget PensionDanmarks sundhedstest efter det første år. Med sundhedstesten kan medarbejderne få et svar på, hvor sunde de er. De får målt deres body age, og alt afhængig af svarene, bliver de anbefalet at udnytte de forskellige muligheder i deres sundhedsordning i PensionDanmark. Tag testen og brug sundhedsordningen ved at logge ind på pension.dk/sundhedstest.

Kooperative og socialøkonomiske virksomheder i samspil

Udsigt over Aarhus. Foto: Anders Bach

Hvordan kan du bruge socialøkonomiske og kooperative forretningsforståelser til at styrke din virksomhed?

Kom til seminar i Aarhus den 24. november 2016 om samspil mellem kooperative- og socialøkonomiske virksomheder. Sociale Entreprenører, Det Kooperative Fællesråd i Aarhus og Kooperationen afholder i fællesskab seminar, hvor vi sætter fokus på samspillet mellem de kooperative virksomheder og de socialøkonomiske virksomheder. Læs mere her.

Foto: Anders Bach

Kooperationens iværksætternetværk

Vi inviterer til møde den 29. november 2016 og skaber rammen for debatter og rådgivning ved start af kooperative og/eller socialøkonomiske virksomheder. 

På mødet vil der blandt andet være oplæg om crowdfunding som finansiel folkebevægelse fra Claus Skytte, Merkur Andelskasse og oplæg om Kooperativt iværksætteri fra to unge kooperativer. 

Deltagelse er gratis, og du er meget velkommen til at dele invitationen i dit netværk. Læs mere på Facebook.

Frihed med løn ved lægeundersøgelser

I funktionærlovens § 5, stk. 1 står der, at hvis funktionæren på grund af sygdom bliver ude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes den heraf følgende udeblivelse som lovligt forfald med den konsekvens, at medarbejderen havde ret til løn under fraværet. I en ny dom har Østre Landsret sidestillet en situation, hvor en funktionær skulle til en planlagt speciallægeundersøgelse med, at funktionæren var ude af stand til at udføre sit arbejde. Læs mere her.

Dom om for meget udbetalt entreprisesum

I en sag havde en hovedentreprenør udbetalt 526.000,- kr. for meget i entreprisesum til en underentreprenør. Den samlede entreprisesum var 6.544.000,- kr. Årsagen til fejludbetalingen var, at der var en fejl i underentreprenørens slutfaktura. Læs mere her.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg oktober 2016

Den sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er på minus 6 i oktober mod minus 7 i september. Siden november sidste år har indikatoren ligget over tidsseriens middelværdi på minus 11. Det er positive forventninger til beskæftigelsen, især blandt mindre virksomheder, der trækker opad. Læs mere her.

Byggevirksomheden 3. kvartal 2016

Fra andet til tredje kvartal 2016 steg det samlede påbegyndte etageareal med 2 %, hvorimod det samlede boligbyggeri (antal boliger) faldt med 18 %. Den lille stigning i det samlede etageareal skyldes, at påbegyndelsen af erhvervsbygninger og især øvrige bygninger overstiger faldet i påbegyndelsen af beboelsesbygninger. Læs mere her.

Giv mad og mennesker en chance til

I denne uge har medlemsvirksomheden fødevareBanken startet kampagnen "Giv mad og mennesker en chance til". I næste uge vil POP FM udfordre alle til at finde på en sjov sangtitel i radiokampagnen "Hit med maden".

Hele kampagnen løber fra uge 45–48. Formålet er at sætte fokus på fødevareBankens arbejde med at bekæmpe madspild og sikre gode måltider til socialt udsatte børn, unge og voksne. Læs mere her.

Se "Send Flere Krydderier" i Madmagasinet

Madmagasinet på DR har kontaktet "Send Flere Krydderier" og inviteret dem til at præsenterer tre af deres smagsfulde og sunde signaturretter for Adam Aamand og Mette Frisk. De blev inviteret til Køge Kommunes Kantine, og de ansatte på Køge rådhus stemte om deres favoritret. Se udsendelsen den 30. november 2016.

"Send Flere Krydderier" er medlemsvirksomhedens Indvandrer Kvindecentrets socialøkonomiske catering og spiseri.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

Tlf.: 33 55 77 30
Fax: 33 31 21 30
E-mail: kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp