Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Virksomheders overgang til kooperativer

Kooperationen deltog i denne uge i konferencen "Transfer of enterprises to worker cooperatives and the role of public authorities". Konferencen fandt sted i det Europæiske Regionsråd.

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er), herunder kooperative virksomheder, er rygraden i Europas økonomi. SMV’er udgør 99 % af alle virksomheder i EU. De seneste fem år har SMV’er skabt omkring 85 % af alle nye jobs og leveret to tredjedele af den samlede beskæftigelse i den private sektor i Europa. 

Ifølge EU-Kommissionen bliver ca. 450.000 SMV’er med over 2 millioner arbejdstagere overtaget af nye ejere hvert år. Kooperativer er i denne henseende et vigtigt, men ofte undervurderet alternativ, idet de bidrager til at forhindre lukning af konkurstruede virksomheder eller lukning af sunde virksomheder grundet fx generationsskifteproblematikker.

Repræsentanter fra europæiske kooperative organisationer, offentlige myndigheder, fagforeninger og repræsentanter fra civilsamfundet diskuterede centrale elementer i vellykkede virksomhedsovertagelser. Konferencen satte desuden fokus på den rolle, som lokale og regionale myndigheder fremover skal spille for at fremme en harmonisering af de relevante nationale love, der skal sikre varetagelsen af arbejdstagernes rettigheder med henblik på overgang af virksomheder til arbejderkooperativer.

Har du problemer med rimelighedskravet? 

Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst har nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde for en revision af rimelighedskravet med henblik på at forbedre forholdene for socialøkonomiske virksomheder. 

I Kooperationen vil vi meget gerne støtte op om dette arbejde og hjælper derfor ved at indsamle konkrete erfaringer fra socialøkonomiske virksomheder, der hindres af rimelighedskravet i deres arbejde med borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 

Ønsker du at bridrage til dette arbejde med viden og erfaringer fra din virksomhed, så skriv til ubk@kooperationen.dk  

Hvad er rimelighedskravet? 
Du kan læse mere om rimelighedskravet i dette vejledningsark.

Rolle og ansvar som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Målet med kurset er først og fremmest at bevidstgøre dig om din rolle og dit ansvar som bestyrelsesmedlem og vil blandt andet fokusere på:   

 • Bestyrelsesarbejdet i praksis.
 • Hvad skal du som bestyrelsesmedlem kunne, og hvad du skal forvente.
 • Hvilket ansvar har du.
 • Hvad skal du have af nøgletal og anden information om virksomheden. 
Underviser er Ole Borch, advokat og forfatter til bogen ”Ny i bestyrelsen”:

Dato: Den 18.-19. januar 2018.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Pris:  Kr. 2.600 alt inklusiv.
Tilmeldingfrist: Den 15. november 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Hvordan opnår vi verdensmålene med CSR?

På konferencen "CSR i Praksis" kan du deltage i en række seminarer, der dækker et bredt spektrum af verdensmålene. Du kan blandt andet lære om:

 • Fortæl de gode historier om verdensmålene
 • Opnå verdensmålene i et partnerskab - tips og tricks
 • Verdensmålene som relevante mål i virksomhedernes daglige arbejde
 • Fra verdensmålene til FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhverv
 • Verdensmålene og leverandørkæden – muligheder og krav.
Dato: Den 11. oktober 2017.
Sted: NEXT – Uddannelse København, Carl Jakobsens Vej 25, 2500 Valby.

Henviser du til Kooperationen, får du 20 % rabat på den ordinære billetpris (950,- kr. ekskl. moms). Skriv ”Kooperationen” i kommentarfeltet, når du tilmelder dig, så sparer du næsten 200 kr. Læs programmet og tilmeld dig her.

Strategisk forretningsudvikling og impact-investeringer

Unik mulighed for midtjyske socialøkonomiske virksomheder:
Få ekspertsparring til at arbejde med jeres virksomheds langsigtede forretningsmæssige udvikling.

Netværket Socialøkonomi Midtjylland holder et heldagsarrangement med fokus på strategisk forretningsudvikling og impact-investeringer i socialøkonomiske virksomheder.  

 • Hvad er impact-investeringer/sociale investeringer – særligt ift. socialøkonomiske virksomheder?
 • Hvad kigger investor efter/hvorfor?
 • Hvilken dokumentation til investor gerne se?
 • Hvordan er det at samarbejde med en (social) investor?
 • Hvis du søger investeringer – gode råd.
Dato: Den 31. oktober 2017
Sted: Erhvervsskolen Vestjylland, Vestergade 42, 6900 Skjern
Pris: Gratis.
Læs mere og tilmeld dig her.

Bygningsreglement 2018

Bygningsreglement 2018 forventes at træde i kraft den 1. januar 2018, og såvel bygningsreglement 2018 som certificeringsbekendtgørelse er nu sendt til EU. Dermed starter en periode på tre måneder, hvor EU-Kommissionen og andre lande har mulighed for at læse og forholde sig til indholdet af bekendtgørelserne. 

Denne ”EU-høring” betyder, at BR 2018 forventes at være godkendt medio december 2017 med endelig ikrafttræden den 1. januar 2018. Læs mere her.

Dagsbevis når der skal køres privat i firmabil

Tidligere skulle man købe et dagsbevis, når der skulle køres privat i firmabilen. Det var lidt besværligt. Man skulle forbi en computer og en printer mindst en time før, dagsbeviset skulle bruges.

Men det behøver man ikke længere. Med SKATs app kan man købe et dagsbevis indtil 5 minutter før, man skal bruge det. Efter det er købt, ligger det på telefonen i et gyldigt format.

Appen hedder SKAT og kan downloades gratis fra AppStore og GooglePlay.

Sådan køber man et dagsbevis:

 1. Åbn appen og vælg Køb dagsbevis.
 2. Skriv bilens registreringsnummer samt dato og tidsrum for, hvornår dagsbeviset skal gælde.
 3. Betal beløbet. Prisen på et dagsbevis er 185 kr. eller 225 kr. Man skal logge på med NemID for at betale, hvis man ikke allerede er logget ind.
 4. Dagbeviset er klar i appen efter fem minutter. Man behøver ikke efterfølgende at logge på for at se det.
Læs mere om køb af dagsbevis.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp