Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

EU-Kommissionen: Susanne Westhausen udpeget som dansk repræsentant for de ikke statslige aktører i socialøkonomien

I forbindelse med EU Kommissionens indsats for at skabe et favorabelt klima for sociale virksomheder og interessenter i social økonomi og innovation blev det besluttet at etablere en konsultativ ekspertgruppe, der bl.a. skal monitorere udviklingen af og fremdriften i Kommissionens initiativer på området.

Gruppen hedder noget så eksotisk som Groupe d'experts de la Commission sur l'entrepreneuriat social  (Kommissionens ekspertgruppe om social iværksætteri) – og i hverdags tale GECES.

Gruppen er sammensat af repræsentanter for medlemslandenes regeringer, sociale entreprenørorganisationer, bank- og finanssektoren og universiteterne.

Gruppen nedsættes i første omgang for perioden 2012 til 2017 – og vil blive konsulteret af Kommissionen om muligheder, udvikling og implementering af initiativer, og om yderligere udvikling af det sociale entreprenørskab og af socialøkonomien i det hele taget.

I forbindelse med ny udpegninger for perioden 2015-2017 er Susanne Westhausen udpeget som dansk repræsentant for de ikke statslige aktører i socialøkonomien.

Susanne er meget glad for udpegningen og siger: ”Vi ser det som et skulderklap og en anerkendelse af Kooperationens mangeårige indsats for at fremme socialøkonomien i Danmark. Og jeg går til arbejdet i forventning om masser af god inspiration og mulighed for at knytte endnu flere socialøkonomiske kontakter i Europa”.

Se hele listen her 

Gratis kanalrundfart

Vi giver vores medlemmer og deres familie mulighed for at opleve København fra vandsiden med Gadens Stemmer. Vi har 96 pladser til en gratis kanalrundfart fredag den 12. juni 2015, kl. 15.00-16.30.

Er I interesserede, send en e-mail til kontakt@kooperationen.dk med navn, virksomhed og antal personer senest fredag, kl. 13.00, den 12. juni 2015. 

Lidt om turen
"Vi vækker Rikard Jensen – terrorist i den gode sags tjeneste – og resten af 30’ernes dunkle Nyhavn til live. Derefter sejler vi ud til Trekroner Fortet og placerer os foran mundingen på Lord Nelsons kanoner og genskaber deres dundren ved Slaget på Reden."  

Tid og sted
12. juni 2015 kl. 15:00-16:30
Møde- og slutsted: Nyhavnsbroen i Nyhavn.

Personalejura for praktikere

Efterårets kursus i "Personalejura for praktikere” afholdes i Odense.

Tid og sted
Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 10.00 – fredag den 30. oktober 2015 kl. 12.00.
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense C

Indhold
Kurset vil blandt andet omhandle:  

 • Arbejds- og ansættelsesretten generelt
 • Generel lovgivning gældende for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager
 • Ophør af et ansættelsesforhold – herunder suspension, fritstilling og bortvisning
 • Bevisbyrden ved ophør af et ansættelsesforhold
 • Brugen af sociale medier
 • Ferieloven
 • Personalepolitik
I kurset indgår casebaserede gruppeopgaver.

Undervisere 
Advokat David Bar-Shalom, Kooperationen
Konsulent Lykke Pedersen, Kooperationen

Deltagerpris
2.200,00 kr. alt inklusiv.
I kursusprisen er indregnet tilskud fra uddannelsesfonden.

Pladser og tilmelding
Antal pladser i alt: 20. Du kan tilmelde dig her.
Tilmeldingsfristen er fredag den 25. september 2015.
Tilmeldingen er bindende.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Er du interesseret i strategisk lederskab?

Så er der her en gratis mulighed for at få mere viden – med papir på!
 
Det strategiske Lederskab handler om at analysere, udvikle og gennemføre strategier - i relation til medarbejdere, kolleger og egne ledere på arbejdspladsen.
 
Vi har mulighed for at tilbyde én deltager gratis undervisning i ”Det strategiske Lederskab”, som er en del af Kooperationen lederuddannelse her i efteråret.
 
Undervisningen i ”Det strategiske Lederskab” udgør ét modul af en række på seks moduler, der tilsammen udgør ”Kooperationens lederuddannelse – en akademiuddannelse.
 
Modulet består af 3 seminarer hen over efteråret, som samlet varer otte dage plus en eksamensdag. Læs mere her.
 
Den ledige plads er betalt for og venligt givet videre til interesserede af en medlemsvirksomhed.
 
Kontakt os for at få yderligere oplysninger på 33 55 77 30. 

Arbejdsmiljøprisen

Arbejdsmiljørådet uddeler også i år Arbejdsmiljøprisen til offentlige eller private virksomheder, som har gjort en ekstra indsats for at sikre det gode arbejdsmiljø. 
Prisen uddeles for at skabe opmærksomhed om arbejdsmiljø generelt - og i særdeleshed om de tre nationalt prioriterede områder (arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletpåvirkninger).

Det er indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet, der er i fokus ved uddelingen af ArbejdsmiljøPrisen. 

Prisen gives til virksomheder eller arbejdspladser, der fortjener anerkendelse og hæder for deres arbejdsmiljøindsats, og hvor indsatsen også kan være til inspiration for andre. 
Overordnet set lægger Arbejdsmiljørådet vægt på, at indsatsen kan relateres til en af følgende 4 priskategorier:

 • Arbejdsulykker
 • Muskel-skeletpåvirkninger
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejdsmiljø som strategisk element
ArbejdsmiljøPrisen består af en 'kube' og et indrammet diplom. Diplomet angiver virksomhedens navn, hvilken pris virksomheden har vundet og en begrundelse for dommerkomiteens valg.
 
Alle arbejdspladser kan indstilles til ArbejdsmiljøPrisen – indstillingen foregår via et elektronisk indstillingsskema, som du finder her på siderne. 
Man kan indstille sin arbejdsplads til ArbejdsmiljøPrisen 2015 fra den 1. juni til den 10. september 2015.

Torsdag den 26. november 2015 bliver ArbejdsmiljøPrisen uddelt til fire vindere udvalgt blandt 3 nominerede arbejdspladser inden for hver kategori. 
Man indstiller sig på AR’s hjemmeside her
 

Indstil jeres virksomhed til CSR Awards 2015

Hvordan kan CSR bidrage til væksten i fremtiden?
Sådan lyder det overordnede spørgsmål ved CSR Awards 2015. Det betyder, at danske og internationale talere vil have særligt fokus på koblingen mellem vækst og CSR , når de går på scenen for at inspirere og levere stof til eftertanke for de op mod 1000 deltagere.

- Fremtidens samfund byder på både sociale og miljømæssige udfordringer. Disse udfordringer er private virksomheder også tvunget til at forholde sig til. Samtidig er virksomhederne en del af løsningen på disse udfordringer. Vi er nødt til at tænke vækst på en ny måde for at udvikle os i en retning, der tager hensyn til både mennesker, miljø og økonomi, og det er fokus for CSR Awards 2015, fortæller direktør for CSR Fonden Maria Bøge.

VIL DU INDSTILLE DIN VIRKSOMHED TIL EN CSR-PRIS?
Har din virksomhed eller organisation gjort en ekstraordinær indsats på CSR-området, så kan du indstille din virksomhed til en af årets CSR-priser. Alle virksomheder og organisationer, både offentlige og private, som arbejder med CSR, kan ansøge om en CSR-pris. 

For at indstille din virksomhed skal du udfylde et ansøgningsskema, hvor du begrunder, hvorfor netop din virksomhed skal vinde en CSR-pris. Du ansøger ved at klikke ind under den CSR-pris, du gerne vil søge.

Indstil din virksomhed til en af årets CSR-priser her:
CSR Abroad Prize - Kan søges nu
CSR People Prize -100 - Kan søges nu
CSR People Prize +100 - Kan søges nu
CSR Strategy Prize - Kan søges fra medio juni

Læs mere her.

Ikke i strid med foreningsfrihedsloven, at uorganiserede ansatte ikke har samme løn- og ansættelsesvilkår, som ansatte på medlemsoverenskomster

Højesteret afsagde i sidste uge dom i en sag, hvor to medarbejdere, der ikke var medlemmer af den overenskomstbærende fagforening, havde anlagt sag mod deres arbejdsgiver, fordi de kun havde ret til løn under sygdom svarende til sygedagpengesatsen, mens medlemmerne hos den overenskomstbærende fagforening, gennem overenskomsten, havde ret til fuld løn under sygdom. 

Højesteret har nu fastslået, at denne forskelsbehandling begrundet i fagforeningsmedlemskabet ikke er i strid med foreningsfrihedsloven eller Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11. 

Det skal understreges, at dommen ikke ændrer ved, at det fortsat vil være er i strid med foreningsfrihedsloven, hvis en arbejdsgiver forskelsbehandler en ansøger eller en ansat i forbindelse med ansættelse eller ved afskedigelse, hvis forskelsbehandlingen er begrundet i medlemskab eller manglende medlemskab af en bestemt forening.

Hvis I har spørgsmål til dommens betydning for forhold i jeres virksomhed, bør I kontakte Kooperationen, da ovenstående ikke er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor.

Husk  de ændrede regler om sygeferiegodtgørelse

Reglerne, der trådte i kraft den 1. januar 2015, er relevante for medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, og har derfor ingen betydning for funktionærer eller ansatte på funktionærlignende vilkår.

Vi orienterede første gang om de nye regler i vores nyhedsbrev den 18. december 2014.

Efter reglerne i ferielovens § 25 har en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, nu ret til sygeferiegodtgørelse fra 2. sygedag, uanset lønmodtagerens anciennitet, og der er nu ikke længere nogen grænse for, hvor længe der skal beregnes sygeferiepenge.

Hvis lønmodtageren har haft mere end 52 perioder med sygefravær i optjeningsåret, har lønmodtageren ret til sygeferiegodtgørelse allerede fra første sygedag.  Har lønmodtageren ikke været ansat hos den samme arbejdsgiver i hele optjeningsåret, optjener lønmodtageren ret til ferie med sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag efter et forholdholdsmæssigt færre antal perioder med sygefravær.

Sygeferiegodtgørelsen beregnes som udgangspunkt med 12,5% af medarbejderens løn 4 uger før, at medarbejderen blev syg. Dette kan imidlertid fraviges ved kollektiv overenskomst, og hvis medarbejderen har ret til delvis løn under sygdom, skal der kun beregnes sygeferiegodtgørelse af forskellen mellem sygeferiegodtgørelsen og den almindelige feriegodtgørelse for den delvise løn under sygdom.

Der er en del overenskomster, som indeholder bestemmelser, hvor beregningerne foretages anderledes, eller hvor beløbene fastsættes ved aftale. Bestemmelser i overenskomsterne om sygeferiepengenes størrelse, der afviger fra ferielovens bestemmelser, er fortsat gældende. 

Ændringen har fået betydning for overenskomster, der indeholder vilkår om anciennitet for retten til sygeferiepenge, og hvor der i overenskomster er en begrænsning i den periode, hvor medarbejderen får sygeferiepenge. Disse bestemmelser er som følge af ændringerne i loven ikke længere gældende. 

Kontakt Kooperationen, hvis I som medlemsvirksomhed ønsker rådgivning om sygeferiegodtgørelse, da ovenstående ikke er juridisk rådgivning eller erstatning herfor.

Syg under ferien - ret til erstatningsferie?

Jeg er netop blevet ringet op af min faste hjælper, der er på ferie. Hun ringede for at sygemelde sig. Har min hjælper i stedet ret til ferie på et andet tidspunkt?

Svar: Ferieloven giver en medarbejder, som har optjent 25 dages ferie, og ‎som bliver syg under ferien, ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Det betyder, at såfremt det er aftalt, at medarbejderen skal afholde 15 dages ferie, men medarbejderen bliver syg 5 dage under sin ferie, så har medarbejderen ret til erstatningsferie i 10 dage.

En medarbejder, ‎der har optjent mindre end 25 dages ferie, har ret til erstatningsferie efter et ‎forholdsmæssigt færre antal sygedage. De dage, som medarbejderen i et sådant tilfælde ikke får erstatningsferie for, beregnes ved at gange antallet af optjente feriedage med 1/5. En lønmodtager, der har optjent ret til 20 feriedage, har således ret til erstatningsferie efter 4 sygedage i ferieåret (20 x 1/5), og en lønmodtager, der har optjent ret til 15 feriedage, har ret til erstatningsferie efter 3 sygedage i ferieåret (15 x 1/5).

For at få ret til erstatningsferie skal medarbejderen melde sig syg til arbejdsgiveren efter de regler, som i øvrigt gælder for sygemelding i ansættelsesforholdet. Påberåbelse af sygdom under ferien har først virkning fra den dag, meddelelsen er givet til arbejdsgiveren. Det vil sige, at hvis medarbejderen ikke give meddelelse til arbejdsgiveren på sygdommens 1. dag, men for eksempel først på 3. dagen, har en medarbejder, der har optjent ret til 25 dages ferie, ikke ret til erstatningsferie før fra sygdommens 8. dag.

Du kan bede medarbejderen om at komme med lægefaglig dokumentation for sygdommen, hvis du ønsker det. Dokumentationen skal gælde fra 1. sygedag, og medarbejderen skal selv betale for erklæringen. Hvis medarbejderen bliver syg, mens han eller hun er på ferie i udlandet, skal medarbejderen gå til læge i udlandet for at få en lægeerklæring.

Erstatningsferien skal medarbejderen som udgangspunkt holde senere i samme ferieår, det vil sige inden den 1. maj. Hvis det på grund af sygdom ikke kan lade sig gøre, kan erstatningsferien holdes i det næste ferieår.

Implementeringen af den nye udbudslov er udsat

På grund af det udskrevne folketingsvalg er lovforslaget/implementeringen af den nye udbudslov udsat.

Det forventes, at lovarbejdet genoptages i den nye folketingssamling efter valget – loven skal været implementeret i Danmark inden den 1. april 2016.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Hvilken frist er der for at udsende rettelsesblade? 

Udgangspunktet er, at man som bydende skal have rimelig tid til at ændre på ens tilbud, når der udsendes rettelsesblade. Rimelig tid er som udgangspunkt 5 arbejdsdage. 

Men er der tale om, at bygherren udsender ændringer til udbudsmaterialet af et sådan omfang, at man som tilbudsgiver ikke kan regulere ændringerne ind i sit tilbud indenfor den tidsramme, der er til, at tilbud skal afgives, må man rette henvendelse til bygherren  for at få licitationen udskudt. 

Bygherren har så mulighed for at udskyde licitationsdatoen, hvis der foreligger en saglig grund. 

Dette kan der for eksempel være tale om i den situation, hvor ændringerne til udbudsmaterialet er af et sådan omfang, at bygherren har indset, at de bydende simpelthen ikke kan nå at indarbejde rettelserne ind i deres tilbud, inden den oprindelige licitationsdato. 

Det skal bemærkes, at svaret er baseret på, at der ikke er tale om et EU-udbud.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2

1651 København V

Tlf 33 55 77 30
Fax 33 31 21 30
Email kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp