Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Netværk om nedrivning etableres

Både bygherrer, bygherrerådgivere, miljørådgivere, entreprenører og nedrivere oplever, at nedrivningssager volder særlige udfordringer i samarbejdet. Uenighed eller uvidenhed om håndtering af miljøfarlige stoffer og planlægning af sikre arbejdsmiljøprocesser giver anledning til konflikter midt i processen og kan have store konsekvenser både for økonomien, men også for den enkelte ansatte og miljøet.

Derfor etablerer Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere nu et netværk om nedrivning sammen med Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB), Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og Miljøsanering. Læs mere her.

Ny grøn fond gør det muligt at investere i økologisk landbrug

En ny grøn fond gør det muligt for danskerne at investere i økologisk landbrug. Fra 1. september 2017 åbner en ny jordbrugsfond, der skal sikre et mere bæredygtigt landbrug. For 25.000 kroner kan du blive medejer af et selskab, der skal fremme udbredelsen af økologi gennem opkøb af landbrugsjord.

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond vil gennem datterselskabet Dansk Økojord A/S opkøbe landbrug, der er ved at lukke eller blive solgt, for efterfølgende at forpagte dem ud til fx unge landmænd, der vil drive dem videre som økologiske bedrifter.

Det har to overordnede formål: "Dels skal det fremme landbrug med fokus på miljø og økologi. Dels skal det være med til at sikre generationsskiftet efter aldrende landmænd, der er på vej ud af erhvervet,  I dag har unge landmænd nemlig svært ved selv at skaffe finansiering til at overtage de store, gældstyngede bedrifter", siger Kim Qvist, der er direktør i jordbrugsfonden. Læs mere her.

Samfundsinnovation og forretningsmuligheder

En række stærke organisationer, blandt andet INSP!, Roskilde Festival, Roskilde Kommune, Boligselskabet Sjælland og Rockwool, inviterer entreprenører og innovatører til at komme op med de mest bæredygtige løsninger på konkrete samfundsudfordringer.

Gennem COconference går de i dialog med markedet og åbner op for nye samarbejds- og innovationsmuligheder. Læs mere og tilmeld dig som innovatør her.

Saml dine pensionsopsparinger og få mere i pension

To ud af tre har pensionsopsparing i flere pensionsselskaber, viser en ny undersøgelse fra PensionDanmark. Har du flere pensionsopsparinger, kan der være fordele ved at samle dem ét sted. Det er billigere, og du får et bedre overblik over din pension.
 
Ved at samle pensionsopsparingerne sparer du penge, fordi du dermed kun betaler omkostninger til administration ét sted. Hvis du over et helt arbejdsliv sparer 1.000 kr. om året i administrationsomkostninger, kan det give 50.000 kr. ekstra på pensionsopsparingen. Har du mange opsparinger, kan det blive til endnu mere. 

Du kan ringe til PensionDanmark på telefon 70 12 13 30 og få rådgivning om, hvad der bedst kan betale sig. Du kan også logge ind på PensionDanmarks hjemmeside pension.dk.
Her kan du via PensionsInfo hente oplysninger om eventuelle andre pensionsopsparinger og herefter samle dem i PensionDanmark. 

Flere indkøb med social bundlinje på Frederiksberg

Kan et større fokus på socialt ansvar i Frederiksberg Kommunes indkøb styrke både økonomien og den sociale sammenhængskraft i kommunen?

Politikere, embedsværk, virksomheder og borgere på Frederiksberg sætter sammen med Kooperationen fokus på potentialet i at indtænke social ansvarlighed i kommunernes indkøbspolitik.

Dato: Den 12. september 2017, kl. 15.00 - 18.00.
Sted: KU.BE, Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg
Pris:  Gratis
Tilmeldingfrist: Den 1. september 2017. Læs mere og tilmeld dig her.

Certificering og samfundsansvar

Kooperationen inviterer til workshop om certificering af din virksomheds arbejde med CSR og samfundsansvar. På denne workshop får du en Introduktion til og overblik over eksisterende certificeringer indenfor miljø, samfundsansvar og arbejdsmiljø. Du vil blive introduceret til, hvordan du opbygger et ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar. Du får desuden inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge det praktiske arbejde. Workshoppen giver dig indsigt i, hvad standarden kræver af virksomhedens ledelsessystem, og hvordan det nemt kan integreres i et eksisterende kvalitets- eller miljøledelsessystem.

Dato: Den 28. september 2017, kl. 15.00 - 17.00.
Sted: Kooperationen, Reventlowsgade 14, st., 1651 København V.
Pris:  Deltagelse er gratis. Læs mere her og tilmeld dig her.

Ny ferielov fra 2020

Ferielovsudvalget har nu afgivet deres betænkning til forslag om en ændring af ferieloven til regeringen.

Den vigtigste ændring, som der lægges op til, er ændringen af forskydningen mellem optjenings- og ferieår. Man vil efter ændringen kunne afholde ferie i den samme 12 måneders periode, som ferien er optjent i. Optjeningen vil imidlertid ikke følge kalenderåret, men ske i perioden fra 1. september til den 31. august i det følgende år. Læs mere her.

Konflikter forringer byggebranchens resultater

De danske byggevirksomheder bruger cirka 2,2 mia. kr. om året på juridiske konflikter og retssager, og dette gigantiske beløb barberer 22 % af byggebranchens resultat, viser en undersøgelse fra Meditationsinstituttet.

Meditationsinstituttet peger, ganske  naturligt, i undersøgelsen på mediation som et økonomisk og tidsbesparende alternativ til voldgift. Læs mere her.

Malerne har svært ved at finde medarbejdere

Hele 41 % af malervirksomhederne oplevede stigende omsætning i 1. halvår 2017 i forhold til samme periode sidste år, mens kun 15 % oplevede en tilbagegang. Forventningerne til 2. halvår 2017 er endnu mere positive, idet næsten halvdelen af virksomhederne forventer stigende omsætning.
Læs mere her.

Krav om ID-kort

Alle medarbejdere på Københavns Kommunes byggepladser skal fremover bære synligt ID-kort som led i kommunens indsats mod social dumping, snyd med løn og dårlige arbejdsforhold. Derudover får kommunen en ny CSR-chef og et indsatsteam. Dette team skal opspore snyd og sikre ordentlige arbejdsforhold. 

Formålet med indførelsen af ID-kortet er, at Københavns Kommune dermed kan sikre sig, at de ansatte på kommunens byggepladser er dem, de giver sig ud for at være, samt at de arbejder under ordentlige forhold til den rette løn. Læs mere på kommunens hjemmeside.

Støtte til grønne og sociale projekter

Andelskassen Fælleskassen uddeler årligt støtte til små og større initiativer, der er med til at skabe et grønt, bæredygtigt og socialt ansvarligt samfund. Støtten uddeles som donationer på beløb mellem 10.000 kr. og 50.000 kr. Alle der har et projekt, der lever op til puljens formål, opfordres til at søge puljen.

Ansøgere skal enten være andelshaver i Fælleskassen eller have postadresse i Københavns eller Frederiksberg kommune.

Ansøgningsfrist er den 28. september 2017. Læs mere her.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp