Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Nye medlemmer hos Kooperationen

Byd velkommen til Kooperationens nye, spændende medlem KPH Projects. KPH er et (kontor)fælleskab for innovative startups og små virksomheder i vækst, der arbejder med sociale, kulturelle og miljømæssige initiativer.
 

De har til huse på Enghavevej 80 i København, og der kan du blandt andet møde spændende iværksættere som Naboskab, TechBBQ, Dansic, Københavns Fødevarefællesskab og mange, mange flere ildsjæle!

Vi glæder os til samarbejdet!

 

 
Så har Kooperationen fået endnu et nyt medlem, nemlig Spidsroden. Spidsroden er en økologisk og vegetarisk (primært vegansk) dagligvarebutik på Nørrebro. Butikken er kooperativt drevet og har eksisteret i over 20 år. I Spidsroden er bæredygtighed, lokal handel og social ansvarlighed i højsædet. Og så går der rygter om, at de har en særdeles lækker, vegansk is, så husk at slå et smut forbi butikken her i sommervarmen. Læs også mere på Facebook.  

Velkommen til og vi glæder os til samarbejdet!

Introduktionskursus til AB 18

AB 18, afløseren for AB 92, træder i kraft den 1. januar 2019. Introduktionskurset vil blandt andet orientere om de nye regler om:

 • Mellemformer med entreprenørens deltagelse i projekteringen
 • Regler om planlægning af byggeriet både i projekterings- og udførelsesfasen
 • Regler om bygherrens ændringsret
 • Selvrisiko ved forsikring
 • Forcering
 • De nye krav om dagbod
 • Regler for tvisteløsning med en løsningstrappe
 • Regler for a conto begæring
Dato og sted
Den 13. september 2018 i Aarhus.
Den 17. september 2018 i Middelfart (alle pladser er optaget).
Den 1. oktober 2018 i København.

Pris:  Deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfrist: Den 10. august 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Lær om arbejdsmiljøledelse til efteråret

Modul 1 - den 20. september 2018
Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen - 1
Kurset har til formål at give en inspirerende indflyvning til, hvorledes arbejdsmiljøet på byggepladsen kan forbedres gennem ledelse, arbejdet med holdninger og et udvalg af enkle værktøjer.

Modul 2 - den 27. september 2018
Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen - 2
Kurset har til formål at stille skarpt på de arbejdsmiljøregler, der skal medvirke til at forebygge ulykker og nedslidning. 

Modul 3 - den 4. oktober 2018
Arbejdsmiljøledelse i virksomheden
Kurset har ikke til formål at forberede den enkelte virksomhed til en arbejdsmiljøcertificering, men at give inspiration og enkle værktøjer, der skal medvirke til at styrke den systematiske arbejdsmiljøindsats.

Dato: Den 20. september, 27. september og  4. oktober 2018.
Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.
Pris:  Deltagelse er gratis. Tilmelding er for alle tre moduler samlet.

Tilmeldingsfrist: Den 17. august 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Personalejura for praktikere

På kurset får du indsigt i og kendskab til blandt andet:

 • Ansættelse, fravær, opsigelser og fratrædelser herunder suspension, fritstilling og bortvisning
 • Hovedaftalen, overenskomster og lokalaftaler
 • Ferieloven
 • Ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning
 • Personalepolitik.
Dato: Den 14.- 15. november 2018.
Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
Pris:  Kr. 2.500 alt inklusiv, også overnatning.

Tilmeldingsfrist: Den 10. oktober 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Persondata og brud på persondatasikkerheden

Når persondataforordningen finder anvendelse i Danmark og resten af EU fra den 25. maj 2018, vil der – som noget nyt – gælde en generel forpligtelse for alle dataansvarlige til som udgangspunkt at anmelde brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet. 

Anmeldelsen skal ske uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at den dataansvarlige er blevet bekendt med bruddet. Dette skal ske, medmindre det er usandsynligt, at bruddet medfører en risiko for personers rettigheder eller frihedsrettigheder.

Brud på persondatasikkerheden er hændelser, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger. Læs mere her.

Krav om elektronisk udbud pr. den 1. juli 2018 

Fra  den 1. juli 2018 skal offentlige udbydere gennemføre alle dele af en udbudsproces ved anvendelse af elektroniske kommunikationsmidler. Det betyder, at det ikke længere vil være muligt at kommunikere og udveksle materiale via fx emails, som ellers hidtil har været et udbredt kommunikationsmiddel i udbudsprocesser. Læs mere her.

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven

Der har de seneste år været øget fokus på konkurrencereglerne i forhold til konsortier. På baggrund heraf har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsendt en ny vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven.

Helt overordnet gælder således, at et konsortium typisk vil være lovligt, hvis konsortiedeltagerne ikke er konkurrenter i forhold til den opgave, konsortiet skal udføre. Det samme er tilfældet, hvis virksomhederne løser opgaven mærkbart bedre og/eller billigere for ordregiveren, og virksomhederne i øvrigt ikke udveksler mere information, end hvad der er nødvendigt for at løse opgaven. Mange konsortier vil derfor være gavnlige for konkurrencen.
Læs mere her.

Standardforbehold

Pr. den 1. januar 2019 træder AB 18 i kraft og det betyder blandt andet, at Kooperationens Standardforbehold ikke længere er anvendelige. 

Der kommer dog ikke nye Standardforbehold, idet de relevante bestemmelser fra Kooperationens Standardforbehold vil fremgå af de nye bestemmelser i AB 18/ABT 18 og Forenklet AB 18.

For så vidt angår de faglige forbehold, er det endnu ikke afklaret, hvorvidt disse skal revideres.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp