Copy
Den Kooperative Arbejdsgiver-
og Interesseorganisation i Danmark

Nyhedsbrev

Kan du se forskellen?

Jeg er så heldig at have et sommerhus på Røsnæs – helt derude hvor der er frisk luft og godt vand fra det lokale fællesejede vandværk!

Der har vi igennem 20 år haft et telefon- og TV-abonnement og senere også internet abonnement hos Kalundborgegnens Antennelaug. Anetennelauget blev stiftet i april 1986 for at etablere en meget høj TV-antenne, som gjorde det muligt for medlemmerne af lauget at modtage andre TV-kanaler end DR, for eksempel de nye lokal TV-stationer.

Et godt solidt forbruger-kooperativ, som vi kender det fra så mange sammenhænge. Vi har en foreningsvalgt bestyrelse bestående af lokale folk – og priser og pakker man som medlem har demokratisk indflydelse på. Herligt!

Min hverdagsadresse er i København, og her får vi leveret de tilsvarende produkter fra Yousee. Det er et andelsselskab, som ejes af TDC Holding, som ejes af DK Telekommunikation, som ejes af DKT Finance, som ejes af DKT Holding, som ejes ATP, PKA, PFA og DKTOK Limited, UK……….

Skulle man finde en flig af kundedemokrati, skal man altså henvende sig gennem et af forsikringsselskaberne, som hver især ejer max 20 % af det yderste Holding selskab. Ikke at der er noget at sige konstruktionen som sådan på, der er bare ikke særlig megen demokratisk indflydelse for kunderne her.

Og ja, vi får TV, telefon og internet ud af begge firmaer. Så vidt så godt – begge forretningsmodeller leverer sådan ca. den samme vare ud af stikket.

Men i de seneste uger har jeg igen oplevet, hvad det betyder, at man er tæt på sine kunder, når de er medlemmer, og man forstår og anerkender deres behov.

Her i København skulle vi have en anderledes forbindelse og en ny router, og dermed af med den router vi har haft indtil nu. Derfor tog jeg routeren under armen og gik ind i en nærliggende Yousee forretning og bad om at få lov til at aflevere.

Det viste sig dog hurtigt, at det kunne jeg ikke bare sådan gøre. Jeg skulle ringe og aftale, hvordan den skulle afleveres.

De af jer, der har prøvet den øvelse med at ”ringe for at aftale” ved, at det nemt tager et antal opkald af betydelig vente-længde. Denne gang 3 x 20 minutter, blot for at få at vide, at man skal sende routeren til en adresse = emballere, frankere og finde et ”posthus” at aflevere til. Dyrt og megabesværligt. 

Tilsvarende øvelse skulle jeg foretage på Røsnæs i sommer. Da det er vores sommerhus, er vi der meget sjældent i hverdagene, hvor antennelaugets kontor har åbent. Men efter en enkelt opringning på 5 minutter blev det aftalt, at jeg da bare kunne køre ud til formanden om søndagen og aflevere routeren – bare hænge den i en pose på dørhåndtaget. Og mandag morgen havde jeg en fin kvittering på mailen om, at de havde modtaget min gamle router! 

Jeg kan altså virkelig godt li’ at være medejer!!

Med venlig hilsen

Susanne Westhausen
 

Kooperationen 100 år


I år fejrer Kooperationen, hele Danmarks arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative virksomheder, sin 100-års fødselsdag!

I 100 år har vores medlemsvirksomheder og vi udlevet og udbredt de kooperative principper og den kooperative model. Og dét skal fejres!

Eks-Skolens Design og Tryk har, som I ved, udviklet vores jubilæumslogo. Og vi er nu i gang med at udvikle en vifte af 100 års merchandise som for eksempel klistermærker, poser, notesblokke, beachflag, bannere m.m.

Om kort sender vi en pakke med eksempler på disse ting til alle medlemmer sammen med en bestillingsliste. Så kan I se og mærke, hvad I gerne vil have fingrene i.

Det meste vil være gratis for medlemmer, men enkelte af tingene vil have en egenbetaling.

Vi kommer også til at lave en udførlig guide til, forskellige initiativer, som I som medlemmer kan tage for at synliggøre Kooperationens 100-års jubilæum.

Har du allerede nu en glimrende, festlig og kooperativ ide til fejring? Så kontakt Susanne Westhausen sw@kooperationen.dk eller
Helena G. Hansen hgh@kooperationen.dk.

Velkommen til JEWA Skive ApS

Kooperationen byder velkommen til JEWA Skive ApS.

JEWA Skive ApS er en social økonomisk virksomhed. De ansætter folk fra kanten af arbejdsmarkedet og forsøger at se muligheder, hvor andre ser begrænsninger. JEWA Skive ApS har 60 medarbejdere med forskellig baggrund ansat på forskelligt antal arbejdstimer.

I virksomheden er holdningen, at der er arbejde til alle, når man blot finder det rigtige til den enkelte. 80 % af de ansatte er enten fleksjobbere, pensionister eller i et løntilskud. Og i et samarbejde med kommunen tager JEWA Skive ApS praktikanter i særligt tilrettede uddannelser, for eksempel STU.

Hos JEWA er der plads til en snak om de ting, der driller i hverdagen.
Medarbejderne pakker og samler for virksomheden, sætter mærkater på, pakker legetøj, postkort, laver farvekort, maler paller, svejser samlinger, borer, saver, sætter lister på paller og meget meget mere. Virksomheden forsøger at finde opgaver, der passer til alle niveauer.

Medlem i medierne

Hvad vil det sige at være Hustømrer i Kolding?

Det giver projektleder i Hustømrerne Kolding, Mads Bertelsen svaret på i Licitationen Byggeriets Dagblad, hvor han blandt andet taler om medindflydelse og gode arbejdsforhold:

”At have medindflydelse på arbejdet handler om mere end blot at få spændende opgaver. Det handler også om at kunne planlægge hverdagen, så man passer på sig selv.

Vi er trods alt i et fag, hvor vi bruger kroppen meget, og har mange bolde i luften på en gang. Det hjælper også, at vores svende er utroligt dygtige og kan løse de mange udfordringer, disse byggesager kan byde på.

Kort fortalt er Hustømrerne en spændende arbejdsplads, med gode sager og ordentlige forhold.

Der er også en flad virksomhedsstruktur, og vi møder hinanden i øjenhøjde, uanset om det er lærling eller direktør: Vi er et team, og vi er fælles om at komme i mål med opgaverne. Det betyder, at søger man en læreplads eller et job hos Hustømrerne, så får man gode vilkår, interessante arbejdsopgaver og i tilgift nogle dygtige kollegaer" siger Mads Bertelsen, da telefonen ringer omkring en større bestilling af vinduer.

Det er ikke lang tid siden, at Hustømrerne oprettede en afdeling i Kolding, og siden da er tingene gået stærkt. Det strømmer ind med nye projekter, og derfor er Hustømrerne også på udkik efter nye lærlinge, svende og projektledere til de mange nye byggesager.

Læs mere om Hustømrerne her

Læs artiklen om Hustømrerne i Kolding i Licitationen her

Kooperationen i medierne

Susanne Westhausen havde den 14. februar 2022 et debatindlæg i A4 under overskriften ’Løsningen på manglende arbejdskraft ligger lige for fødderne’, med fokus på den manglende arbejdskraft og det uopdyrkede potentiale, de mange unge uden uddannelse og uden en læreplads repræsenterer.

’Når vi skal have nok kvalificeret arbejdskraft i fremtiden, handler det i bedste Mærsk-stil om rettidig omhu. Der er ikke noget quick fix på manglen på kvalificeret arbejdskraft. Men der er grund til optimisme og endnu mere grund til at trække i arbejdstøjet, for løsningen ligger lige for fødderne af os.

Løsningen er nemlig også en anden stor udfordring: De mange unge, som hverken er i job, uddannelse eller som mangler en læreplads.

Ifølge en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er 76.000 unge mellem 15 og 29 år hverken i job, uddannelse eller i gang med en uddannelse. Det svarer til 7,6 procent af de unge, og af dem mangler cirka 8.500 en læreplads. På én og samme tid er det en kæmpemæssig samfundsudfordring, men det er også heri, at en del af løsningen findes.

I Kooperationen glæder vi os over, at der i finansloven er afsat flere midler til områder, der netop er kendt for at løfte unge, og særligt sårbare unge, blandt andet FGU’en.

Uddannelse og oplysning er en del af de kooperative principper, og derfor bakker vi massivt op om styrkelsen af den forberedende grunduddannelse og voksenefteruddannelserne.

Det er vigtigt, at arbejdsmarkedet kan rumme alle, både unge på kanten og mennesker med handicap.’

Læs hele artiklen her

Den kooperative identitet

Den kooperative identitet er i høj grad det, som er det særlige ved kooperativer.

I en samtale mellem Cooperative News og Doug O’Brien (forpersonen for US National Cooperative Business Administration), fortæller O’Brien om værdien i at dyrke ’den kooperative identitet’. Identiteten tager udgangspunkt i lighed, solidaritet, inklusion og demokrati og er ifølge O’Brien mere relevant i dag end nogensinde før.

Nutidens samfundsudfordringer presser os til at tænke i alternativer. Dette gælder også vores forretningsmodeller. Netop derfor er det vigtigt, at kooperativer brander sig på deres kooperative identitet. Det er præcist denne særlige identitet, der gør den kooperative forretningsmodel til et fornuftigt alternativ til de traditionelle virksomhedsformer, hævder O’Brien.
 
Han fortæller om værdien i at dele succeshistorier, hvor innovative kooperativer udfylder nødvendige sociale eller økonomiske roller, som ingen andre virksomheder har været i stand til. Det er med til at styrke og forene kooperativer omkring en fælles identitet.

Samtidig kan kooperativer ved at brande sig på det, som gør dem anderledes, nå ud til flere mennesker og inspirere folk til at blive en del af den kooperative bevægelse. O’Brien understreger, at inklusion er et særligt vigtigt element af identiteten.

De globale udfordringer, som præger os i dag, løses nemlig bedst ved, at så mange mennesker som muligt har reel mulighed for at deltage i løsningerne. 

Læs mere om samtalen med O’Brien om den kooperative identitet her  

Kan tech-giganterne tøjles? 

Det er svært at forstille sig at gå en dag uden at bruge services fra Amazon eller Meta-ejede sociale medier som Facebook eller Instagram.

Disse gigantiske tech-platforme har vokset sig magtfulde, og er blevet en integreret del af vores hverdag. Men de forbliver uden for den almene forbrugers kontrol.

det skyldes blandt andet, at selskaber som Facebook og Google har udviklet avancerede algoritmer, som styrer den information, man bliver præsenteret for. Men  informationen lever ikke altid op til samfundets demokratiske værdier. Og det rejser både bekymringer og spørgsmål om, hvordan vi kan tæmme tech-giganterne.

Spørgsmålet om, hvordan vi kan opnå mere kontrol med tech-giganterne, fylder både i mediebilledet og på den politiske dagsorden.

Et kreativt forslag fremsat af den engelske lektor, James Muldoon, tager udgangspunkt i demokratisk kontrol og medindflydelse.

Centralt for Muldoons argument, er, at man gentænker forholdet mellem tech-selskaberne og dem, der benytter deres services samt dem, der arbejder for selskaberne. 

Når selskaberne har så stor indflydelse over vores informationskanaler, at det kan være svært for folk at skelne mellem  falske nyheder og det påvirker de politiske valg, så er det på sin plads at kræve større åbenhed fra selskaberne. Deltagelsesdemokrati, gennemsigtighed og arbejderejerskab er essentielle dele af løsningen, for hvis man vil opnå større åbenhed, er demokrati et effektivt middel hertil.  

For Muldoon står det klart, at hvis man vil nå i mål med dette, må man demokratisere de sektorer af tech-platformene, som berører befolkningen bredt. Det gælder blandt andet for søgemaskiner og data services.

Hvis disse delelementer demokratiseres vil det give en højere gra af transparant, og dermed vil det være lettere at holde de store tech-virksomheder ansvarlige.

Samtidig vil man som samfund have bedre adgang til at bruge tech-verdenens imponerende opfindelser til at fremme samfundsmæssige interesser fremfor primært at benytte dem til økonomisk vinding. 

Læs mere om James Muldoons forslag her. Læs Regeringens strategi ift. tech-giganterne her 

Bestyrelseskursus for kooperativer

Kooperationen holder kursus for bestyrelsesmedlemmer i medlemsvirksomhederne. Formålet med kurset er at sætte fokus på ansvaret og rollen som bestyrelsesmedlem i en virksomhed eller en organisation.

På kurset gives der overblik over det juridiske og det økonomiske ansvar, som man har som bestyrelsesmedlem. Vi drøfter også, hvordan man som medlem kan arbejde videre med at sikre den gode dialog og det konstruktive samarbejde i bestyrelsen. Kurset vil inspirere bestyrelses-medlemmerne til at kigge på egen rolle i bestyrelsen. Endelig vil man få tips til prioriteringen af sin egen tid og engagement i rollen som bestyrelsesmedlem.

Undervisere på kurset er Sanne Aakermann Østrup, der er konsulent i Kooperationen og advokat Ole Borch, der selv har mere end 30 års erfaring som medlem af en lang række bestyrelser i små og mellemstore virksomheder.

Kurset starter den 9. marts 2022 kl. 10.00 og slutter den 10. marts 2022,
kl. 13.00
.

Kurset er allerede overtegnet, men du kan tilmelde dig til ventelisten her

Ørexund Excubator

Endnu et hold iværksættere har afsluttet deres ØreXund Excubator forløb.  Til pitch-dagen den 3. februar 2022 præsenterede de deres ideer og delte ud af deres virkelyst og iværksættergejst.

Du kan møde to af deltagerne her: Grandma Sita, som sætter fokus på mormormad, bekæmpelse af madspild og bæredygtighed, og ASD-Puzzlaren, som sætter fokus på at skabe rummelige arbejdspladser for folk med autismespektrum-forstyrrelser, såkaldte neurodivergente. 

Har du en iværksætterdrøm?
Vi hjælpe dig med at realisere den!


ØreXund Excubator er et bæredygtigt iværksætterprogram for nystartede og etablerede virksomheder i Øresundsregionen. I løbet af ni workshops får iværksættere hjælp og støtte til at skærpe deres ideer, og iværksætterne bliver guidet igennem alle de væsentlige trin i udviklingen af en levedygtig forretningsmodel. 

ØreXund Excubator forløbet omfatter seks digitale workshops og tre fysiske møder i København og Malmø. Disse workshops gør det muligt for deltagerne at komme i kontakt med andre bæredygtige og samarbejdsvillige iværksættere i Øresundsregionen.

Deltagerne får tilknyttet en personlig virksomhedsrådgiver fra både Sverige og fra Danmark. Rådgiverne guider og hjælper med at forfølge iværksætterdrømmene.

Det er muligt at ansøge om deltagelse i næste forløb (med forbehold for eventuelle ændringer): 21. april 2022 - 9. juni 2022. 
Det er gratis at deltage. Læs mere og ansøg her 

Øresund Excubator drives af et samarbejde mellem Coompanion i Sverige, Kooperation og Tænketanken Demokratisk Erhverv i Danmark.

Programmet er finansieret af EU's Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.
 

Bestyrelseskursus for NGO'er

Hvilket ansvar har man som bestyrelse? Hvordan læser man et årsregnskab? Og hvordan sikrer man sig, at man har de rette oplysninger, når man skal træffe beslutninger?

Bestyrelsesarbejdet i NGO’er er som hovedregel ulønnet, og ansvaret og kompleksiteten er stor.

De fleste bestyrelseskurser henvender sig til virksomhedsbestyrelser og kurserne mangler vigtige aspekter af det at sidde i en bestyrelse i civilsamfundet.

Derfor udbyder Kooperationen i foråret 2022 et bestyrelseskursus over tre dage, der klæder bestyrelsesmedlemmer på til de særlige udfordringer, man møder som medlem af bestyrelsen i en NGO.

På kurset vil vi komme ind på bestyrelsens ansvar, hvordan man arbejder med strategi i bestyrelsen, hvilke risici man skal være særligt opmærksom på, hvordan man sikrer det gode samarbejde med et sekretariat, hvordan man skaber den engagerende generalforsamling, læsning af årsregnskaber og meget mere.

Tid og sted
Kurset forløber over tre eftermiddage/aftener. Det foregår i Kooperationen, Reventlowsgade 24, 1651 København V.

Den 4. maj 2022, kl. 15.00 til kl. 19.30
Den 25. maj 2022, kl. 15.00 til kl. 19.30
Den 8. juni 2022, kl. 15.00 til kl. 19.30

Underviser:
Peter Kellermann Brandorff, Kooperationen
Der vil være gæsteoplæg undervejs

Pris:
Kurset er åbent for alle. Prisen er 1.500 kr. for medlemmer af Kooperationen og 2.500 kr. for ikke-medlemmer.

Læs mere og tilmeld dig her.

Førstehjælpskursus

Har alle dine medarbejdere styr på førstehjælpen? Kooperationen kan i samarbejde med Red-Liv tilbyde et fælles førstehjælpskursus i maj. 
Et førstehjælpskursus kan være en stor udskrivning for mindre virksomheder. Derfor henvender kurset sig til mindre medlemsvirksomheder og virksomheder med nye medarbejdere inden for handel, kontor og tilsvarende brancher. Der er mulighed for at tilmelde medarbejdere enkeltvis eller i grupper.

I vil blive undervist af Allan Lassen, som er grundlægger af Red-Liv og har mange års erfaring med førstehjælp som akut ambulancefører. 

Kurset afholdes den 16. maj 2022 fra kl. 09.30 til 15.30 i København. 

Læs mere om kurset og tilmeld dig her.

Personalejura for praktikere - Ny Dato

Kooperationen holder kursus i personalejura for praktikere.

Kurset giver deltagerne indsigt i og kendskab til blandt andet arbejds- og ansættelsesret, hovedaftalen og overenskomster, lokalaftaler, virksomhedsnævn og personalepolitik, sygdomsbegrundet fravær, opsigelser og fratrædelser. Endvidere giver det et grundlæggende overblik over de forskellige elementer i form af blandt andet love, EU-regler, overenskomster og retspraksis, der har indflydelse på arbejds- og ansættelsesret. 

Kurset henvender sig til jer, der i det daglige administrerer overenskomster og ansættelser på virksomhederne.

Kurset bliver holdt den 18. - 19. maj 2022 på Hotel Odeon i Odense.

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her.
 

Kursus om konflikthåndtering og løsning

Kooperationen holdt et kursus i konflikthåndtering og løsning i samarbejde med Jens Fisker Carlsbæk fra Konsulentgruppen Innovator tirsdag den 1. februar 2022 på Hotel Comwell i Køge.

På kurset var der fokus på, hvilke årsager der er til, at konflikter opstår, og hvilke forskellige typer der er af konflikter. Derudover blev deltagerne præsenteret for specifikke værktøjer til, hvordan man kan håndtere en konflikt bedst muligt både på og uden for arbejdspladsen.

Ud over det mere teoretiske blev der på kurset også lavet enkelte øvelser, som koblede teori og praksis sammen.

Hver deltager fik desuden identificeret, hvilken personlig konfliktstil de har. Dette blev også afgørende i kursets sidste aktivitet, som var et spil, der testede deltagerne i, om de var i stand til at samarbejde for at opnå parternes fælles mål. Et spil, der opsummerede hele kursets pointe, nemlig at man oftest i konflikter skal se parternes fælles mål fremfor ens individuelle behov.

Kontakt os

Kooperationen

Reventlowsgade 14, 2.

1651 København V

T. 33 55 77 30
E. kontakt@kooperationen.dk
Vil du framelde nyhedsbrevet?
Email Marketing Powered by Mailchimp